Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 520-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „СИЛНА ИКОНОМИКА ЛОЯЛНА АЛТЕРНАТИВНА СИЛА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-162 от 22.05.2014 г. от сдружение „СИЛНА ИКОНОМИКА ЛОЯЛНА АЛТЕРНАТИВНА СИЛА", представлявано от Борислав Руменов Райчев - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, за регистрация на наблюдатели за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сдружението е регистрирано с Решение № 437-ЕП от 20.05.2014 г. на ЦИК.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Борислав Руменов Райчев, представляващ сдружението, в полза на Десислава Атанасова Балабанова и на лицата - представители на сдружение „СИЛНА ИКОНОМИКА ЛОЯЛНА АЛТЕРНАТИВНА СИЛА"; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 5369 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели, а 382 лица не отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели.

Поради това регистрацията като наблюдатели на въпросните  382 лица следва да бъде отказана.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 5369 (пет хиляди триста шестдесет и девет) упълномощени представители на сдружение„СИЛНА ИКОНОМИКА ЛОЯЛНА АЛТЕРНАТИВНА СИЛА" , както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Любомир Красимиров Михайлов
2 Вълко Великов Вълчев
3 Йордан Кирилов Янкулов
4 Стефка Михайлова Шолева
5 Тошко Йорданов Тодоров
6 Денка Бонева Радева
7 Веселина Иванова Тупарова
8 Иванка Димитрова Стоева
9 Владко Василев Боянски
10 Тотка Асенова Асенова
11 Свилен Живков Сивенов
12 Милка Атанасова Вълева
13 Радка Благоева Арабаджийска
14 Димитър Петров Либчев
15 Красимир Георгиев Панков
16 Иванка Радкова Ангелова
17 Соня Николаева Диева
18 Петко Манолов Бакърджиев
19 Весела Спасова Арабаджийска
20 Росица Драганова Иванова
21 Кирил Христов Вучков
22 Иван Любомиров Димитров
23 Росица Григорова Тодорова
24 Стоян Маринов Казаков
25 Кристина Илиева Сръндачка-Илиева
26 Ганка Николова Гачева
27 Йордан Димитров Кемов
28 Юсеин Еролов Асанов
29 Николай Иванов Радоев
30 Кольо Христов Колев
31 Пламен Яворов Атанасов
32 Николай Генов Папазов
33 Методи Атанасов Тодоров
34 Деница Илиева Драгиева
35 Величка Стоянова Бинева
36 Десислава Димитрова Христова
37 Елеонора Маринова Мирнова
38 Елена Валентинова Булянска
39 Павлина Стоянова Петрова
40 Мирослав Петров Русчиклиев
41 Недялко Иванов Киркоров
42 Робертино Методиев Георгиев
43 Михаил Стоянов Милев
44 Виктор Александров Иванов
45 Симеон Асенов Илиев
46 Антоанета Георгиева Димова
47 Петьо Сидеров Димов
48 Димчо Юлиянов Димитров
49 Кристалина Кирчева Димова
50 Марио Красимиров Грахльов
51 Софка Иванова Огнянова
52 Илиян Димитров Нешев
53 Радка Вилева Асенова
54 Спаска Смиленова Стойкова
55 Галина Веселинова Янева
56 Елена Димитрова Ковачка
57 Серафим Кирилов Ковачев
58 Георги Иванов Колев
59 Дамян Николинов Колев
60 Стамен Боянов Малиновски
61 Валентин Проданов Гроздев
62 Калоян Михайлов Апостолов
63 Магдалена Ивайлова Асенова
64 Соня Живкова Желязкова
65 Силвия Ангелова Харизанова
66 Николай Йорданов Йорданов
67 Даниел Димитров Кюрчийски
68 Емил Иванов Ангелов
69 Кристиян Петров Стойчев
70 Владимир Митков Владимиров
71 Цветелина Стоянова Карабельова
72 Никола Славчев Николов
73 Диана Иванова Костова
74 Фанка Иванова Ангелова
75 Валентин Петров Стойчев
76 Румен Андреев Румен
77 Валентина Георгиева Митова
78 Надка Стоянова Стефанова
79 Никола Николов Панайотов
80 Донка Гичева Петрова
81 Харизан Юлианов Михайлов
82 Нела Стоянова Богданска
83 Евдокия Ангелова Ленджова
84 Васил Ивов Тодоров
85 Мария Ангелова Миткова
86 Нели Русева Радева
87 Меглена Лазарова Иванова
88 Аврам Крумов Ангелов
89 Николинка Николаева Методива
90 Методи Йорданов Гиздов
91 Стефан Ивайлов Асенов
92 Мария Стоянова Лозева
93 Калоян Димитров Цветков
94 Петранка Минчева Михова
95 Росен Янков Димитров
96 Таня Стефанова Игнатова
97 Драгомира Колева Вълкова
98 Мариана Маринова Данева
99 Илчо Петров Христов
100 Юлиана Радева Василева
101 Евгени Благоев Яначков
102 Стефан Филипов Игнатов
103 Йорданка Петкова Димитрова
104 Елена Георгиева Лукова
105 Богдан Георгиев Петров
106 Галина Иванова Паскалева
107 Виктория Каменова Тодорова
108 Деляна Руменова Шаламанова
109 Георги Николов Гюлев
110 Георги Петров Смилев
111 Мартин Христов Илиев
112 Христо Александров Марков
113 Перихан Салиева Асанова
114 Ваня Русева Гинчева
115 Галина Ванчева Войникова
116 Румен Андреев Трендафилов
117 Галина Димитрова Йорданова
118 Красимир Райчов Тасков
119 Михаил Сашов Митев
120 Пламена Ромео Стоянова
121 Донка Добрева Бончева
122 Мария Георгиева Митова
123 Ирина Дянкова Колева
124 Асен Иванов Георгиев
125 Славена Йорданова Димитрова
126 Стела Стоянова Данчева
127 Недялка Вълева Христозова
128 Милена Хоай Нгуен
129 Недялка Димова Петрова
130 Юлияна Теодосиева Теодосиева
131 Незат Ниязи Лейлалов
132 Даниел Иванов Попов
133 Мария Георгиева Тенева
134 Радина Любомирова Богоева
135 Ценка Петкова Пенева
136 Десислава Евтимова Спасова
137 Румен Николов Кузев
138 Иванка Славова Гинчева
139 Мария Костадинова Вълева
140 Евелина Христова Пеева
141 Евгений Петков Драгоев
142 Лидия Александрова Дерменджиева
143 Руси Асенов Кузев
144 Аспарух Алексиев Ангелов
145 Станка Костова Стойчева
146 Ана Борисова Калайджийска
147 Нели Славчева Братанова
148 Светлана Николаева Божкова
149 Цвятко Филипов Узунов
150 Иван Симеонов Юриев
151 Дафина Бончева Йорданова
152 Михаела Александрова Георгиева
153 Юлиян Каменов Губатов
154 Силвия Василева Сирачка
155 Деляна Матеева Гешева
156 Йонко Симеонов Бойчев
157 Георги Иванов Георгиев
158 Благослава Александрова Георгиева
159 Валерий Петков Григоров
160 Мая Асенова Методиева
161 Красимир Йорданов Цветанов
162 Георги Атанасов Михайлов
163 Иван Митков Митев
164 Ваньо Петров Войков
165 Милена Йорданова Георгиева
166 Ваня Георгиева Соколова
167 Ангелина Рангелова Огнянова
168 Янко Христов Янков
169 Иван Желязков Радев
170 Светослав Кирилов Манев
171 Ивайла Петкова Карова
172 Иван Борисов Текемски
173 Елена Петрова Чапкънска
174 Ангел Симеонов Бойчев
175 Георги Янев Добрев
176 Велислава Валериева Апостолова
177 Драгия Баев Манев
178 Листер Димитров Станоев
179 Росица Крумова Кокошарова
180 Петко Руменов Петков
181 Йордан Илиев Колев
182 Галина Славчева Пенчева-Грозданова
183 Валентина Марианова Демерджиева
184 Сашка Иванова Манова
185 Йовка Иванова Чапкънска
186 Живко Иванов Стоянов
187 Румен Ангелов Димов
188 Весела Стефанова Георгиева
189 Роза Валериева Топчева
190 Олег Янков Фильов
191 Костадин Иванов Гърков
192 Йовка Иванова Стоянова
193 Антон Христов Мандов
194 Васил Огнянов Георгиев
195 Димитър Веселинов Алексиев
196 Надежда Александрова Славкова
197 Марина Костадинова Кълвачева
198 Драгомир Христов Бинев
199 Веселин Минков Веселинов
200 Силвана Каменова Николова
201 Петка Кърстева Донева
202 Венцислав Гинчев Танчев
203 Десислава Филипова Славова
204 Диана Петрова Гинчева
205 Атанас Димитров Хубинов
206 Петранка Бориславова Иванова
207 Валентин Христов Петров
208 Радослав Атанасов Райнов
209 Елена Михайлова Шолева
210 Йорданка Стоянова Атанасова
211 Даниел Желязков Христов
212 Маряна Николова Иванчева
213 Катя Крумова Велева
214 Донка Михайлова Шолева
215 Ана Димитрова Петрова
216 Симеон Христов Димитров
217 Симона Росенова Георгиева
218 Тодор Иванов Христов
219 Благодатка Любенова Петрова
220 Асен Ясенов Чавдаров
221 Демир Стратев Демирев
222 Виолета Иванова Маринова
223 Елена Христова Янева
224 Деляна Евгениева Минева
225 Румен Николаев Гаджев
226 Павел Начев Панев
227 Лозко Панев Запрянов
228 Христо Иванов Алексов
229 Веселин Георгиев Янев
230 Данче Иванова Таратакова
231 Стоян Пейчев Стоянов
232 Банчо Димитров Банчев
233 Васил Димитров Калишев
234 Христина Георгиева Добрева
235 Иван Драганов Костадинов
236 Желязко Борисов Фотев
237 Кольо Иванов Минков
238 Недка Димитрова Йорданова
239 Снежана Василева Алексова
240 Петя Петрова Томова
241 Владимир Асенов Йосифов
242 Десислава Атанасова Коцалова
243 Нина Георгиева Иванова
244 Тодорка Тодорова Атанасова
245 Георги Иванов Иванов
246 Мирела Валдемар Стойчева
247 Теодор Георгиев Тодоров
248 Недялка Раднева Гагова
249 Веселин Петров Енчев
250 Димчо Кирев Димов
251 Йордан Крумов Суровички
252 Мартин Валентинов Методиев
253 Веселинка Стоилова Борисова
254 Невена Панталеева Паякова
255 Събинка Минкова Ангелова
256 Соня Ивайлова Николова
257 Румен Мирчев Атанасов
258 Цонка Георгиева Шопска
259 Надежда Петрова Мошонова
260 Георги Василев Рещов
261 Марияна Димова Костадинова
262 Величка Андонова Япос
263 Яна Максимова Димитрова
264 Ваня Стоянова Георгиева
265 Лиляна Петрова Кръстанова
266 Райко Андреев Гочев
267 Радослав Димитров Янчев
268 Моника Йорданова Тодорова
269 Виктория Димитрова Тодорова
270 Николай Дичев Дичев
271 Василка Тодорова Попова
272 Димитър Стамболов Стамболов
273 Мариола Златкова Манова
274 Силвия Атанасова Русева
275 Вероника Димитрова Станоева
276 Емилия Александрова Бойчева
277 Стефан Ангелов Еков
278 Янко Иванов Василев
279 Таня Крумова Сукалинска
280 Марияна Атанасова Христова
281 Методи Александров Методиев
282 Лъчезар Иванов Бояджиев
283 Даниела Куртева Георгиева
284 Атанас Тодоров Кавлаков
285 Иван Методиев Алексов
286 Лиляна Тодорова Стоянова
287 Теодора Николова Влахова
288 Иванка Тодорова Манджукова
289 Илка Василева Топалова
290 Живко Христов Христов
291 Гергана Александрова Гошева
292 Надя Сашова Николова
293 Веска Михайлова Атова
294 Маринка Колева Дагнева
295 Мариана Димитрова Богданова
296 Венцислав Димитров Георгиев
297 Станка Филатова Гошева
298 Иван Петров Михалев
299 Максим Славев Илиев
300 Беляна Иванова Въжарова
301 Димитър Колев Койчев
302 Даниел Методиев Кузов
303 Николина Петрова Котева
304 Емилия Василева Димитрова
305 Виктория Пламенова Кацарска
306 Маргарита Кирилова Матишева
307 Марияна Стоянова Павлова
308 Георги Иванов Бораджиев
309 Ирина Любомирова Петрова
310 Георги Стоянов Узунов
311 Йордан Христов Здравков
312 Анка Петкова Колева
313 Селиме Исуфова Салиева
314 Димитрина Христова Недева
315 Любомир Павлов Лунджов
316 Филка Севдалинова Еспиноса
317 Емилия Спасова Илинска
318 Зоя Алекова Тючкова
319 Кремена Кирилова Филипова
320 Николай Иванов Няголов
321 Марин Алексов Златков
322 Нели Георгиева Неделчева
323 Георги Богомилов Георгиев
324 Недка Желязкова Коляшева
325 Пепа Георгиева Кунева
326 Румен Христов Делчев
327 Таня Тодорова Параскова
328 Николинка Илиева Георгиева
329 Златка Иванова Дорянова
330 Димитрийка Колева Наскова
331 Павлин Господинов Колев
332 Здравка Георгиева Петрова
333 Емил Стефанов Самоковлийски
334 Руси Стефанов Маринов
335 Райна Петрова Милева
336 Вероника Жекова Запраянова
337 Кънчо Петров Пенков
338 Вълчо Георгиев Вълчев
339 Димитринка Аврамова Михалкова
340 Атанас Стоянов Джамбазов
341 Силвия Иванова Николова
342 Веселин Георгиев Чалъков
343 Симеон Недев Симеонов
344 Марийка Янакиева Мамирева
345 Борислав Александров Илиев
346 Добрин Атанасов Стоянов
347 Самуил Христов Мареков
348 Георги Иванов Николов
349 Станка Ганева Иванова
350 Димчо Димитров Дангов
351 Николинка Любославова Коюнджийска
352 Лидия Кирилова Куртева
353 Стойчо Василев Марков
354 Николай Георгиев Георгиев
355 Гюнайдин Мюмюн Аптула
356 Людмила Ганчова Тачова
357 Веселинка Атанасова Великова
358 Георги Красимиров Костадинов
359 Грозданка Николова Арнаудова
360 Милен Колев Райков
361 Яни Русев Георгиев
362 Георги Асенов Янакиев
363 Шейнер Юсуфова Исмаилова
364 Митко Лалев Димитров
365 Любка Стоянова Чивиева
366 Мирослава Щилянова Маркова
367 Еленка Георгиева Бакалова
368 Краса Живкова Янакиева
369 Живко Йорданов Георгиев
370 Георги Тотев Енчев
371 Петър Павлов Чиликов
372 Станка Илиева Христова
373 Радка Димитрова Хърсева
374 Стоянка Иванова Колчагова
375 Йордан Стоянов Йорданов
376 Мария Николова Лалева
377 Георги Христов Стоименов
378 Мария Донева Андреева
379 Михаил Николаев Зафиров
380 Йорданка Володиева Тотева-Димчева
381 Калин Ивов Сашев
382 Йорданка Владимирова Кючукова
383 Цветан Димитров Ковачев
384 Гергана Петрова Терзиева
385 Станимир Йорданов Ангелов
386 Радка Володиева Тотева
387 Мария Любомирова Рачева
388 Розка Крумова Кръстева
389 Нора Красимирова Йорданова
390 Васко Асенов Гуйгов
391 Берай Юсеин Хюсню
392 Ваня Кoстадинова Колчагова
393 Мирослава Валериева Монова
394 Анка Георгиева Мишева
395 Стефан Сашов Атанасов
396 Иво Жеков Кацаров
397 Тенчо Стефанов Арабаджиев
398 Теменужка Георгиева Капитанска
399 Георги Емилов Георгиев
400 Боян Петров Мишев
401 Петко Иванов Йорданов
402 Ивайло Йосифоф Митев
403 Теню Николов Георгиев
404 Дарин Светлозаров Багренски
405 Румен Парашкевов Венков
406 Крум Методиев Кръстев
407 Зорка Алексиева Члакова
408 Петър Борисов Боризанов
409 Ангел Вълчев Ангелов
410 Йорданка Георгиева Тасева
411 Снежанка Ангелова Пенева
412 Иван Драгомиров Недялков
413 Димитър Йозов Ангелов
414 Димитър Димитров Ишпеков
415 Христо Йорданов Христов
416 Александър Костадинов Колчагов
417 Стефан Иванов Коджабашев
418 Соня Валериева Василева
419 Ниаз Мамер Камбер
420 Румяна Борисова Иванова
421 Николина Славчева Грозева
422 Петя Валентинова Георгиева
423 Петър Илиев Илиев
424 Надежда Михайлова Зюмбюлска
425 Асан Смаил Али
426 Венцислав Стефанов Велков
427 Димитър Илиянов Стойчев
428 Никола Йорданов Герасимов
429 Благовеста Стоянова Любенова
430 Пламена Гетова Тончева
431 Сивия Наскова Филипова
432 Веска Ангелова Вълчанова Знс
433 Жанета Гешева Костадинова
434 Росен Георгиев Митов
435 Димитър Павлинов Павлов
436 Даниела Георгиева Великова
437 Недка Стоянова Чивиева
438 Розалина Милкова Ковачева
439 Валентин Йорданов Георгиев
440 Радка Георгиева Метева
441 Калина Недева Георгиева
442 Сашка Тодорова Георгиева
443 Альоша Михайлов Ангелов
444 Арсен Арамаис Амбарцумян
445 Василка Александрова Ангелова
446 Цветанка Георгиева Маскръчка
447 Анелия Цветанова Ганева
448 Дамянка Колева Начева
449 Велко Димитров Маринов
450 Дафинка Росенова Пашева
451 Ирина Диянова Тончева
452 Христо Методиев Салмов
453 Светлозар Костадинов Стойнов
454 Ивелина Валентинова Петкова
455 Сашо Асенов Щерев
456 Петранка Миткова Росенова
457 Жулиета Ангелова Димитрова
458 Иван Георгиев Валеюв
459 Дончо Иванов Мандиков
460 Виолета Станчева Личева
461 Асен Ангелов Асенов
462 Елена Миткова Райчева
463 Ваня Златкова Николова
464 Иван Костадинов Тодев
465 Руслан Леонидович Сень
466 Красимир Господинов Ганчев
467 Виолета Панайотова Атанасова
468 Бойко Асенов Златев Знс
469 Пламен Георгиев Дренски
470 Валентин Валентинов Петров
471 Мария Тодорова Хаджиева
472 Милка Рангелова Павлова
473 Тодора Николова Барбудова
474 Величка Колева Перчемлиева
475 Васил Мирославов Цонков
476 Атанаска Минкова Кондова
477 Пламен Стефанов Цанков
478 Асен Щерев Асенов
479 Галя Павлова Христова
480 Михаела Николова Думанова
481 Велизар Красимиров Велизаров
482 Митко Петков Стефанов
483 Васил Тодоров Костов
484 Митко Малинов Казалиев
485 Иванка Стефанова Миткова
486 Николай Бориславов Попов
487 Любчо Методиев Гърбов
488 Ренета Красимирова Кирилова
489 Яшар Рангелов Матишев
490 Гергана Стефанова Михайлова
491 Радослав Александров Калистрин
492 Стоян Пенчев Деведжиев
493 Елка Георгиева Стефанова
494 Димитър Йорданов Дагнев
495 Христо Иванов Илиев
496 Петър Петров Трополинов
497 Златка Боянова Богданова
498 Митко Янков Петчев
499 Стоил Страхилов Чакмаков
500 Ангел Иванов Илиев
501 Александър Иванов Загорчин
502 Гиргина Николова Трополинова
503 Генко Петков Миндев
504 Сантухи Хаик Генова
505 Филип Душков Иванов
506 Розалина Николова Балканова
507 Радослав Костадинов Тодев
508 Данаил Колев Бижев
509 Станимир Борисов Балевски
510 Десислава Иванова Иванова
511 Ася Карамфилова Карамфилова
512 Георги Иванов Балканов
513 Петър Георгиев Петров
514 Витка Петкова Димитрова
515 Валентина Милкова Йотова
516 Иглика Севдалинова Белюкова
517 Димитър Христов Дяков
518 Костадин Крумов Ергин
519 Мария Стефанова Недева
520 Галя Кръстева Тодорова
521 Здравко Божков Йотов
522 Бисерка Илиева Чавдарова
523 Христо Тодоров Христов
524 Лъчезар Димитров Обецанов
525 Богдана Колева Чамурджиева
526 Здравко Борисов Тодоров
527 Румяна Костадинова Николова
528 Валя Искренова Пенчеджиева
529 Велина Василева Николова
530 Иво Константинов Трифонов
531 Силвия Трифонова Асенова
532 Таня Георгиева Георгиева
533 Нели Банкова Порязова
534 Пламен Ангелов Данаилов
535 Радослав Иванов Захов
536 Мариана Ангелова Балъкова
537 Недялка Илиева Иванова
538 Кирил Николаев Ковачев
539 Пламен Ангелов Рафаилов
540 Валери Георгиев Тончев
541 Красимир Иванов Хаджипопов
542 Елена Йорданова Коева
543 Иван Генков Иванов
544 Илия Иванов Бънев
545 Костадинка Бисерова Миленкова
546 Стойка Апостолова Ангелова
547 Лъчезар Димитров Юлев
548 Валентин Йорданов Николов
549 Трифон Асенов Трифонов
550 Ангел Георгиев Петков
551 Павел Любенов Денев
552 Георги Николов Ковачев
553 Йордан Евгениев Маринов
554 Добромир Мирославов Гечев
555 Цветанка Николова Христева
556 Мариана Василева Иванова
557 Стоилка Тодорова Желева
558 Юсеин Мехмед Ходжа
559 Митко Николов Минев
560 Данаил Йорданов Дончев
561 Тонка Бойчева Каракашева
562 Милена Тончева Лазарова
563 Еленка Христова Алексинян
564 Нина Иванова Кирчева
565 Иван Йорданов Мараченски
566 Славчо Петров Толев
567 Донка Георгиева Ивановска
568 Марчо Динчев Динчев
569 Миглена Стефанова Велинова
570 Цветанка Василева Минковска
571 Пламена Петрова Качакова
572 Славка Миткова Хаджииванова
573 Димитър Стоанов Марчев
574 Кремена Стефкова Иванова
575 Иванета Петкова Макавейска
576 Снежанка Михайлова Барева
577 Здравка Замфирова Гочева
578 Илиян Георгиев Атанасов
579 Борислав Иванов Апостолов
580 Павлина Илиева Гашева
581 Мария Петрова Толева
582 Рени Георгиева Мочева
583 Юлиян Александров Асенов
584 Николай Павлов Воденичаров
585 Красимира Маринова Горанова
586 Анна Петрова Видева
587 Иванка Златинова Парева
588 Тянка Вълева Костадинова
589 Красимира Петрова Иванова
590 Наталия Стефанова Мичева
591 Георги Томов Томов
592 Лида Рафаилова Юрукова
593 Владимир Василев Митков
594 Преслав Иванов Петров
595 Юлия Петрова Йорданова
596 Лилия Любомирова Василева
597 Стефан Димитров Мочев
598 Христо Иванов Иванов
599 Деян Младенов Джуров
600 Мирослав Петев Гечев
601 Тонка Господинова Джонгозка
602 Красимир Асенов Асенов
603 Донка Донева Бонева
604 Петя Петкова Миланова
605 Марио Викторов Трайков
606 Йорданка Кирилова Кирилова
607 Лиляна Здравкова Бойкова
608 Педрие Шабан Осман
609 Александър Маринов Звездев
610 Мирослав Асенов Ангелов
611 Нели Славова Иванова
612 Мария Тодорова Четкова
613 Цвятко Вълчев Вълчев
614 Стефан Йорданов Маринов
615 Надя Радославова Ангелова
616 Такухи Зарех Тавитян
617 Иван Стоянов Иванов
618 Мехмед Лютви Мехмедов
619 Цанка Стефанова Кючукова
620 Габриела Ценкова Петкова
621 Християн Димитров Кирчев
622 Софка Славчева Узунова
623 Любомир Митков Красев
624 Юлия Веселинова Атанасова
625 Пламен Иванов Петков
626 Григор Матеев Матеев
627 Пенка Запрянова Даскалова
628 Иван Асенов Огнянов
629 Диляна Йорданов Димитрова
630 Тихомир Петков Бочев
631 Марийка Рангелова Златанова
632 Спас Костадинов Пищалов
633 Мехмед Тасим Шефкед
634 Йордан Трифонов Гърдев
635 Валентина Цветанова Димитрова
636 Апостол Тодоров Петков
637 Емил Симов Бански
638 Хаппе Иса Осман
639 Искрен Минчев Анчев
640 Теодора Миткова Иванова
641 Радка Георгиева Карагяурова
642 Дора Николова Янева
643 Йорданка Колева Янчева
644 Христианна Павлова Павлова
645 Валерия Стефанова Стефанова
646 Върбан Стоянов Врагов
647 Асен Асенов Георгиев
648 Петко Петев Душков
649 Борислава Христова Петкова
650 Даниела Йорданова Динева
651 Албена Миткова Ковачева
652 Галя Стефанова Христова
653 Мустафа Хюсеинов Мустафов
654 Донка Павлова Славова
655 Татяна Георгиева Бозукова
656 Николай Петков Гогов
657 Мустафа Яшаров Кабалиев
658 Анелия Надкова Драгиева
659 Албена Атанасова Михова
660 Николай Данчев Балсаков
661 Васил Владев Иванов
662 Николай Ангелов Томов
663 Михайл Иванов Колев
664 Илияна Янкова Стоева
665 Мариана Карамфилова Кокаланчева
666 Светозар Динков Николов
667 Митко Иванов Славков
668 Таси Горчев Наиденов
669 Христо Костадинов Мърхов
670 Иван Бончев Джамбазов
671 Петър Кочев Василев
672 Снежана Маринова Миланова
673 Стоян Атанасов Карталов
674 Росен Енев Гайдардочев
675 Мирослав Лалев Минков
676 Юлия Мирославова Мирчева
677 Желязко Райков Апостолов
678 Петър Георгиев Христов
679 Тодор Пламенов Дочев
680 Велко Маринов Маринов
681 Митко Огнянов Божидаров
682 5.христина Георгиева Андонова
683 Елисавета Стефанова Дянкова
684 Кемал Мехмед Али
685 Лила Георгиева Йорданова
686 Миглена Бойкова Милева
687 Пенка Константинова Лесичкова
688 Милен Стефанов Стоянов
689 Валентина Костадинова Патева
690 Замфир Карамфилов Кавалов
691 Атанаска Илиева Чуклева
692 Юлиян Шеков Юрев
693 Йордан Рангелов Млеков
694 Ахмед Кадиров Крушков
695 5.костадин Паскалев Паскалев
696 Мария Георгиева Шаламанова
697 Владимир Тихомиров Владимиров
698 Шазие Георгиева Ангелова
699 Силва Минчева Рупцова
700 Радостин Дечков Парушев
701 Веска Цветкова Трифонова
702 Васил Йорданов Василев
703 Елена Асенова Инджова
704 5.калоян Маргаритов Грозев
705 Мая Давидова Дончева
706 Николета Красимирова Цочева
707 Гергана Атанасова Колева
708 Мартин Сергеев Керлиев
709 5.стойко Димитров Митев
710 Христо Любенов Шарланев
711 Мариета Парашкеванова Недева
712 Стела Димитрова Добрева
713 Станка Иванова Стивасарева
714 Соня Емилова Борова
715 5.виржиния Христова Ангелова
716 Илияна Иванова Касабова
717 Милко Димитров Митев
718 Виолета Матева Василева
719 Йордан Панов Кънев
720 Йорданка Петрова Жисова
721 5.пламен Димитров Карабатаков
722 Илия Любенов Гърнев
723 Камелия Георгиева Хинкова
724 Мита Стефанова Николова
725 Стоян Ангелов Пашев
726 Виолета Генова Пишурова
727 5.боян Николов Георгиев
728 Юсеин Шефкетов Пачеджиев
729 Илияна Руменова Първанова
730 Рени Матеева Маринова
731 Ана Колева Кацарова
732 Кристина Хранимирова Чекичева
733 Незин Фикриев Ходжов
734 Симеон Ангелов Мирчев
735 Петко Детелинов Петков
736 Дарина Георгиева Колева
737 Екатерина Анатолиева Манчева
738 5.михаил Пенчев Влайков
739 Елхан Халил Харун
740 Любка Йорданово Момчилова
741 Илияна Иванова Димитрова
742 Коста Петров Тодоров
743 Филип Каменов Безергянов
744 5.атанас Петров Узунов
745 Медмиха Хасанова Кехайова
746 Боян Тодоров Байчев
747 Георги Христов Цонев
748 Илиян Росенов Димитров
749 Али Салъхов Говедаров
750 Петя Христова Тачева
751 Аспарух Детелинов Манолов
752 Георги Костадинов Урумов
753 Севдалин Валентинов Узунов
754 Петра Иванова Емандиева
755 Аспарух Спасов Спасов
756 Петя Спасова Въкрест
757 Анелия Николчева Ангелова
758 Живка Георгиева Тончева
759 Магдалена Бисерова Малинова
760 Деян Петров Попов
761 Кадивка Азимова Иброшева
762 Димитър Величков Величков
763 Гина Нанкова Петкова
764 Николая Христова Нешева
765 Минка Миткова Парунева
766 Хермаз Азадова Варжабедян
767 Емил Александров Кежов
768 Румяна Иванова Павлова
769 Кремена Василева Колева
770 Борислав Василев Толев
771 Минчо Славилов Солаков
772 Ованес Гарабед Варжадевян
773 Алим Алиев Асанов
774 Зорница Петрова Тагарова
775 Юлияна Стефанова Дакова
776 Костадин Петков Иванов
777 Петър Бончев Шопов
778 Мария Петрова Тодорова
779 Георги Иванов Илчев
780 Мариета Петрова Попова
781 Павлин Трифонов Трифонов
782 Снежана Юриева Кьорова
783 Димитър Ангелов Ангелов
784 Мехмед Ибраимов Римов
785 Ирен Петрова Цонева
786 Добрин Христов Добрев
787 Георги Илиев Клонов
788 Милка Асенова Родопска
789 Галин Росенов Русев
790 Алтин Шукри Хасан
791 Данаил Тодоров Петков
792 Елена Петрова Кунчева
793 Байрям Мустафа Пътъ
794 Павлина Валентинова Павлова
795 Кимиле Мустафова Хаджиева
796 Симона Николова Петрова
797 Радинка Маринова Бочева
798 Лазар Николов Божков
799 Сейди Осман Юсеин
800 Пенбе Джеферова Хаджиева
801 Красимир Илиев Панов
802 Полина Стефанова Шишкова
803 Джамал Мустафа Юсеин
804 Кезим Шукриев Дренчев
805 Станислав Мариов Хадживачев
806 Васка Цонева Крачунова
807 Йорданка Димитрова Илиева
808 Златка Любенова Чаушева
809 Венко Бориславов Кермидчиев
810 Красимира Георгиева Кушева
811 Калина Иванова Иванова
812 Гергана Момчилова Божкова
813 Христина Ясенова Чаушева
814 Методи Николаев Златков
815 Йордан Цветанов Цветков
816 Иван Венелинов Иванов
817 Майя Атанасова Димова
818 Минка Романова Мирова
819 Гроздан Иванов Стоянов
820 Ралица Емилова Павлова-Гецова
821 Стефан Тодоров Аргиров
822 Съби Зафиров Чаушев
823 Спаска Иванова Мишева
824 Ивайло Атанасов Каракашев
825 Преслава Емилова Митева
826 Евгения Димитрова Велчева
827 Снежана Димитрова Стойкова
828 Соня Томова Бурсуклиева
829 Илиян Петров Лечев
830 Мариян Янков Митев
831 Вангелина Ангелова Искрова
832 Ивайло Иванов Крушков
833 Иван Димитров Димитров
834 Петя Николова Карангелова
835 Бранимира Георгиева Божанова
836 Златка Бориславова Андреева
837 Юлиян Красимиров Чавдаров
838 Илия Атанасов Карадалиев
839 Иваничка Василева Николова
840 Радосвета Антониева Алибийска
841 Милко Йосифов Пашалийски
842 Верка Запрева Аврамова
843 Румяна Цвяткова Стефанова
844 Иван Теохаров Божилов
845 Женя Господинова Пейчинска
846 Кирил Георгиев Георгиев
847 Дамян Руменов Петров
848 Рени Красимирова Георгиева
849 Лиляна Денчева Войникова
850 Христина Славчева Юрукова
851 Димитър Гучев Шабанов
852 Сотир Атанасов Костадинов
853 Димитър Йорданов Иванов
854 Стоян Кирилов Панков
855 Бадрик Бедик Джаникян
856 Мариана Заркова Билянова
857 Елена Стефанова Камберова
858 Стефка Иванова Станчева
859 Иван Николаев Иванов
860 Бедик Бадрик Джаникян
861 Сейхан Селви Читак
862 Таня Савова Стефанова
863 Димитрина Атанасова Гъцева
864 Ваня Петкова Мирчева
865 Мая Данаилова Иванова
866 Силва Бохос Джаникян
867 Асан Мехмед Шаиб
868 Крум Богданов Пойразов
869 Иван Цветанов Иванов
870 Мариус Методиев Петров
871 Maя Стефанова Байрактарова
872 Димитър Огнянов Тренев
873 Емил Русанов Нейков
874 Младен Алексиев Байчев
875 Илия Тодоров Дългъчев
876 Йордан Йовков Бойков
877 Цвятко Николов Димитров
878 Соня Методиева Цанева
879 Валентин Тодоров Фердинандов
880 Александър Ангелов Александров
881 Неда Димитрова Палийска
882 Йорданка Георгиева Маданска
883 Илия Стефанов Великов
884 Красимира Йорданова Аврамова
885 Антонио Данаилов Петков
886 Силвия Младенова Моллова
887 Божидар Альошев Капуров
888 Цветелина Галинова Железарова
889 Николай Драганов Костадинов
890 Дилян Петров Бояджиев
891 Симеон Маринов Събов
892 Лало Дончев Лалов
893 Андрей Тихомиров Мутишев
894 Евгения Великова Великова
895 Галя Стефанова Петкова
896 Митко Асенов Льоков
897 Веселинка Иванова Паскова
898 Веселин Харитов Хаджиев
899 Димитър Свиленов Златков
900 Силвия Александрова Андреева
901 Теодора Игнатова Василева
902 Слави Златанов Дерменджиев
903 Дженка Христова Василева
904 Иван Петров Георгиев
905 Златомира Андриянова Симеонова
906 Божана Светославова Димитрова
907 Тодор Златанов Башев
908 Петър Иванов Георгиев
909 Марияна Красимирова Мъжлекова-Василева
910 Красимир Алдинов Алдинов
911 Надежда Христова Алексиева
912 Даниел Невенов Хаджиев
913 Слави Андонов Стоев
914 Русин Рашков Русинов
915 Мария Петрова Узунова
916 Байрам Фазлиев Мустафов
917 София Любенова Стоева
918 Йордан Маринов Дончев
919 Симона Христова Спасова
920 Мартин Пенев Краевски
921 Веселин Сергеев Димитров
922 София Гришева Кръстева
923 Добри Стефанов Станев
924 Дилян Славчев Александров
925 Мирослава Николова Андреева
926 Магдалена Валентинова Добрева
927 Благородна Щерева Влахова
928 Катя Лалова Васева
929 Надежда Христова Иванова
930 Мария Иванова Андреева
931 Антон Христов Папучаров
932 Димо Здравков Габровски
933 Васка Станимирова Тосева
934 Красимира Тодорова Тодорова
935 Васил Найденов Василев
936 Ивелина Стефкова Илиева
937 Минка Иванова Николова
938 Красимир Йосифов Костадинов
939 Валентина Георгиева Владкова
940 Васил Ненчев Драганов
941 Златомир Валентинов Вангелов
942 Диляна Събева Хаджиева
943 Кирил Георгиев Георгиев
944 Стефан Георгиев Петров
945 Красимира Божилова Бекирова
946 Калина Асенова Биджонова
947 Мариан Дамянов Кръчмаров
948 Георги Кирилов Георгиев
949 Ивайло Драгомиров Ангелов
950 Илияна Радкова Ангарова
951 Павлина Гришева Георгиева
952 Симеон Борисов Иванов
953 Борислав Валентинов Василев
954 Георги Динов Богдански
955 Николай Любенов Янков
956 Митко Асенов Атанасов
957 Стефан Атанасов Ангелов
958 Атанас Василев Маринов
959 Нина Драганова Момирова
960 Михаил Здравков Василев
961 Йорданка Стоянова Камшиева
962 Нешо Петков Василев
963 Иван Атанасов Мардачев
964 Радостин Гинев Пехливанов
965 Николинка Иванова Димитрова
966 Яна Димитрова Лилова
967 Албена Цветомирова Бадатлиева
968 Костадин Георгиев Костадинов
969 Георги Методиев Велков
970 Мирослав Николов Маринов
971 Николай Василев Славов
972 Сийка Севдалинова Кадиева
973 Илия Лазаров Филчев
974 Петранка Атанасова Велева
975 Димитър Русев Йорданов
976 Румен Живков Башев
977 Радослав Георгиев Илиев
978 Светослав Михайлов Илиев
979 Николет Георгиева Иванова
980 Киро Асенов Башев
981 Христо Стойков Христов
982 Цветан Маринов Цветанов
983 Деляна Кръстева Джевизова
984 Селвера Амидова Сатовчанлиева
985 Кирил Георгиев Атанасов
986 Тони Цанков Стайков
987 Любка Венциева Кобакова
988 Новка Манчева Младенова
989 Десислава Валентинова Заекова
990 Ванеса Ясенова Петрова
991 Хайри Хайри Айренски
992 Павлина Радева Мирчева
993 Георги Лазаров Бучков
994 Ангел Димитров Тодоранов
995 Бисерка Богданова Пърлева
996 Апостол Апостолов Герчев
997 Милка Маринова Бочева
998 Милена Драгова Мишкова
999 Правдолюб Димитров Йотов
1000 Снежана Благоева Минковска
1001 Величка Лазарова Радева
1002 Красимир Красимиров Карамитев
1003 Веселин Антонов Стоименов
1004 Ивелина Тодорова Атанасова
1005 Валери Николов Удренов
1006 Кристиян Иванов Стоилов
1007 Юлияна Радкова Хаджиева
1008 Марина Банчева Станева
1009 Надежда Георгиева Арнаудова-Милина
1010 Мирослава Костадинова Йорданова
1011 Ценко Стоянов Дойнов
1012 Ивелина Любомирова Димитрова
1013 Бисер Славчев Хаджиев
1014 Радостина Димитрова Астинова
1015 Галин Любчев Димитров
1016 Румяна Христова Маркова
1017 Константин Михайлов Ковачев
1018 Шефкия Шефкетова Калемджиева
1019 Росалина Петрова Тодорова
1020 Димитър Георгиев Парапунов
1021 Мария Гачева Христова
1022 Емилия Константинова Ковачева
1023 Слави Росенов Иванов
1024 Марин Светославов Калудов
1025 Величка Алексиева Петрова
1026 Стефка Неева Павлова
1027 Наньо Вълчев Русков
1028 Румяна Росенова Кехайова
1029 Стефка Желязкова Тодорова
1030 Елена Благоева Кошова
1031 Денислава Васкова Василева
1032 Иван Цонев Събев
1033 Светослав Росенов Хаджиев
1034 Атанас Иванов Чимляров
1035 Илия Димитров Джанев
1036 Маргарита Петрова Манева
1037 Гено Тошев Тошев
1038 Бисерка Веселинова Аврамова
1039 Ясен Савов Савов
1040 Магдалена Георгиева Бучкова
1041 Теодора Николова Цочева
1042 Павлина Недялкова Ангелова
1043 Катя Йорданова Пелтекова
1044 Димитър Савов Савов
1045 Владислав Стойов Гальов
1046 Цветана Петкова Христова
1047 Мария Маринова Петкова
1048 Георги Георгиев Трифонов
1049 Снежа Тошкова Кузмова
1050 Елена Ангелова Благоева
1051 Веселина Йорданова Георгиева
1052 Анастасия Василева Бенева
1053 Николай Събев Абгьов
1054 Стилияна Димитрова Суванджиева
1055 Ангел Стефанов Халачев
1056 Александра Николаева Старкова
1057 Йорданка Жекова Георгиева
1058 Иванка Николова Бояджиева
1059 Марин Иванов Чолаков
1060 Пламен Георгиев Караиванов
1061 Марияна Яченова Даракчиева
1062 Ева Канева Митева
1063 Димитър Иванов Карталов
1064 Елизария Мариянова Дживтерева
1065 Милена Ангелова Владимирова
1066 Лили Иванова Найденова
1067 Веселина Атанасова Петрова
1068 Митко Емилов Шарков
1069 Калин Христов Христов
1070 Елена Георгиева Пенчева
1071 Борис Илиев Ганев
1072 Йорданка Панчева Савова
1073 Красимира Иванова Стоянчева
1074 Христо Венелинов Беремски
1075 Александър Владимиров Вълчев
1076 Георги Димитров Пляков
1077 Боян Николаев Цочев
1078 Катя Георгиева Ганджова
1079 Велина Симеонова Пенева
1080 Станимир Динев Николов
1081 Екатерина Йорданова Попова
1082 Мария Руменова Попова
1083 Стефка Маринова Бошнакова
1084 Драгомир Динев Шишев
1085 Николета Андонова
1086 Любка Свиленова Гошева
1087 Константин Иванов Павлев
1088 Кремена Гришова Паякова-Димовска
1089 Стоян Йорданов Стоянов
1090 Христина Георгиева Нушева
1091 Анастасия Димитрова Ячкова
1092 Йордан Димитров Иванов
1093 Даниел Христов Тютюнджиев
1094 Николай Ананиев Славов
1095 Румяна Стоянова Милева
1096 Димитър Иванов Бергов
1097 Дияна Раднева Иванова
1098 Христо Цвятков Цвятков
1099 Илиана Костадинова Козанова
1100 Галин Тошков Станев
1101 Милена Генчева Бакларова
1102 Татяна Георгиева Панджерова
1103 Димитър Христов Мартинов
1104 Марин Събев Събев
1105 Ивайло Господинов Митев
1106 Илиана Красимирова Балева
1107 Станислав Георгиев Пандев
1108 Илко Маринов Тонев
1109 Гочо Димов Жеков
1110 Гинка Куцарова
1111 Георги Борисов Костов
1112 Велислава Михайлова Михайлова
1113 Антония Руменова Делчева
1114 Елена Георгиева Христева
1115 Иван Кръстев Досевичин
1116 Стефан Мирков Лазаров
1117 Райна Иванова Башкехайова
1118 Николай Тенев Николов
1119 Тодорка Тодорова Обрейкова
1120 Елена Иванова Бандакова
1121 Розка Стефанова Станева
1122 Антони Христев Александров
1123 Павлина Христова Димитрова
1124 Владимир Филчев Стоянов
1125 Иван Младенов Бориков
1126 Ивелина Маринова Панайотова
1127 Димитър Христов Димов
1128 Екатерина Живкова Георгиева
1129 Боян Христов Бонев
1130 Николай Кирилов Докторов
1131 Славчо Григоров Глинджурски
1132 Симеон Методиев Александров
1133 Атанас Радев Терзийски
1134 Евгени Петров Енчев
1135 Радка Павлова Талева
1136 Кристина Людмилова Георгиева
1137 Галина Николова Славчева
1138 Наталия Христова Минкова
1139 Дора Харалампиева Венчева
1140 Нишка Вълева Димитрова
1141 Боряна Димитрова Маргарова
1142 Елена Кирилова Петрова
1143 Мелкон Сурен Гелгелян
1144 Данина Петкова Петкова
1145 Елизабет Данкова
1146 Евелина Бойкова Георгиева
1147 Виктория Хайк Атанасова
1148 Жанета Динева Динева
1149 Гергана Иванчева
1150 Марио Иванов Колев
1151 Павлин Георгиев Кръстев
1152 Иван Красимиров Георгиев
1153 Росен Тодоров Митев
1154 Петър Борисов Ковчев
1155 Антон Тончев Симеонов
1156 Иван Нинков Ненчев
1157 Христо Иванов Вуцов
1158 Тани Рангелова Танева
1159 Георги Стоев Филипов
1160 Хасан Тахиров Кедов
1161 Десислава Красимирова Бонева
1162 Василка Благоева Симеонова
1163 Свилен Димитров Динев
1164 Бойка Димитрова Лазарова
1165 Светослав Иванов Жигълев
1166 Реджеб Якубов Шабанов
1167 Симеон Йорданов Симеонов
1168 Моньо Господинов Монев
1169 Снежана Иванова Ангелова
1170 Фатме Адемова Кордова
1171 Ахмед Кадиров Азисов
1172 Ивелина Цочева Камачарова
1173 Катерина Траянова Мицева
1174 Валентин Иванов Танчев
1175 Таня Иванова Николова
1176 Марин Асенов Хаджиев
1177 Тодор Иванов Кръстев
1178 Маргарита Василева Овчарова
1179 Станимир Стефанов Митев
1180 Мария Иванова Маневска
1181 Маргарита Петрова Асенова
1182 Христо Дачев Николов
1183 Петко Иванов Петков
1184 Мария Николова Мелева
1185 Красимир Атанасов Бошнаков
1186 Йордан Николов Йосифов
1187 Васил Нестеров Найденов
1188 Ана Петкова Иванова
1189 Диан Тенев Донев
1190 Александър Павлов
1191 Исмет Асанов Юзекчиев
1192 Петьо Койчев Петков
1193 Недка Колева Петрова
1194 Саркис Онник Агопян
1195 Лиляна Гроздева
1196 Елвис Владиславов Желев
1197 Бисер Георгиев Цанков
1198 Ангел Минков Ангелов
1199 Татяна Николаева Емелянова-Денева
1200 Милена Иванова Петрова
1201 Ташко Иванов Аврамов
1202 Дзенеп Еминова Авалева
1203 Маргарита Кирилова Манолова
1204 Минчо Иванов Гурлевски
1205 Матилда Паул Пютер
1206 Венелина Спасова Райчева
1207 Елена Николова Аврамова
1208 Адриана Бисерова Топалова
1209 Михаил Димитров Петков
1210 Христо Станев Петков
1211 Невенка Николова Русенова
1212 Красимир Колев Мийков
1213 Ненчо Яков
1214 Миглена Младенова Кумбарова
1215 Минчо Колев Върбанов
1216 Диана Любенова Стойкова
1217 Ангел Славов Стефанов
1218 Свен Алали
1219 Росен Иванов Хаджиев
1220 Данчо Симеонов Дунчев
1221 Елена Николова Павлова
1222 Спас Ламбов Ламбов
1223 Стела Якова
1224 Съби Велинов Чаушев
1225 Светлана Димитрова Върбанова
1226 Любен Димитров Павлов
1227 Николай Костадинов Кръстев
1228 Ангел Петров Дуруданов
1229 Атем Асанов Рамаданов
1230 Цветомила Андрианова Станева
1231 Мариана Атанасова Мавродиева
1232 Веселка Хубенова Тепелиева
1233 Златислав Ангелов Ангелов
1234 Росица Наумова Моллова
1235 Тодор Николаев Божиков
1236 Лидия Иванова Вучева
1237 Гергана Георгиева Влаева
1238 Лилия Младенова
1239 Красимир Николов Чаушев
1240 Румен Рачев Червендончев
1241 Христо Костадинов Тютюнджиев
1242 Асен Кирилов Асенов
1243 Светлин Чоков
1244 Надие Кемилова Бошнакова
1245 Владимир Бжидаров Владов
1246 Мария Петкова Димова
1247 Илия Дачев Костадинов
1248 Петър Иванов Петров
1249 Албен Велизаров Ушев
1250 Ваня Йорданова Петрова
1251 Венцислав Георгиев Дивчев
1252 Диньо Альошев Михайлов
1253 Татяна Димитрова Лазарова-Ковачева
1254 Веселинка Ананиева Гулева
1255 Милена Василева Проданова
1256 Борис Стефанов Платников
1257 Веселин Тодоров Кeсяков
1258 Ангел Илиев Ангелов
1259 Антон Иванов Ковачев
1260 Елена Емилова Алендарова
1261 Цветанка Борисова Михайлова
1262 Мадлена Бориславова Колева
1263 Борислав Ангелов Станчев
1264 Андрей Илиев Костов
1265 Гергана Иванова Бакърджиева
1266 Асан Асанов Спахиев
1267 Минко Иванов Стефанов
1268 Любен Боянов Христов
1269 Йосиф Атанасов Алибийски
1270 Асен Янков Асенов
1271 Георги Колев Панов
1272 Светлозар Руменов Юсев
1273 Иван Стоянов Иванов
1274 Георги Димитров Таймеков
1275 Пенка Радева Стоянова
1276 Иванка Димитрова Русева
1277 Илиан Димитров Тюфекчиев
1278 Фикрие Мустафа Бекташ
1279 Силвия Георгиева Георгиева
1280 Калин Събев Радевски
1281 Иван Андонов Калоферов
1282 Таня Иванова Маркова
1283 Анелия Мигдалова
1284 Зорка Атанасова Косова
1285 Александрина Мирославова Георгиева
1286 Сейхан Вазведин Ибиш
1287 Любомира Атанасова Атанасова
1288 Диана Тенева Станкова
1289 Калия Петрова Гущерова
1290 Борислав Иванов Топузов
1291 Кръстина Александрова Сургова
1292 Йордан Василев Хинков
1293 Радостина Иванова Димитрова
1294 Атанас Димитров Атанасов
1295 Даниела Чилова
1296 Мирослав Валентинов Пандурски
1297 Димитър Тодоров Георгиев
1298 Севин Османова Махмудова
1299 Павел Димитров Атанасов
1300 Илия Асенов Илиев
1301 Иван Димитров Игнатов
1302 Симеон Венциславов Митревски
1303 Иринка Йотова Драганова
1304 Кичка Ниношева Калчева
1305 Георги Димитров Николов
1306 Мариян Чехтев Марков
1307 Камелия Николова Шербетова
1308 Александър Христов Кръстев
1309 Петър Атанасов Николов
1310 Милен Петков Памуков
1311 Иван Тихомиров Каунджиев
1312 Красимира Стоилова Демирева
1313 Снежана Тенева Митева
1314 Елена Николова Кьосева
1315 Марияна Иванова Рачева
1316 Нейко Събчев Събев
1317 Анета Дунаева Атанасова
1318 Хакан Рюстемов Рюстемов
1319 Красимир Димитров Аврамов
1320 Маргарита Блажева Иванова
1321 Крум Нишков Пандов
1322 Станчо Митков Митев
1323 Стане Колев Ушев
1324 Иво Мирчев Тошев
1325 Петър Димитров Йовков
1326 Ефтим Първанов Ефтимов
1327 Минка Господинова Бонева
1328 Гела Начева Стоянова
1329 Васил Димитров Трендафилов
1330 Велислава Атанасова Кръстева
1331 Руси Христов Тодоров
1332 Красимира Петрова Баракова
1333 Даниела Росенова Русинова
1334 Пламен Валентинов Владимиров
1335 Павлина Петрова Инджова
1336 Иван Петков Петков
1337 Даниел Георгиев Георгиев
1338 Васил Георгиев Благов
1339 Галя Иванова Колева
1340 Мария Петрова Лазарова
1341 Пеньо Тенев Пенев
1342 Димо Бориславов Павлов
1343 Светослав Любомиров Николов
1344 Стефан Иванов Асенов
1345 Крум Иванов Шишков
1346 Христо Стоянов Христов
1347 Костадин Петков Костов
1348 Борислав Бойков Христов
1349 Христина Руменова Фидосиева
1350 Николай Йорданов Ненов
1351 Русин Найденов Димитров
1352 Елена Танчева Крайева
1353 Йордан Георгиев Дачев
1354 Милена Маринова Ненова
1355 Александър Ивайлов Попов
1356 Добринка Христева Стайчева
1357 Димитрина Иванова Генова
1358 Митра Танчева Щерева
1359 Красимир Петров Петров
1360 Борислав Георгиев Катинов
1361 Рени Здравкова Захариева
1362 Тончо Христев Драгиев
1363 Димитър Желев Тотев
1364 Атанаска Димитрова Бойчева
1365 Николай Борисов Николов
1366 Гинка Цвяткова Данаилова
1367 Валентин Вълчев Джахов
1368 Христо Тончев Драгиев
1369 Димитър Тодоров Колев
1370 Васил Венциславов Валеов
1371 Венцислав Богданов Димитров
1372 Йордан Йорданов Маринов
1373 Велизара Георгиева Христова
1374 Пенка Златева Филчева
1375 Красимира Стефанова Момчилова
1376 Станислава Миланова Попова
1377 Ивайло Анатолиев Ангелов
1378 Даниела Рускова Петрова
1379 Цанко Димитров Цанков
1380 Маринета Христова Донева
1381 Димитър Дяков Ставрев
1382 Емил Трайчов Илиев
1383 Полина Иринчева Панталеева
1384 Мирослав Дамянов Влахов
1385 Манник Вартан Хачикян
1386 Николай Христов Господинов
1387 Тодорка Грудева Ставрева
1388 Илиан Илиев Христов
1389 Юлия Стефанова Александрова
1390 Маргарита Методиева Сашева
1391 Лиляна Тодорова Аврамова
1392 Недялка Точева Колева
1393 Атанас Димитров Петров
1394 Светослав Асенов Илиев
1395 Никола Минчев Черкезов
1396 Цветелина Павлова Маркова
1397 Красимир Златанов Яков
1398 Мария Тодорова Балабанова
1399 Здравка Тодорова Петрова
1400 Андрей Георгиев Филипов
1401 Ваня Бисерова Йорданова
1402 Петър Николов Петров
1403 Даниел Георгиев Колев
1404 Захаринка Динева Маджарова
1405 Иван Неделчев Ганев
1406 Андрей Методиев Чиликов
1407 Албен Любенов Димитров
1408 Петко Цоков Вълов
1409 Григор Георгиев Маджаров
1410 Ангел Живков Ангелов
1411 Тодорка Димитрова Генева
1412 Величка Иванова Чиликова
1413 Красимир Петров Костов
1414 Стоян Божков Стоянов
1415 Найден Любомиров Грамчев
1416 Диньо Радев Динев
1417 Мария Георгиева Митева
1418 Емилия Петрова Ичова
1419 Невянка Цвяткова Панайотова
1420 Теодора Стоянова Стоянова
1421 Георги Красимиров Киряков
1422 Васил Георгиев Христов
1423 Златка Манолова Семерджиева
1424 Станка Георгиева Станоева
1425 Красимир Младенов Кръстев
1426 Васил Петров Василев
1427 Даниел Димитров Черлелийски
1428 Елица Милкова Иванова
1429 Захаринка Любомирова Милева
1430 Стойна Иванова Парабелска
1431 Димитър Йорданов Тодоров
1432 Велизар Петков Вълов
1433 Светла Костова Костова
1434 Димитър Кирчев Манолов
1435 Борислав Младенов Дуев
1436 Цецко Стоянов Цвятков
1437 Васил Найденов Боляров
1438 Илия Георгиев Сталев
1439 Йорданка Тодорова Делчева
1440 Николай Галев Илиев
1441 Марина Огнянова Котева
1442 Галя Пеева Цветкова
1443 Борислав Кирилов Добрев
1444 Йорданка Славчева Сталева
1445 Анелия Илчева Драганева
1446 Атанас Емилов Митков
1447 Анелия Асенова Гутева
1448 Марин Димитров Иванов
1449 Роза Атанасова Петрова
1450 Маргаритка Стоянова Стойкова
1451 Донка Генова Проданова
1452 Антон Недялков Тодоров
1453 Васил Кирилов Мицев
1454 Милотин Стоянов Симеонов
1455 Асен Чавдаров Иванов
1456 Ели Георгиева Петрова
1457 Георги Димитров Колев
1458 Иванка Стефанова Митева
1459 Стоян Илиев Калоянов
1460 Красимир Христов Петров
1461 Цецо Витанов Василев
1462 Димитър Петров Гарчев
1463 Атанас Димитров Паскалев
1464 Живко Руменов Делчев
1465 Радка Димитрова Махлелиева
1466 Павлина Димитрова Асенова
1467 Веселина Стоянова Стоянова
1468 Венцислав Стефанов Георгиев
1469 Роза Митева Величкова
1470 Димитър Христов Бакалов
1471 Петя Александрова Пашова
1472 Христо Димитров Атанасов
1473 Илинда Красимирова Илиева
1474 Калина Георгиева Прангова
1475 Матия Иванова Севриева
1476 Стоян Григоров Муртов
1477 Валентин Цвятков Димитров
1478 Николай Тодоров Йотов
1479 Митко Тодоров Бакалов
1480 Стоян Ивайлов Иванов
1481 Недялко Станков Караиванов
1482 Борислав Иванов Ижбехов
1483 Нено Пенчев Лундусев
1484 Тихомир Тошков Петков
1485 Татяна Петкова Дачева
1486 Виктория Едуард Петрова
1487 Димитър Панчев Занданов
1488 Мария Лазарова Лазарова
1489 Мехмед Алиманов
1490 Райко Димитров Онбашиев-Знс
1491 Славена Любомирова Матанова
1492 Ориса Тодорова Барболова
1493 Тодор Стоянов Хутманов
1494 Александър Драгиев Спасов
1495 Ангел Петров Тодоров
1496 Йордан Петков Станчев
1497 Янка Атанасова Петрова
1498 Стефан Якимов Хаджийски
1499 Гивеза Борисова Калинина
1500 Албин Орлинов Сашев
1501 Тинка Петрова Илийчина
1502 Светослав Димов Славчев
1503 Милко Ваклинов Терзиев
1504 Аврам Георгиев Аврамов
1505 Нели Върбанова Ангелова
1506 Надка Иванова Асенова
1507 Атанас Руменов Янакиев
1508 Галияна Велчева Христакова
1509 Иван Трендафилов Георгиев
1510 Илия Костадинов Тунчев
1511 Петър Йорданов Калчев
1512 Райна Кирилова Каменова
1513 Красимир Петров Апостолов
1514 Руско Георгиев Андонов
1515 Йордан Митев Митев
1516 Ангел Красимиров Манахов
1517 Милена Генчева Кръстева
1518 Георги Ангелов Ангелов
1519 Лалка Иванова Габарова
1520 Росен Митков Божинов
1521 Дарина Иванова Димитрова
1522 Ружбие Ремзиева Юсейнова
1523 Петър Георгиев Шеханов
1524 Георги Богданов Маринов
1525 Красимир Райчев Кьосейков
1526 Тодор Славчев Славчев
1527 Жулиета Трифонова Гърбузанова
1528 Мария Димитрова Захариева
1529 Елена Недялкова Шеханова
1530 Пенка Добрева Здравкова
1531 Фиданка Анатолиева Кьосейков
1532 Магдалена Владимирова Хутманова
1533 Величко Петров Димитров
1534 Вартан Гарабед Ширинян
1535 Милен Кънчев Топозлиев
1536 Тонка Павлова Георгиева
1537 Наталия Георгиева Илчева
1538 Пенка Цонева Пейчева
1539 Асен Александров Шиков
1540 Александра Атанасова Туманова
1541 Сюлейбе Ахмед Расим
1542 Димитър Георгиев Шиндов
1543 Стефанка Ангелова Николова
1544 Марийка Ангелова Петрова
1545 Лиляна Христова Иванова
1546 Емил Николов Пенчев
1547 Румен Борисов Глушков
1548 Димитър Димитров Иванов
1549 Ваня Петков Стоицова
1550 Елена Янева Атанасова
1551 Александра Любомирова Звездова
1552 Васил Костадинов Кутов
1553 Юсмен Алиев Юсменов
1554 Марина Младенова Йочева
1555 Тишка Тодорова Пенкина
1556 Емилия Александрова Тодорова
1557 Марина Малинова Тодорова
1558 Иван Илиев Спахиев
1559 Лазаринка Иванова Йорданова
1560 Младен Димитров Тасков
1561 Стоян Николов Калпаков
1562 Сергей Колев Митев
1563 Красимир Емилов Чаушев
1564 Димитър Костадинов Влахов
1565 Павел Иванов Николов
1566 Катя Кръстев Поменова
1567 Тодор Иванов Жеков
1568 Антон Емилов Пенчев
1569 Иван Евдокиев Топалов
1570 Димитрана Тошева Поменова
1571 Анна Тодорова Загорова
1572 Веско Асенов Братанов
1573 Георги Трифонов Вантов
1574 Красимир Левиджов Чеков
1575 Ивайло Костадинов Дараджански
1576 Стефка Димитрова Загорова
1577 Велко Цветков Терзиев
1578 Анастасия Георгиева Гюдженова
1579 Маргарита Неикова Петрова
1580 Марин Колев Маринов
1581 Величка Михнева Янакиева
1582 Юсейн Хасанов Арабаджиев
1583 Даниела Колева Тончева
1584 Сребра Иванова Александрова
1585 Надя Трендафилова Пенкина
1586 Костадин Василев Атанасов
1587 Станка Георгиева Станкова
1588 Анита Георгиева Янева
1589 Делка Атанасова Марина
1590 Димо Иванов Димов
1591 Галина Стоянова Станева
1592 Красимир Иванов Стоянов
1593 Гергана Николова Илиева
1594 Темелко Янков Илиев
1595 Дияна Денева Петкова
1596 Сълза Христова Кехайова
1597 Ива Красимирова Колева
1598 Цецка Илиева Михаилова
1599 Златка Кирилова Атанасова
1600 Донка Желязкова Петкова
1601 Радослав Белков Мечтанов
1602 Красимирка Иванова Русева
1603 Благовеста Цветанова Петкова
1604 Мария Атанасова Атанасова
1605 Цветомира Георгиева Денинска-Йовчева
1606 Хубавена Николова Хаджиева
1607 Атанаска Дончева Жекова
1608 Елка Иванова Петкова
1609 Маргарита Димитрова Първанова
1610 Асен Александров Благоев
1611 Радка Иванова Анастасова
1612 Стефка Пенева Христова
1613 Десислава Янкова Лазарова
1614 Радка Василева Апостолова
1615 Теодора Димитрова Тодорова
1616 Стойо Пейков Стоев
1617 Веселин Колев Василев
1618 Атанаска Христова Досева
1619 Галя Григорова Цекова
1620 Еньо Иванов Титюков
1621 Галина Стоева Стоева
1622 Божидар Митков Маринов
1623 Станка Христова Господинова
1624 Иван Велев Стефанов
1625 Петя Богданова Димитрова - Топалова
1626 Марияна Цанкова Георгиева
1627 Милка Раданова Кръстева
1628 Здравко Пламенов Иванов
1629 Таня Найденова Петрова
1630 Георги Димитров Георгиев
1631 Светлозар Колев Иванов
1632 Катина Христова Иванова
1633 Ангел Илиев Маринов
1634 Салих Асанов Русинов
1635 Галина Антонова Станчева
1636 Ара Ангелова Данова-Каим
1637 Петър Иванов Средев
1638 Реджеб Еминов Селимков
1639 Деница Георгиева Акиванова
1640 Искра Симеонова Димитрова
1641 Мария Пейчева Андонова
1642 Виолета Боянова Гудува
1643 Димитър Димитров Димов
1644 Жени Георгиева Зашева
1645 Евелина Цветкова Такова
1646 Александър Георгиев Далчев
1647 Веско Антонов Чепелов
1648 Светлозар Кирилов Янев
1649 Веска Първанова Василева
1650 Иван Ангелов Симеонов
1651 Даниела Василева Бошакова
1652 Иван Николаев Колев
1653 Светослав Христов Папазов
1654 Венцислав Иванов Иванов
1655 Андриана Севдалинова Младенова
1656 Радина Ванева Ненова
1657 Тодор Маринов Млеченков
1658 Тони Богомилов Богданов
1659 Никола Каменов Нинов
1660 Спаска Борисова Димитрова
1661 Пенко Георгиев Славов
1662 Димитър Иванов Димитров
1663 Венета Петрова Богданова
1664 Стефка Ирманова Евтимова
1665 Ангел Бойков Димитров
1666 Агора Христова Василева
1667 Димитър Минчев Стефанов
1668 Мая Милкова Казакова
1669 Снежанка Цветкова Илиева
1670 Теодора Ангелова Гераксиева
1671 Стефка Стефанова Колева
1672 Пламен Стефанов Панов
1673 Румяна Райчева Жечева
1674 Анатоли Величков Терзиев
1675 Симеон Андонов Джулев
1676 Тихомир Костадинов Цонев
1677 Теодора Николаева Борисова
1678 Гинка Александрова Куртева
1679 Красимира Найденова Маринова
1680 Гергана Йорданова Павлова
1681 Татяна Енчева Енчева
1682 Александър Димитров Алексиев
1683 Годислав Кирилов Киров
1684 Камелия Иванова Христева
1685 Анна Димитрова Стайкова
1686 Сение Ахмедова Караманлиева
1687 Таня Стоянова Стоева
1688 Антония Красимирова Гаврилова
1689 Златка Андреева Костадинова
1690 Тихомира Найденова Найденова
1691 Магдалена Расимова Митова
1692 Слави Стоянов Славов
1693 Анелия Ламбева Левиджова
1694 Цецка Велкова Вълкова
1695 Ташко Петров Василев
1696 Ганка Иванова Мишева
1697 Пенчо Маринов Пенчев
1698 Надя Петрова Митрева
1699 Соня Боянова Иванова
1700 Николета Димитрова Гочева
1701 Сюлейман Мустафа Топал
1702 Марио Йорданов Душков
1703 Соня Кирилова Иванова
1704 Зоя Димитрова Иванова
1705 Галина Енчева Христова
1706 Юлия Иванова Герасимова
1707 Живко Цветанов Рачев
1708 Любомир Крумов Любомиров
1709 Веселина Николова Петрова
1710 Даниела Иванова Иванова
1711 Кристина Красимирова Минкова
1712 Илиан Петков Петров
1713 Юлка Иванова Николова
1714 Таня Стамова Стамова
1715 Енчо Петков Пенев
1716 Цанка Пенчева Недкова
1717 Снежана Николова Колева
1718 Василенамаринова Даскалова
1719 Димитър Любенов Ангелов
1720 Мирослав Стефанов Илиев
1721 Милчо Иванов Матин
1722 Катя Йорданова Тодорова
1723 Галя Маринова Атанасова
1724 Карамфила Миланова Спасова
1725 Любен Славчев Стоев
1726 Севдалин Евтимов Димитров
1727 Даниел Ивалинов Димитров
1728 Гергана Тодорова Тодорова
1729 Венеций Георгиев Илиев
1730 Божидар Георгиев Стоев
1731 Румен Иванов Райнов
1732 Велико Василев Велев
1733 Севдалина Веселинова Костова
1734 Димитър Христов Сидеров
1735 Тоня Николаева Малинова
1736 Антон Маринов Иванов
1737 Трифон Генчев Трифонов
1738 Радка Гунчева Русева
1739 Светлана Великова Йорданова
1740 Захари Рангелов Григоров
1741 Георги Николов Касапетев
1742 Ганчо Митев Асенов
1743 Красимира Петкова Лазарова
1744 Маринка Атанасова Петрова
1745 Румен Аспарухов Тодоров
1746 Стоян Стефанов Димитров
1747 Костадин Андреев Алексиев
1748 Георги Иванов Радев
1749 Илияна Атанасова Христова-Митева
1750 Чавдар Сергиев Павлов
1751 Мария Иванова Ганева
1752 Цветелина Колева Колева
1753 Радослава Ванева Савова
1754 Красимир Димитров Митев
1755 Петьо Николов Михов
1756 Велизар Ангелов Тачев
1757 Гинка Димитрова Бинева
1758 Пенка Желязкова Цветанова
1759 Лидия Иванова Йорданова
1760 Георги Петров Тодоров
1761 Иван Стефанов Димов
1762 Валери Бойков Ангелов
1763 Иванка Георгиева Гаджева
1764 Страхил Симеонов Добрев
1765 Детелин Колев Иванов
1766 Петя Стефанова Иванова
1767 Илина Терентиева Йорданова
1768 Снежана Тодорова Трифонова
1769 Елена Димитрова Ангелова
1770 Яньо Петков Янчев
1771 Доброслав Йорданов Ангелов
1772 Радка Димитрова Христова
1773 Георги Стойнев Станков
1774 Цена Петкова Иванова
1775 Недялка Димитрова Рошлева
1776 Иван Русев Славов
1777 Иван Ангелов Иванов
1778 Маринела Петкова Димитрова
1779 Иван Дончев Байчев
1780 Георги Кирилов Георгиев
1781 Здравка Колева Генова
1782 Радослав Митков Станчев
1783 Маринчо Димитров Кирилов
1784 Георги Василев Кацаров
1785 Детелин Свиленов Димитров
1786 Пламен Илиев Евгениев
1787 Янко Иванов Понов
1788 Петко Тенев Чемширов
1789 Марияна Иванчева Георгиева
1790 Иван Димитров Нончев
1791 Николай Пейков Петров
1792 Иван Мирчов Иванов
1793 Костадин Кирев Кирев
1794 Надежда Димитрова Велева
1795 Колю Кръстев Бибев
1796 Емилия Савчева Савова
1797 Неделчо Рафайлов Рафайлов
1798 Радослав Марианов Славейков
1799 Гюлбеаз Шефкет Бекирова
1800 Петя Иванова Пенчева
1801 Паулина Светлинова Андреева
1802 Тихомир Михайлов Тодоров
1803 Илия Христов Николов
1804 Аврам Борисов Амбов
1805 Костадин Тодоров Банков
1806 Роза Тошева Кюлева
1807 Борислав Тодоров Борисов
1808 Николай Стефанов Батешков
1809 Евелина Илиянова Лазарова
1810 Пламен Янев Захариев
1811 Айтен Рашид Имам
1812 Сашка Петрова Петкова
1813 Петър Димитров Петков
1814 Биляна Борисова Христова
1815 Йордан Георгиев Йорданов
1816 Благой Еленков Благоев
1817 Юлияна Димитрова Илиева
1818 Ганка Петкова Николова
1819 Пенка Петрова Иванова
1820 Димитричка Тодорова Георгиева
1821 Николай Петков Нотев
1822 Георги Димитров Ангелов
1823 Ваня Господинова Ангелова
1824 Йовка Иванова Илчева
1825 Георги Петров Георгиев
1826 Димитър Димитров Георгиев
1827 Звезделин Горанов Георгиев
1828 Катя Запрянова Стефанова
1829 Ганчо Димитров Стефанов
1830 Бедрие Реджеп Смаил
1831 Пламена Георгиева Петрова
1832 Красимир Енчев Милков
1833 Костадин Тодоров Ковачев
1834 Тихомир Иванов Тенев
1835 Тихомир Добромиров Карастоянов
1836 Силвия Радева Мирчева
1837 Даниела Димитрова Петрова
1838 Недялка Любенова Радичева
1839 Грета Кирилова Дочева
1840 Жанета Динкова Славова
1841 София Стефанова Дженкова
1842 Петя Николова Донева
1843 Иван Димитров Виданов
1844 Димитър Маринова Костадинов
1845 Нейчо Атанасов Арабаджиев
1846 Мирослав Бончев Керчев
1847 Иван Стефанов Димитров
1848 Али Исмайлов Сабриев
1849 Ивелина Цветкова Цветкова
1850 Людмила Иванова Запрянова-Сивкина
1851 Донка Танчева Канева
1852 Димитрина Митков Топчева
1853 Павлина Тошева Димитрова
1854 Иван Димов Иванов
1855 Цветелин Златанов Кирилов
1856 Богослава Славомирова Ламбрева
1857 Ганчо Сашев Иванов
1858 Надя Манолова Николова
1859 Веселин Йорданов Йорданов
1860 Надя Миткова Илиева
1861 Диляна Иванова Ангелова
1862 Михаил Вълев Михайлов
1863 Недялка Борисова Велчева
1864 Зорница Паскалева Капитанова
1865 Диана Радева Дамянова
1866 Валери Георгиев Аврамов
1867 Димитър Атанасов Гутев
1868 Иванка Русева Симеонова
1869 Златиана Стоянова Попова
1870 Цветан Ганчев Гочев
1871 Йонко Младенов Ангелов
1872 Васил Асенов Борисов
1873 София Георгиева Георгиева
1874 Кирилка Петрова Атанасова
1875 Станка Рашкова Атанасова
1876 Желяза Димитрова Андонова
1877 Ивелин Дончев Коджебашев
1878 Катя Троянова Иванова
1879 Неше Фахриева Идризова
1880 Иван Петров Момчев
1881 Жельо Сашев Узунов
1882 Валентин Хосифов Димитров
1883 Миглена Георгиева Петрова
1884 Мирослав Владков Тодоров
1885 Байрие Руджиев Алиева
1886 Стефка Минчева Спасова
1887 Александър Николаев Тодоров
1888 Георги Томов Георгиев
1889 Румяна Христова Антонова
1890 Борислав Руменов Борисов
1891 Фанка Христова Бадилова
1892 Павлина Желева Божкова
1893 Петя Колева Колева
1894 Нели Георгиева Колева
1895 Станимира Ганева Иванова
1896 Мариета Гергова Йорданова
1897 Сашка Миткова Серафимова
1898 Петър Димитров Петров
1899 Мустафа Сали Мехтер
1900 Милена Алексиева Петрова
1901 Ганка Георгиева Недкова
1902 Красимира Сергеева Красимирова
1903 Васил Неделчев Назъров
1904 Пламена Маринова Колева
1905 Янчо Иванов Стефанов
1906 Петър Обретенов Петров
1907 Симеон Петров Симеонов
1908 Мирослав Вълков Кръстев
1909 Костадин Уилфредо Тапия
1910 Красимир Тонев Кунев
1911 Моника Илиянова Тенева
1912 Антон Янев Русинов
1913 Силвия Стоилова Маринова
1914 Георги Костадинов Керамзиев
1915 Юлиян Димитров Манев
1916 Милена Великова Димитрова
1917 Асен Димитров Асенов
1918 Людмила Петрова Петкова
1919 Трифонка Миткова Трифонова
1920 Благой Георгиев Попов
1921 Красимир Иванов Колев
1922 Милка Мирославова Картал
1923 Елвира Любенова Петранова
1924 Цветана Петкова Дакова
1925 Костадин Георгиев Керамзиев
1926 Иван Енчев Златев
1927 Зоя Младенова Йорданова
1928 Андрей Петков Цеков
1929 Борислав Маринов Николаев
1930 Данчо Велчев Динчев
1931 Анатоли Петров Петров
1932 Зденка Павлова Панайотова
1933 Станко Иванов Харалампиев
1934 Дияна Николова Николова
1935 Антон Величков Иванов
1936 Зина Рашкова Дерменджиева
1937 Тодор Цветков Димитров
1938 Георги Цветанов Антов
1939 Павлина Красимирова Иванова
1940 Катя Тенева Желева
1941 Георги Миленов Христов
1942 Доника Светославова Сарколиева
1943 Петранка Емилова Петкова
1944 Огнян Любенов Рачин
1945 Петър Димитров Димитров
1946 Радослав Георгиев Георгиев
1947 Живко Георгиев Банов
1948 Николай Илчев Вълчев
1949 Ели Микова Иванова
1950 Мария Тодорова Дунина
1951 Назлъ Бейсим Раим
1952 Деан Динков Динев
1953 Димитър Атанасов Абрашев
1954 Росица Георгиева Велева-Илчева
1955 Лора Колева Йорданова
1956 Мария Младенова Каменова
1957 Захарина Манолова Лисова
1958 Теменуга Трифонова Желязкова
1959 Ангел Йорданов Петков
1960 Александър Владимиров Каравелски
1961 Йордан Младенов Каменов
1962 Ваджип Мюмюнов Ваджипов
1963 Динка Иванова Коева
1964 Ангел Красимиров Огнянов
1965 Петър Славчев Петров
1966 Юри Романов Илиев
1967 Светлана Георгиева Пачалова
1968 Стефан Ангелов Митков
1969 Иван Константинов Серов
1970 Цветана Евгениева Тодорова
1971 Димитрина Стефанова Господинова
1972 Сали Рафет Сали
1973 Недка Стефанова Танева
1974 Иво Марчев Дичев
1975 Донка Димитрова Иванова
1976 Ваньо Божинов Тошев
1977 Любен Борисов Петков
1978 Атиже Асенова Ахмед
1979 Милена Кузманова Стоева
1980 Филка Стефанова Огнянова
1981 Янчо Ефтимов Славов
1982 Красимир Христов Каменов
1983 Борис Генчев Тошков
1984 Весела Николова Канева
1985 Иван Митев Димитров
1986 Симеон Митков Георгиев
1987 Виолета Ангелова Каменова
1988 Камелия Иванова Михайлова
1989 Радка Йорданова Колева
1990 Даниела Танева Димитрова
1991 Веселина Златанова Янакиева
1992 Добромир Иванов Христов
1993 Юлия Миланова Янкова
1994 Стилиян Стефанов Николов
1995 Ангел Борисов Калинов
1996 Димитрина Илиева Пухова
1997 Коста Манолов Капинков
1998 Велин Марков Тодоров
1999 Иванка Любенова Горанова
2000 Хранимир Димитров Желев
2001 Минка Петрова Василева
2002 Силва Петрова Радева
2003 Мартин Людмилов Ницов
2004 Мариян Цветанов Димитров
2005 Мирослав Огняняв Кайряков
2006 Надя Видева Петкова
2007 Костадин Бойков Николов
2008 Диана Маринова Босева
2009 Славка Илиева Койчева
2010 Николай Тошев Петров
2011 Весела Трайчева Божкова
2012 Дейвид Стефанов Колев
2013 Иван Здравков Янев
2014 Мария Янкова Кузева
2015 Галина Асенова Тодорова
2016 Юлиян Иванков Глонцов
2017 Асен Петков Андонов
2018 Тотьо Пенев Тотев
2019 Йоско Манолов Чинов
2020 Румен Стефанов Босев
2021 Галя Асенова Нунова
2022 Иван Димитров Маринов
2023 Христо Георгиев Борисов
2024 Мария Христова Ганева
2025 Ивелин Данчев Гайдаджиев
2026 Тодор Йорданов Тодоров
2027 Дечо Върбанов Цветков
2028 Ана Тодорова Михайлова
2029 Али Юсеин Бошнак
2030 Иван Найденов Тодоров
2031 Митка Недялкова Андреева
2032 Доротея Димитрова Георгиева
2033 Тотка Стефанова Петрова
2034 Кирил Георгиев Каменов
2035 Снежана Емилова Максимова
2036 Руска Дончева Генова
2037 Тодор Михайлов Тодоров
2038 Мария Георгиева Сконалиева
2039 Ивайло Йорданов Христов
2040 Йордан Георгиев Петров
2041 Данчо Асенов Петков
2042 Васил Румев Ангелов
2043 Петър Атанасов Желязков
2044 Галина Димитрова Тодорова
2045 Лиляна Николова Чилова
2046 Снежана Георгиева Каменова
2047 Васил Йорданов Рангелов
2048 Иван Рашев Иванов
2049 Златина Гочева Маринова
2050 Христо Райков Иванов
2051 Митко Георгиев Славчев
2052 Галя Миланова Станкулома
2053 Павел Димитров Павлов
2054 Рашко Маринов Танев
2055 Стефан Руменов Топчев
2056 Стефан Проданов Намлиев
2057 Цветана Митева Събчева
2058 Сияна Крумова Иванова
2059 Йордан Христев Мимишев
2060 Татяна Иванова Нешева
2061 Ваня Димитрова Варадинова
2062 Светла Панайотова Иванова
2063 Светослав Пламенов Иванов
2064 Миглена Милчева Борисова
2065 Асен Атанасов Илиев
2066 Димка Илиева Иванова
2067 Емилия Щерева Михайлова
2068 Трифон Пламенов Китов
2069 Иванка Филипова Ванкова
2070 Еленка Крумова Николова
2071 Васил Борисов Калинов
2072 Илия Филипов Илиев
2073 Динка Иванова Стоянова
2074 Катя Стефанова Пенкова
2075 Георги Димитров Георгиев
2076 Методи Недялков Методиев
2077 Асен Румянов Роров
2078 Златко Желев Желев
2079 Траяна Ангелова Мавродиева
2080 Николета Живкова Костадинова
2081 Васил Милчев Илиев
2082 Емилия Иванова Петрова
2083 Иван Бойков Андонов
2084 Неделчо Петров Захариев
2085 Станислав Росенов Помаков
2086 Жечка Таниел Калчева
2087 Юлия Любомирова Недялкова
2088 Валери Ангелов Иванов
2089 Христо Ботев Рангелов
2090 Мартин Колев Колев
2091 Йорданка Железова Татева
2092 Камелия Димитрова Трифонова
2093 Полина Иванова Градомирова
2094 Валентин Рафаилов Исаев
2095 Елена Николова Александрова
2096 Иван Василев Иванов
2097 Ангел Георгиев Момчилов
2098 Нанка Желева Стефанова
2099 Будинка Стоянова Каменова
2100 Анатолия Любомирова Спасова
2101 Христо Димитров Христов
2102 Недка Илиева Иванова
2103 Соня Димитрова Михова
2104 Светлана Атанасова Илиева
2105 Пламен Георгиев Йонков
2106 Румяна Димитрова Динолова
2107 Стоянка Христова Иванова
2108 Стоян Стоянов Тодоров
2109 Тереза Стефанова Тодорова
2110 Румяна Иванова Коцева
2111 Георги Маринов Петров
2112 Нели Валериева Любенова
2113 Станка Димитрова Найденова
2114 Яница Сашева Димова
2115 Гинка Илиева Филипова
2116 Анатолий Петров Атанасов
2117 Любомилка Милкова Цветкова
2118 Георги Станиславов Стойчев
2119 Тодорка Христова Караколева
2120 Антония Николова Тенева
2121 Димо Йорданов Стойчев
2122 Михаил Василев Михов
2123 Лилия Стоянова Димитрова
2124 Гълабина Иванова Синикчийска
2125 Асен Симеонов Рашев
2126 Станимира Момчилова Хънева
2127 Лина Владимирова Йорданова
2128 Благослав Костадинов Благоев
2129 Трифон Димитров Бърдарски
2130 Иван Борисов Бекиров
2131 Цветана Стефонова Белчева
2132 Виолетка Колева Стоилова
2133 Ива Живкова Георгиева
2134 Ангел Цветанов Джонов
2135 Ангел Цветанов Ангелов
2136 Йовко Петров Зеков
2137 Иван Петров Иванов
2138 Иван Огнянов Колев
2139 Ясен Тошков Минков
2140 Петьо Ценков Попов
2141 Албена Миткова Кирилова
2142 Иван Славов Йотов
2143 Тодорка Христова Шомева
2144 Таня Проданова Георгиева
2145 Калинка Гинева Костадинова
2146 Венета Иванова Драгомирова
2147 Росен Шанков Димов
2148 Мирослав Иванов Болен
2149 Йордан Митков Йорданов
2150 Даниела Рахнева Христова
2151 Стефка Николаева Томова
2152 Росен Ванчов Нинов
2153 Росен Теофилов Теодосиев
2154 Богоя Стоянов Петков
2155 Ивелина Деянова Иваилова
2156 Диляна Колева Пенева
2157 Тинка Никифорова Коева
2158 Огнян Любенов Русев
2159 Моника Бранимирова Илиева
2160 Светослав Рангелов Спасов
2161 Галин Стефанов Янков
2162 Екатерина Динева Владимирова
2163 Петър Златанов Петров
2164 Венцислав Младенов Костов
2165 Даниел Владимиров Софрониев
2166 Николина Есева Пандурова
2167 Елена Огнянова Якимова
2168 Дона Георгиева Русева
2169 Златан Петров Петров
2170 Ценка Рачева Николова
2171 Грозданка Александрова Цанкова
2172 Камелия Ганева Йотовска
2173 Лиляна Петкова Янакиева
2174 Станка Йорданова Николова
2175 Милена Великова Григорова
2176 Иван Рангелов Марков
2177 Аврам Велев Аврамов
2178 Стефан Иванов Иванов
2179 Анета Борисова Копева
2180 Нефсе Халил Мехмед
2181 Красимира Андреева Цветкова
2182 Емил Витанов Миланов
2183 Кристиян Яворов Аврамов
2184 Десислава Василова Видолова
2185 Надя Димитрова Маринова
2186 Росен Ангелов Гетов
2187 Пламен Михайлов Нейчев
2188 Валери Славчев Велков
2189 Камелия Станкова Нацкова
2190 Мария Спасова Бочева
2191 Огнян Костов Иванов
2192 Иванка Стоянова Савова
2193 Светлин Събев Димитров
2194 Даниела Борисова Андреева
2195 Борис Рангелов Илиев
2196 Елена Иванва Минева
2197 Свилен Николов Манолов
2198 Виoлета Милева Караджова
2199 Симона Тошкова Минкова
2200 Маруся Станчева Николчина
2201 Милайл Жориев Еличов
2202 Тоно Цонов Ненов
2203 Сийка Асенова Пашова
2204 Мария Димитрова Велева
2205 Валентин Йорданов Тасев
2206 Валентин Димитров Атанасов
2207 Цветана Трифонова Димитрова
2208 Марко Тодоров Петров
2209 Aхмед Хасан Хасан
2210 Славка Димитрова Тодорова
2211 Аделина Цветанова Вълчинова
2212 Пламен Викторов Каваленков
2213 Продан Иванов Георгиев
2214 Теменужка Евгениева Мутафова
2215 Светла Желева Шейтанова
2216 Лъчезар Огнянов Младенов
2217 Христина Петрова Георгиева
2218 Александър Петков Александров
2219 Делко Филипов Петров
2220 Артие Алиева Ахмедова
2221 Теодора Бранимирова Чолакова
2222 Меглена Иванова Георгиева
2223 Миглена Любенова Борисова
2224 Нина Евгениева Николова
2225 Александър Маринов Скумриев
2226 Елида Стефанова Събинова
2227 Красимир Стойчев Белитков
2228 Александър Стоянов Йорданов
2229 Гергана Любенова Младенова
2230 Виолета Великова Велева-Вълчева
2231 Мая Цекова Захариева
2232 Шенай Хасанова Ахмедова
2233 Димитър Димов Атанасов
2234 Йорданка Костадинова Сакъзова
2235 Силвия Емилова Свещарова
2236 Нина Иванова Димитрова
2237 Катя Георгиева Зяпкова
2238 Славейко Янков Александров
2239 Силвия Господинова Господинова
2240 Юсеин Мустафов Адемов
2241 Диана Борисова Янкова
2242 Пламен Димитров Петков
2243 Калинка Демирева Колева
2244 Петър Димитров Петров
2245 Стефа Райчева Илиева
2246 Станимира Ивелинова Иванова
2247 Младен Илиев Горанов
2248 Илиян Величков Първанов
2249 Катя Атанасова Петрова
2250 Рени Тодорова Панайотова
2251 Бояна Георгиева Копривленска
2252 Елица Петрова Кеманова
2253 Борислав Александров Светославов
2254 Георги Красимиров Георгиев
2255 Георги Петров Зоков
2256 Веселин Стоянов Вангелов
2257 Зорка Димитрова Гинева
2258 Радослав Енчев Попов
2259 Павлина Романова Георгиева
2260 Татяна Арсенова Илиева
2261 Mария Николова Кулова
2262 Атанас Николаев Атанасов
2263 Анка Райкова Хънева
2264 Марио Неделчев Неделчев
2265 Мито Зарков Георгиев
2266 Красимир Весков Димитров
2267 Стефана Неделчева Василева
2268 Катя Митева Джумалиева
2269 Крум Великов Петров
2270 Радослав Иванов Великова
2271 Стефка Вълчева Георгиева
2272 Магда Димитрова Павлова
2273 Георги Христов Арионов
2274 Димитър Йорданов Димитров
2275 Теменужка Христова Данкова
2276 Александър Василев Михайлов
2277 Елена Томова Вълчева
2278 Николай Христов Неделчев
2279 Стамен Йорданов Маринов
2280 Георги Димитров Джувтов
2281 Николай Вичев Апостолов
2282 Георги Цветанов Веков
2283 Алексей Сергеев Янков
2284 Пламен Иванов Пеев
2285 Радостин Стоев Стоев
2286 Силвия Валентинова Петрова
2287 Красимир Методиев Костов
2288 Запрян Ганчев Димитров
2289 Василий Стефанов Стефанов
2290 Росица Танева Георгиева
2291 Веселин Иванов Геренски
2292 Гюрче Рангелова Атанасова
2293 Петя Иванова Владимирова
2294 Кольо Стоянов Атанасов
2295 Димо Миленов Димов
2296 Лора Миленова Лазарова
2297 Добромир Николов Колев
2298 Евтим Тодоров Евтимов
2299 Вяра Асенова Димова-Мирчева
2300 Малвина Деянова Колева
2301 Ренета Дишкова Петкова
2302 Рада Ангелова Шивачева
2303 Цветелина Атанасова Стефанова
2304 Елена Йорданова Дижева
2305 Димитър Давидов Давидов
2306 Марияна Асенова Дикова
2307 Виолета Неделчева Малчева
2308 Панайот Маринов Абаджимаринов
2309 Анета Радева Димитрова
2310 Станислав Куртев Иванов
2311 Петко Каменов Пърпов
2312 Радко Колев Узунов
2313 Стоян Пенков Петков
2314 Павлина Върбанова Генчева
2315 Даниела Илиева Илиева
2316 Йорданка Бориславова Бориславова
2317 Недка Георгиева Георгиева
2318 Марияна Красимирова Янева
2319 Венцислав Енчев Йорданов
2320 Марти Величков Андреев
2321 Михаела Петрова Петрова
2322 Мария Николова Петрова
2323 Даниела Тилева Матева
2324 Анче Младенова Лефтеров
2325 Петър Йорданов Божилов
2326 Станислав Маринов Стоянов
2327 Ивана Иванова Йозова
2328 Фана Маринова Иванова
2329 Диян Стоянов Стоянов
2330 Мария Владимирова Дамянова
2331 Паулина Тонева Кръстева
2332 Мария Асенова Маджарова
2333 Иван Цветанов Иванов
2334 Матю Иванов Стоев
2335 Александра Теодорова Богданова
2336 Маруся Коцова Младенова
2337 Юлиан Райчев Викторов
2338 Михаил Запрянов Чакъров
2339 Гинка Георгиева Друмева
2340 Росица Енчева Иванова
2341 Хрисимир Тодоров Георгиев
2342 Иванка Цекова Първанова
2343 Стойко Маринов Нейков
2344 Симона Христова Чалъкова
2345 Зорка Величкова Гърдева
2346 Марийка Пенчева Христова
2347 Мирослав Боянов Каменов
2348 Надежда Асенова Божкова
2349 Красимира Калоянова Йорданова
2350 Марийка Петова Станчева
2351 Рая Росенова Димова
2352 Бисер Олегов Евдокимов
2353 Георги Василев Стоянов
2354 Илиана Йорданова Тодорова
2355 Севдалина Неделчева Атанасова
2356 Иван Евгениев Михайлов
2357 Нелинка Цветанова Димитрова
2358 Михаил Христов Чакъров
2359 Николай Тодоров Георгиев
2360 Христо Стефанов Данков
2361 Елена Николаева Маркова
2362 Йордан Петков Петров
2363 Здравка Танкова Николова
2364 Николина Димитрова Иванова
2365 Гено Кипрянов Генов
2366 Марио Венциславов Милчев
2367 Янко Огнянов Иванов
2368 Красимира Витанова Стойнева
2369 Елена Георгиева Узунова
2370 Християн Едмонд Тилкиян
2371 Искра Лозанова Илиева
2372 Димитър Лазаров Лазаров
2373 Бонка Николова Енчева
2374 Ивелина Герчева Атанасова
2375 Николай Тодоров Фетваджиев
2376 Ваньо Цветанов Илиев
2377 Любка Петрова Зайкова
2378 Красимир Янков Русев
2379 Вяра Михайлова Попова
2380 Слави Димитров Милов
2381 Полида Василева Йотова
2382 Атанас Петров Илиев
2383 Вера Стефчева Крумова
2384 Николай Добринов Христов
2385 Киро Вичев Ангелов
2386 Гълъбина Тодорова Илиева
2387 Делка Неделчева Ганчева
2388 Мехмед Мехмедалиев Мустафов
2389 Ивайло Николов Гергьовски
2390 Красимир Минков Радулов
2391 Красимира Деянова Захариева
2392 Кочо Илиев Асенов
2393 Ибазер Салиев Ахмедов
2394 Димитър Ставрев Киров
2395 Тереза Койчева Цанева
2396 Звездомир Иванов Тодоров
2397 Недялка Костадинова Георгиева
2398 Емилия Марчева Радева
2399 Соня Пенчева Стоева
2400 Страхил Ангелов Габедколиев
2401 Дилянка Маринова Йонова
2402 Тодор Веселинов Минчев
2403 Христина Николова Петкова
2404 Венцислав Петров Стефанов
2405 Йовчо Андреев Манолов
2406 Милен Петров Димитров
2407 Ана Виолетова Пашова
2408 Калин Мариянов Георгиев
2409 Кремена Ангелова Димитрова
2410 Георги Димитров Вичев
2411 Бисерка Цветанова Богданова
2412 Здравка Стоянова Шишкова
2413 Йорданка Иванова Добрева
2414 Стоян Иванов Черелов
2415 Жасмина Петрова Василева
2416 Елка Емилова Цветанова
2417 Петра Атанасова Стоянова
2418 Пенка Кирилова Кръстева
2419 Емел Кемал Шюкри
2420 Емилия Йорданова Василева
2421 Сибина Цветанова Оприна
2422 Рангел Илиев Асенов
2423 Надежда Атанасова Генова
2424 Иван Милчев Иванов
2425 Деян Илиев Желязков
2426 Любен Иванов Ангелов
2427 Ерика Иванова Комбова
2428 Зехра Нихатова Енверова
2429 Дина Кирова Димитрова
2430 Яна Руменова Расева
2431 Иван Николов Марков
2432 Гъчо Иванов Цвятков
2433 Николай Асенов Енчев
2434 Гюлшен Исмаил Караюзеир
2435 Румен Пламенов Руменов
2436 Людмил Георгиев Флоров
2437 Маряна Петрова Горанова
2438 Любка Драганова Тонева
2439 Росен Янчев Николов
2440 Цвета Христова Димитрова
2441 Мирослав Стефанов Данаилов
2442 Цветелина Веселинова Йорданова
2443 Цветана Николова Елкина
2444 Живко Мирославов Жеков
2445 Силвия Райчева Илиева
2446 Станимир Драгомиров Христов
2447 Николай Митков Нинков
2448 Руска Иванова Асенова
2449 Милан Ананиев Антонов
2450 Марийка Георгиева Митакова
2451 Филип Пламенов Георгиев
2452 Цветелина Стефанова Иванова
2453 Ненко Маринов Маров
2454 Камен Георгиев Кръстев
2455 Митко Ангелов Комитов
2456 Снежа Янкова Цокова
2457 Величко Петров Йонов
2458 Даниела Георгиева Ангелова
2459 Радка Матева Ангелова
2460 Валентина Вълчанова Братоева
2461 Стоян Алексиев Алексиев
2462 Юлия Сашева Радулова
2463 Антоанета Трендафилова Ванкова
2464 Павел Киров Иванов
2465 Снежа Петкова Иванова
2466 Руслан Николов Димитров
2467 Зарко Петков Куков
2468 Аурел Петров Георгиев
2469 Тана Петрова Тодорова
2470 Никола Илиев Иванов
2471 Яна Тодорова Кунчева
2472 Даниел Красимиров Радулов
2473 Миглена Пламенова Василева
2474 Димитър Ненов Киминьов
2475 Милен Христов Маринов
2476 Руска Димова Шурелова
2477 Парашкева Николова Колева
2478 Ярослав Маринов Ангелов
2479 Атанас Стоянов Пашов
2480 Анчи Миткова Михайлова
2481 Петър Желязков Карайовов
2482 Данчо Юлиянов Цачев
2483 Стефка Иванова Иванова
2484 Елена Живкова Димитрова
2485 Петър Тошков Тодоров
2486 Иван Стойчев Николов
2487 Йорданка Трифонова Нанева
2488 Малина Борисова Димитрова
2489 Николай Ненков Вълков
2490 Бонка Димитрова Димитрова
2491 Сарко Ара Калугян
2492 Мери Тодорова Вутова
2493 Цветан Крумов Георгиев
2494 Атанас Петров Николов
2495 Мехмед Хасан Ахмед
2496 Наталия Георгиева Асенова
2497 Ивелина Росенова Иванова
2498 Цветана Кирилова Русинова
2499 Рашко Симов Рашков
2500 Здравка Георгиева Тодорова
2501 Емил Ангелов Камбуров
2502 Илияна Георгиева Монова
2503 Росица Николова Димова
2504 Дончо Стефанов Йоргов
2505 Дора Иванова Керанова
2506 Иван Борисов Петров
2507 Иван Борисов Иванов
2508 Славчо Рангелов Чакъров
2509 Анета Наскова Ангелова
2510 Ива Валериева Тонева
2511 Пламен Стойков Петров
2512 Борис Борисов Иванов
2513 Миглена Пламенова Младенова
2514 Асен Йорданов Георгиев
2515 Божидар Неделчев Белчев
2516 Антоний Вълков Вълков
2517 Владимир Георгиев Иванов
2518 Анна Георгиева Николова
2519 Ангел Велков Атанасов
2520 Валентин Александров Великов
2521 Ахмед Халил Адем
2522 Трифон Недков Петров
2523 Маргарита Владимирова Никитова
2524 Георги Петков Димитров
2525 Надежда Людмилова Сакерова
2526 Петя Димитрова Събева
2527 Десислава Георгиева Недкова
2528 Ирена Гергова Митова
2529 Петко Георгиев Димитров
2530 Борияна Тодорова Цветкова
2531 Евгения Стоянова Джисова
2532 Койчо Георгиев Калчев
2533 Ваня Стефанова Пейна
2534 Виктория Борисова Гавраилова
2535 Евгени Матеев Николов
2536 Стела Атанасова Атанасова
2537 Свилен Василев Гелев
2538 Бориска Филдоскова Иванова
2539 Мирослав Александров Крайнов
2540 Кирил Христов Шопов
2541 Славчо Йорданов Славчев
2542 Валентин Ангелов Драгичоев
2543 Иван Димитров Иванов
2544 Велислав Атанасов Милков
2545 Стефка Иванова Панайотова
2546 Валентина Атанасова Делчева
2547 Светослав Любомиров Захариев
2548 Даниела Начкова Трифонова
2549 Събчо Антонов Ангелов
2550 Ангел Асенов Асенов
2551 Мариана Трифонова Костова
2552 Иван Начков Ковачев
2553 Владимир Анков Соколов
2554 Росица Петрова Домусчиева
2555 Екатерина Стойчева Манолова
2556 Мирослав Цветанов Петров
2557 Селимка Анова Асенова
2558 Елеонора Миткова Филипова
2559 Мария Николова Георгиева
2560 Янита Денчева Иванова
2561 Александър Борисов Михайлов
2562 Иван Цветанов Илиев
2563 Асен Славчев Чакъров
2564 Севда Атанасова Милкова
2565 Радостина Вълчева Пенева
2566 Йовка Ненкова Сейкова
2567 Емилиян Жоров Костов
2568 Таня Кирилова Костадинова
2569 Алекси Александров Пашов
2570 Румяна Стефанова Вичева
2571 Стефан Генов Петков
2572 Ирена Йосифова Шанкова
2573 Младенка Ангелова Петрова
2574 Златка Василева Ковачева
2575 Жане Димитрова Андонова
2576 Стоил Петков Атанасов
2577 Мариана Николова Барбова
2578 Благой Митков Борисов
2579 Тодор Борисов Стоянов
2580 Цветана Георгиева Георгиева
2581 Гергана Евтимова Маринова
2582 Стоян Станев Желязков
2583 Илиян Русев Илиев
2584 Николай Георгиев Николов
2585 Анета Дамянова Лозанова
2586 Венцислав Серафимов Странджалиев
2587 Калоян Аспарухов Геров
2588 Тихомира Колева Минкова
2589 Софка Кирчева Кирилова
2590 Милена Генадиева Тодорова
2591 Анжела Богданова Ангелова
2592 Димитър Тодоров Кекенов
2593 Павлина Красенова Жечева
2594 Петър Марчев Иванов
2595 Недялка Въчова Иванова
2596 Венера Славчева Петрова
2597 Ценко Пенов Иванов
2598 Венцислав Стефанов Чакъров
2599 Елица Алексиева Христова
2600 Македонка Стоянова Стоянова
2601 Недялко Друмев Недялков
2602 Борислав Сашков Борисов
2603 Кирил Борисов Найденов
2604 Тодорка Емилова Бакалова
2605 Славка Йорданова Велева
2606 Десислава Иванова Василева
2607 Йовка Ангелова Недялкова
2608 Петко Трифонов Николов
2609 Върбан Любенов Върбанов
2610 Антоанета Росенова Башева
2611 Айлин Мустафа Юсреф
2612 Руска Василева Далакманова
2613 Иванка Маркова Чолакова
2614 Стефан Евтимов Георгиев
2615 Цветелин Кирилов Цветанов
2616 Асен Райчев Радушев
2617 Димитър Илиев Симеонов
2618 Дора Димитрова Стайкова
2619 Галя Георгиева Кръстева
2620 Николина Въткова Пекова
2621 Стоян Христов Конарски
2622 София Апостолова Kадиева
2623 Гюлмен Мехмедалиева Ахмедова
2624 Христина Илиянова Панайотова
2625 Дияна Петкова Иванова
2626 Наталия Борисова Лилова
2627 Стефан Трендафилов Сербезов
2628 Бистра Каменова Кадиева
2629 Диляна Николаева Загорова
2630 Ружа Стоилова Георгиева
2631 Светлин Савов Савов
2632 Борислав Ценков Цветанов
2633 Владимира Йорданова Бояджийска
2634 Емил Вангелов Караджов
2635 Иванка Янкова Станчева
2636 Димитър Стефанов Бърнев
2637 Росица Ангелова Александрова
2638 Венета Кирилова Ванчева
2639 Антония Николаева Ангелова
2640 Борис Илиев Цимпарев
2641 Невзат Мехмед Муйсин
2642 Христина Стоянова Райкова
2643 Веселин Йорданов Костов
2644 Светослав Захариев Ванчев
2645 Елена Ангелова Стойкова
2646 Миглена Владимирова Башева
2647 Геновева Димитрова Велева
2648 Анна Иванова Иванова
2649 Соня Весселинова Атанасова
2650 Лозан Лозанов Маринов
2651 Ангел Ангелов Пекалиев
2652 Мария Кирева Караджова
2653 Тодорка Христова Димитрова
2654 Галина Любенава Стоева
2655 Даниела Христова Добрева
2656 Перуика Костадинова Йончева
2657 Людмила Николова Янкова
2658 Христо Веселинов Василев
2659 Мехмед Ниази Али
2660 Славка Илиева Томова
2661 Иванка Жекова Георгиева
2662 Александър Петров Иванов
2663 Красимира Йорданова Табакова
2664 Димо Иванов Кадиев
2665 Недялко Насков Загоров
2666 Венцислав Димитров Димитров
2667 Валентина Николаева Савова
2668 Александър Антонов Атанасов
2669 Райна Ивайлова Божинова
2670 Веселин Христов Сираков
2671 Пенчо Йорданов Пенчев
2672 Станка Донева Стоянова
2673 Сийка Славчева Стоянова
2674 Милчо Илиев Миланов
2675 Атанас Георгиев Тонкев
2676 Михаил Емилов Мутафчиев
2677 Тинка Илиева Митева
2678 Живка Йорданова Русчева
2679 Петър Тодоров Русев
2680 Пролетка Климентова Генадиева
2681 Рангел Запринов Илиев
2682 Сашо Радославов Филев
2683 Галина Кръстева Преславска
2684 Илиян Емилов Чолаков
2685 Наталия Борисова Александрова
2686 Цветан Кирилов Иванов
2687 Александър Георгиев Иванов
2688 Георги Вангелов Караджов
2689 Теодора Ивайлова Владева
2690 Динка Иванова Къндева
2691 Тодор Пеев Тодоров
2692 Цветослав Баньов Цанов
2693 Тодор Йорданов Стойнов
2694 Светослав Сенков Башев
2695 Димитрина Василева Дацева
2696 Красимир Стефанов Аврамчев
2697 Невяна Йорданова Данаилова
2698 Николай Лилов Недялков
2699 Надя Димитрова Терзийска
2700 Рафаела Сашева Филева
2701 Григор Николов Лазаров
2702 Станчо Стоянов Димов
2703 Яни Великов Янев
2704 Гергана Николаева Пекова
2705 Ангел Иванов Клисурски
2706 Сенко Андреев Башев
2707 Димитър Борисов Димитров
2708 Виктор Ян Дунев
2709 Елена Божидарова Димитрова
2710 Мими Гергова Генчева
2711 Георги Илиев Йорданов
2712 Янка Тодорова Димитрова
2713 Ренета Антонова Симеонова
2714 Татяна Желязкова Вълканова
2715 Светла Христова Господинова
2716 Виолета Ваньова Маркова
2717 Никола Георгиев Радулов
2718 Елеонора Юриева Йорданова
2719 Димитричка Акимова Герджикова
2720 Таня Колева Дандаринова
2721 Костадин Жечев Жечев
2722 Милена Гошова Миланова
2723 Ангел Иванов Ангелов
2724 Мария Страхилова Гърбева
2725 Светла Христова Георгиева
2726 Пенка Иванова Момчилова
2727 Кирил Димитров Божинов
2728 Данаил Емилов Димов
2729 Атанас Ангелов Кодийски
2730 Калин Юлиянов Маринов
2731 Дарина Павлова Илиева
2732 Камелия Динева Малчева
2733 Димитричка Петрова Стоянова
2734 Пламен Стоянов Йотов
2735 Галина Ангелова Банкова
2736 Здравко Симеонов Чакъров
2737 Георги Спасов Димитров
2738 Кина Петкова Андонова
2739 Кристиян Мирославов Коларов
2740 Пенка Иванова Димитрова
2741 Даниела Александрова Гевезова
2742 Захаринка Александрова Димова
2743 Добринка Иванова Кантарджиева
2744 Янчо Колев Тончев
2745 Александър Кондов Жечев
2746 Цанимир Людмилов Цанков
2747 Екатерина Йорданова Чавдарова
2748 Донка Василева Никилова
2749 Недка Дянкова Григорова
2750 Христина Костадинова Манолова
2751 Кирикица Атанасова Димитрова
2752 Володя Иванов Илиев
2753 Иван Василев Христосков
2754 Георги Димитров Ефремов
2755 Божидар Станчев Бонев
2756 Диляна Иванова Желязкова
2757 Стефан Станчев Стефанов
2758 Катя Илиева Петкова
2759 Кристина Александрова Атанасова
2760 Илия Сашев Ангелов
2761 Красимир Жечев Койчев
2762 Ирина Стоянова Димитрова
2763 Галин Атанасов Тодоров
2764 Роза Иванова Нинкова
2765 Надка Кирилова Василева
2766 Марко Ангелов Марков
2767 Добринка Костадинова Драганова
2768 Тана Иванова Танева
2769 Светослав Василев Бъчваров
2770 Бояна Иванова Кръстева
2771 Николай Стоянов Глиджев
2772 Самуил Асенов Жилов
2773 Божидар Николаев Колев
2774 Ивелин Илиев Илиев
2775 Еленка Иванова Сергеева
2776 Тошка Динчова Иванова
2777 Петкана Георгиева Калеева
2778 Жарко Красимиров Канев
2779 Неделчо Иванов Неделчев
2780 Кремена Недкова Табакова
2781 Анна Иванова Карагьозова
2782 Галя Иванова Каменова
2783 Петър Георгиев Йорданов
2784 Златка Николова Борилова
2785 Илиана Василева Ганчева
2786 Милена Михайлова Атанасова
2787 Росен Стоянов Димитров
2788 Перка Тодорова Донова
2789 Славейко Иванов Дивеков
2790 Стоян Апостолов Борилов
2791 Атанас Велев Дочев
2792 Диана Желева Илиева
2793 Жулиета Димитрова Костадинова
2794 Радостина Пунчева Божинова
2795 Стефка Илиева Петрова
2796 Павлина Рангелова Трифонова
2797 Евгени Сонев Петров
2798 Янко Симеонов Стефанов
2799 Петранка Ангелова Василева
2800 Неделко Каменов Стоянов
2801 Стоян Тодоров Георгиев
2802 Михаела Величкова Котова
2803 Спас Николов Стаменов
2804 Младен Паскалев Тодоров
2805 Цветко Петров Цветков
2806 Емил Борисов Петков
2807 Тодор Петков Куманов
2808 Калина Симеонова Василева
2809 Димитричка Стоянова Георгиева
2810 Татяна Захариева Дянкова
2811 Стела Светлева Стоянова
2812 Анета Йоцова Нинова
2813 Христина Иванова Косева
2814 Здравко Дончев Арнаудов
2815 Светлана Илкова Казакова
2816 Христо Илиев Христов
2817 Димитър Великов Цветков
2818 Иван Захариев Попов
2819 Янчо Петров Пампов
2820 Васил Йорданов Иванов
2821 Искра Христова Терзийска
2822 Анита Георгиева Станчева
2823 Елмира Бойкова Пашова
2824 Тихомир Дамянов Станков
2825 Георги Илиев Пълев
2826 Пенка Василева Таскова
2827 Георги Валентинов Георгиев
2828 Гина Илиева Чатлакова
2829 Ивайло Тошев Иванов
2830 Елена Рангелова Ганина
2831 Васко Кирилов Илиев
2832 Диян Милков Костадинов
2833 Начо Асенов Начев
2834 Живко Константинов Балабанов
2835 Ценко Петров Спасов
2836 Лазарина Лазарова Георгиева
2837 Кирил Василев Илиев
2838 Милена Евгениева Габровска
2839 Георги Евгениев Петров
2840 Георги Цветанов Гелов
2841 Карамилка Маркова Иванова
2842 Петър Благоев Божанов
2843 Иван Николов Костов
2844 Ивелина Василева Даракчиева
2845 Фани Вълева Чочева
2846 Георги Живков Стоянов
2847 Карамфила Христова Стоименова
2848 Вилия Георгиева Владимирова
2849 Верка Иванова Костова
2850 Ралица Ясенова Василева
2851 Стоянка Ненчева Йовчева
2852 Ванушка Бончева Русанова
2853 Мариела Сиянова Георгиева
2854 Евдокия Николова Фолева
2855 Иван Георгиев Павлов
2856 Даниела Йорданова Янева
2857 Анета Евтимова Илиева
2858 Росица Стойчева Петрова
2859 Илия Грозданов Цеков
2860 Айше Салиева Рашидова
2861 Костадинка Дафова Димитрова
2862 Емил Златанов Максимов
2863 Шукрие Хасан Мурад
2864 Спиро Атанасов Василев
2865 Слави Боянов Иванов
2866 Йордан Николов Маринов
2867 Петя Людмилова Динкова-Илиева
2868 Петя Любомирова Михайлова
2869 Русалина Чавдарова Минева
2870 Ивелина Иванова Христова
2871 Мария Кирова Александрова
2872 Владимир Николов Байков
2873 Елена Николова Стоянова
2874 Стоян Витлянов Стоянов
2875 Двемиле Рахимова Ахмед
2876 Радостина Георгиева Георгиева
2877 Росен Сашов Асенов
2878 Димитър Георгиев Дошев
2879 Стоян Георгиев Джумерски
2880 Тома Добринов Братоев
2881 Божил Спасов Божилов
2882 Генчо Димитров Генчев
2883 Сашо Петров Петков
2884 Георги Иванов Велков
2885 Стоян Иванов Борилов
2886 Димитър Ангелов Димитров
2887 Петко Мишев Йорданов
2888 Владимира Володиева Кочева
2889 Юлиян Младенов Петров
2890 Жаклин Петрова Маринова
2891 Атанас Василев Христов
2892 Галина Кирилова Димитрова
2893 Силвия Алекова Стефанова
2894 Славка Николаева Колева
2895 Славяна Василева Николова
2896 Диляна Димитрова Маджарова
2897 Ана Василева Христова
2898 Богомил Димитров Братоев
2899 Добромир Янков Янакиев
2900 Марияна Георгиева Маврова
2901 Петър Асенов Бондоков
2902 Лозинка Атанасова Калинова
2903 Мильо Колев Димитров
2904 Камен Георгиев Крумов
2905 Илия Байчев Митев
2906 Радко Ненчев Цонев
2907 Светлана Петрова Александрова
2908 Филчо Милков Костадинов
2909 Марина Рускова Борилова
2910 Димитър Колев Маджаров
2911 Христо Енчев Енчев
2912 Асен Георгиев Господинов
2913 Виолета Божинова Цветкова
2914 Нина Любенова Цикалова
2915 Донка Николаева Николова
2916 Жечко Йорданов Жечев
2917 Антон Илиев Антонов
2918 Виктор Лъчезаров Петров
2919 Емануил Василков Милчов
2920 Нина Здравкова Андреева
2921 Галя Димитрова Дойчева
2922 Виктория Жечева Узунова
2923 Ирина Дончева Леванова
2924 Деница Ангелова Ангелова
2925 Васил Кирилов Тодоров
2926 Темелко Йорданов Джутов
2927 Димитрийка Георгиева Неделчева
2928 Севдалин Игнатов Марков
2929 Величка Стоянова Неделчева
2930 Стоянка Стоянова Никофорова
2931 Кирил Владимиров Георгиев
2932 Васил Петров Мавров
2933 Стилиян Райчев Луков
2934 Васфие Джелалова Райкова
2935 Емануела Юлиянова Емануилова
2936 Бойчо Милчев Петров
2937 Красимир Георгиев Драев
2938 Ангел Асенов Йорданов
2939 Надежда Стефанова Кирчева
2940 Тодор Рашков Давидов
2941 Красимир Тодоров Янев
2942 Кръстьо Петков Кръстев
2943 Тодор Иванов Кацарски
2944 Иван Василев Иванов
2945 Мария Михайлова Димова
2946 Виктория Петрова Стоянова
2947 Николина Рашкова Илиева
2948 Ангелина Томова Даскалова
2949 Стоян Ангелов Калайджиев
2950 Ивайло Славчев Иванов
2951 Христина Александрова Рашева
2952 Михаел Бончев Хаджиев
2953 Тодор Маринов Йонков
2954 Васил Иванов Сестримски
2955 Рангел Асенов Михайлов
2956 Димитричка Маркова Йорданова
2957 Тодор Христов Енчев
2958 Пламена Огнянова Димова
2959 Ваньо Цветанов Груев
2960 Йорданка Георгиева Рачева
2961 Христо Георгиев Иванов
2962 Тонка Йорданова Жечева
2963 Анка Рашкова Солакова
2964 Даринка Веселинова Иванова
2965 Венелин Игнатов Велков
2966 Елка Василева Паскова
2967 Николинка Вълкова Димитрова
2968 Асен Георгиев Якимов
2969 Марияна Янкова Йорданова
2970 Анелия Божидарова Димитрова
2971 Линко Борисов Йорданов
2972 Надежда Илиева Ачева
2973 Атанас Стефанов Атанасов
2974 Георги Вангелов Георгиев
2975 Стоил Димитров Крушев
2976 Марин Стефанов Владимиров
2977 Юлиян Илиев Богомилов
2978 Веселин Василев Каръков
2979 Антон Станков Антонов
2980 Христо Станчев Михов
2981 Нели Симеонова Гинчева
2982 Митко Георгиев Иванов
2983 Радка Димитрова Мануилова
2984 Величка Петрова Добрева
2985 Антон Стоянов Антонов
2986 Диана Стоянова Димитрова
2987 Дарина Георгиева Хинева
2988 Катрина Найденова Маркова
2989 Ганчо Ненов Илков
2990 Илияна Тенчева Маджева
2991 Християн Кременов Костов
2992 Добринка Павлова Василева
2993 Румен Стоянов Недев
2994 Пенко Огнянов Иванов
2995 Симеонка Николова Карбанова
2996 Станка Тодорова Кирчева
2997 Валентин Ненчев Лаловски
2998 Гергана Стоянова Стоянова
2999 Добринка Иванова Стаматова
3000 Янко Величков Петров
3001 Мария Иванова Калоянова
3002 Златка Николова Христозова
3003 Митко Петров Митев
3004 Пламен Илиев Пенчев
3005 Антони Добрев Антонов
3006 Нелка Евгениева Кирилова
3007 Галя Петкова Илкова
3008 Петър Николов Николов
3009 Елена Иванова Дончева
3010 Митра Тодорова Николова
3011 Албена Димитрова Атанасова
3012 Катрин Миткова Йорданова
3013 Мария Ангелова Панчовска
3014 Мария Тенчева Стефанова
3015 Радка Атанасова Серафимова
3016 Стефка Димитрова Стоянова
3017 Тошко Георгиев Трошев
3018 Антон Ваньов Славчев
3019 Марина Иванова Гаръпска
3020 Златка Янкова Кирева
3021 Петър Георгиев Тонев
3022 Светла Иванова Енчева
3023 Димитринка Ангелова Георгиева
3024 Лариса Юриева Любомирова
3025 Радослав Светлинов Ралчев
3026 Ваня Ангелова Костова-Квамова
3027 Орлин Николаев Мирчев
3028 Младен Стоянов Дерменджиев
3029 Димитър Атанасов Янев
3030 Валя Людмилова Красимирова
3031 Анелия Николова Бобекова
3032 Спас Момчилов Георгиев
3033 Красимир Михайлов Маринов
3034 Тонка Ангелова Вълчанова
3035 Пролетка Любенова Йонова
3036 Елена Асенова Узунова
3037 Мая Димова Ушева
3038 Йордан Иванов Радев
3039 Христо Йорданов Асенов
3040 Иванка Карамфилова Ангелова
3041 Йордан Валерев Савчев
3042 Донка Димитрова Ботева
3043 Мария Панкова Манолова
3044 Красимир Иванов Георгиев
3045 Тонка Николова Петрова
3046 Ирина Борисова Кръстева
3047 Надя Борисова Ицкова
3048 Дида Владимирова Карайлева
3049 Делчо Вълчев Джангозов
3050 Илко Христов Атанасов
3051 Яни Тошков Иванов
3052 Лилия Петкова Чанкова
3053 Мая Александрова Михайлова
3054 Мария Наскова Шопова
3055 Стефан Тозков Христозов
3056 Стефан Теофанов Стефанов
3057 Любомир Георгиев Калфин
3058 Стоянка Георгиева Димитрова
3059 Соня Веселинова Асенова
3060 Димитринка Миткова Кузманова
3061 Златка Петрова Митева
3062 Жанета Иванова Димитрова
3063 Лиляна Василева Боева
3064 Дарина Атансова Желева
3065 Станислава Емилова Георгиева
3066 Пенка Иванова Станчева
3067 Иванка Василева Христозова
3068 Станя Георгиева Димитрова
3069 Кети Янева Янева
3070 Милю Иванов Марков
3071 Валентина Иванова Ангелова
3072 Нонка Петкова Елшишка
3073 Добринка Нанева Кинаева
3074 Анка Кирчева Гюзелева
3075 Стоянка Дичева Вълчева
3076 Анелия Георгиева Николова
3077 Цецка Михайлова Маркова
3078 Таня Георгиева Георгиева
3079 Венелина Кирилова Велчева
3080 Димо Янев Михайлов
3081 Иван Христов Иванов
3082 Сладолина Борисова Михайлова
3083 Костадинка Стефанова Делирадева
3084 Въчка Запрянова Николова
3085 Милен Кирилов Шипанов
3086 Йордан Панолов Димитров
3087 Стоян Иванов Ангелов
3088 Татяна Илиева Костадинова
3089 Донка Георгиева Кърпарова
3090 Данаил Митков Момчилов
3091 Красимира Веселинова Костова
3092 Георги Борисов Борисов
3093 Даниела Александрова Георгиева
3094 Велислава Миленова Вълчинова
3095 Стайо Кръстев Чолаков
3096 Велечка Добрева Найдева
3097 Ирина Стефанова Стефанова
3098 Михаил Добрев Лозев
3099 Николай Вилхемов Върбанов
3100 Пенка Николова Спасова
3101 Живко Колев Вълков
3102 Емил Димитров Янев
3103 Милена Костадинова Иванова
3104 Илиян Манолов Илиев
3105 Лушка Лукова Кочева
3106 Атанаска Ангелова Вълкова
3107 Аспарух Христов Асенов
3108 Иринка Иванова Пенчева
3109 Мария Иванова Янчева
3110 Светлана Каменова Петрова
3111 Куман Ненов Кочанков
3112 Щерю Банев Щерев
3113 Красимира Дочева Георгиева
3114 Надя Пламенова Петрова
3115 Росица Стоянова Иванова
3116 Симеон Цветанов Симеонов
3117 Рашка Петрова Богоева
3118 Ташо Нолев Цветилов
3119 Донка Евгениева Петрова
3120 Васил Тодоров Шавов
3121 Снежанка Танева Чанкова
3122 Цветина Викторова Иванова-Асенова
3123 Влайо Динев Влаев
3124 Анелия Иванова Налбантова
3125 Росен Иванов Георгиев
3126 Иван Тодоров Симанчев
3127 Камен Кънчев Събев
3128 Соня Илиева Димитрова
3129 Йорданка Николова Георгиева
3130 Надя Алексиева Ангелова
3131 Петър Радинов Атанасов
3132 Первин Ибраим Осман
3133 Васил Иванов Лозанов
3134 Недьо Панчев Панчовски
3135 Димитрова Гечева
3136 Ангел Симеонов Емилов
3137 Павел Дичев Вълчев
3138 Лефтер Панайотов Бонев
3139 Светлин Галин Радославов
3140 Катя Николова Вакарелова
3141 Златка Делчева Йорданова
3142 Янка Герова Янкова
3143 Ирина Петрова Георгиева
3144 Надежда Неделчева Борисова
3145 Венцислав Асенов Йорданов
3146 Николина Георгиева Георгиева
3147 Атанас Георгиев Барев
3148 Георги Николаев Никофоров
3149 Стою Петров Стоев
3150 Татяна Стоянова Якова
3151 Янчо Михайлов Величков
3152 Иван Димитров Каменски
3153 Станка Атанасова Налбантова
3154 Харалан Василев Хараланов
3155 Иван Дончев Чапкънов
3156 Валентин Веселинов Манов
3157 Пепи Василев Кривачков
3158 Кръстьо Димитров Манчоров
3159 Петър Атанасов Пищилев
3160 Илина Светлинова Илиева
3161 Динко Петров Петров
3162 Георги Венциславов Колев
3163 Ангел Нинов Иванов
3164 Кирил Георгиев Генев
3165 Райна Петкова Москова
3166 Кремена Георгиева Станева
3167 Йордан Илиев Иванов
3168 Борислав Живков Дочев
3169 Цветанка Андреева Иславиева
3170 Методи Кирилов Стойчев
3171 Ангел Благоев Гитанов
3172 Камен Николаев Никофоров
3173 Анка Христова Николова
3174 Нели Добринова Лазарова
3175 Петко Красимиров Стефанов
3176 Иванка Георгиева Стоева
3177 Въчка Николова Петрова
3178 Галина Иванова Георгиева
3179 Иван Петков Ставрев
3180 Николайчо Костадинов Златев
3181 Лазар Димитров Атанасов
3182 Марио Георгиев Йорданов
3183 Дианка Манева Радева
3184 Марин Иванов Иванов
3185 Веселина Павлова Янчева
3186 Крастина Горанова Димитрова
3187 Панайот Христов Пляков
3188 Валентина Радева Йорданова
3189 Еленка Симеонова Георгиева
3190 Петър Димитров Петров
3191 Юлиян Георгиев Александров
3192 Роза Лозанова Илиева
3193 Георги Любомиров Хаджийски
3194 Ангелина Петрова Кюмюрджиева
3195 Александрина Миленова Янева
3196 Светла Бинева Чапкънова
3197 Гергана Иванова Табакова
3198 Дафинка Петрова Кюкова
3199 Кирил Иванов Янков
3200 Петър Петров Романов
3201 Петьо Ангелов Петков
3202 Стамат Янчев Паспалев
3203 Даяна Христова Иванова
3204 Йолко Серьожев Стойчев
3205 Вероника Александрова Бонджакова
3206 Георги Йозов Бъмбин
3207 Марин Петков Маринов
3208 Маргарита Димитрова Генчева
3209 Валя Емилова Игнатова
3210 Ивайло Милянов Михайлов
3211 Недялко Руменов Недялков
3212 Милко Петров Леков
3213 Севда Сами Тасим
3214 Дина Велкова Бояджиева
3215 Пламен Драгомиров Драгнев
3216 Ненчо Венциславов Богданов
3217 Георги Христов Тошков
3218 Заряна Асенова Аянска
3219 Ралица Русланова Райчева
3220 Тодор Петров Николов
3221 Даниел Митев Митев
3222 Иванка Илиева Железарска
3223 Марин Николаев Лисков
3224 Миглена Милкова Станчева
3225 Мила Георгиева Дочева
3226 Тодора Георгиева Симеонова
3227 Петя Илкова Маринова
3228 Цветомир Аврамов Тошков
3229 Стоянка Проданова Томова
3230 Петър Веселинов Райков
3231 Сейвим Енверова Юсеинова
3232 Минка Юлианова Райкова
3233 Мирослав Димитров Велев
3234 Данаил Алексиев Костов
3235 Гергана Йорданова Христова
3236 Йосиф Георгиев Чепишев
3237 Христинка Колева Попова
3238 Радка Георгиева Янакиева
3239 Янка Жекова Стоянова
3240 Георги Горанов Петров
3241 Заприн Петков Зафиров
3242 Красимир Йосифов Пеев
3243 Валентин Иванов Андреев-Драганов
3244 Радостина Костадинова Георгиева
3245 Георги Иванов Атанасов
3246 Йордан Тодоров Климовски
3247 Красимир Георгиев Камберов
3248 Тони Милков Белчев
3249 Рачо Димитров Костадинов
3250 Стоянка Костадинова Неделчева
3251 Росица Миткова Геогиева
3252 Франческа Георгиева Йорданова
3253 Спап Любомиров Пашев
3254 Ана Йозова Петкова
3255 Теменужка Евтимова Димитрова
3256 Дора Николова Димова
3257 Мурад Халед Джарадат
3258 Пламен Цветанов Димитров
3259 Стефан Ангелов Кестенов
3260 Дани Веселинова Лачева
3261 Росица Николаева Димитрова
3262 Станка Пейчева Пеева
3263 Петър Денчев Петров
3264 Илия Димитров Димитров
3265 Петър Йовков Баев
3266 Любка Симеонова Маринова
3267 Дарина Илиева Кирова
3268 Християн Орлинов Дацов
3269 Радослава Георгиева Георгиева
3270 Мариан Петров Дойчев
3271 Мирослав Йовков Бойчев
3272 Елена Богомилова Стоянова
3273 Росица Георгиева Полименова
3274 Денис Неждеб Юсуф
3275 Валери Петров Павлов
3276 Александър Асенов Ваклинов
3277 Пена Генова Белчева
3278 Жени Руменова Радева
3279 Дико Тодоров Киров
3280 Евгени Василев Петров
3281 Християн Асенов Христов
3282 Спап Димов Абаджиев
3283 Сергей Велков Райков
3284 Светлана Симеонова Колева
3285 Златина Димова Йорданова
3286 Мюмюн Мустафа Мюмюн
3287 Наталия Димитрова Костадинова
3288 Георги Йорданов Димитров
3289 Иван Рангелов Тодоров
3290 Георги Христов Георгиев
3291 Георги Владимиров Стоянов
3292 Йоничка Миткова Панчева
3293 Галина Йорданова Иванова
3294 Борис Асенов Ваклинов
3295 Тончо Иванов Георгиев
3296 Веселин Станоев Пенев
3297 Георги Атанасов Балабанов
3298 Даниел Севдалинов Нейчев
3299 Борис Петров Йовчев
3300 Димитър Ангелов Димитров
3301 София Велкова Тодорова
3302 Нелиана Василева Колева
3303 Таня Георгиева Георгиева
3304 Ирина Димитрова Стайкова
3305 Веселин Христов Ганов
3306 Вихрен Костадинов Джонов
3307 Иванка Тодорова Енева
3308 Дамян Владимиров Георгиев
3309 Нели Стефанова Кошничарова
3310 Донка Николаева Веселинова
3311 Тодор Тодоров Илиев
3312 Георги Петров Мацев
3313 Антония Йосифова Иванова
3314 Росица Стайкова Димитрова
3315 Станка Димитрова Ганчева
3316 Петър Атанасов Петров
3317 Тодор Йолов Тодоров
3318 Петър Ненков Ковачев
3319 Дилян Анчев Кушев
3320 Виолета Иванова Николова
3321 Георги Христов Николов
3322 Мирела Михайлова Теофанова
3323 Катя Богданова Петрова
3324 Александра Сергеева Белчева
3325 Кънчо Николов Фавов
3326 Ивелина Тодорова Георгиева
3327 Златка Райнова Андреева
3328 Митко Йорданов Маринов
3329 Георги Димитров Димитров
3330 Стефка Атанасова Коцева
3331 Мина Иванова Димитрова
3332 Здравка Христова Попова
3333 Стоян Петров Ненов
3334 Михайл Тошев Неделчев
3335 Красимир Нинов Иванов
3336 Илинка Димитрова Стефанова
3337 Велко Йозов Плачков
3338 Мария Георгиева Жекова
3339 Иван Георгиев Иванов
3340 Веселина Силви Пейчева
3341 Теодоси Николов Шиляшки
3342 Петрунка Николова Здравкова
3343 Пенчо Апостолов Минков
3344 Диян Йорданов Антонов
3345 Сашка Димитрова Александрова
3346 Ивайло Боянов Станев
3347 Митко Цветанов Бъровски
3348 Георги Димитров Попиванов
3349 Димитър Йорданов Колев
3350 Габриела Пламенова Тодорова
3351 Зина Асенова Христова
3352 Георги Валентинов Петков
3353 Милослав Пешов Пеев
3354 Катя Иванова Янакиева
3355 Атанас Андреев Кирилов
3356 Теодора Илиева Константинова
3357 Петя Иванова Димитрова
3358 Ивелин Иванов Иванов
3359 Цветан Лалов Цветков
3360 Севделина Цветанова Йотова
3361 Анка Георгиева Будакова
3362 Веселин Светленов Веселинов
3363 Руси Иванов Костадинов
3364 Стоян Георгиев Георгиев
3365 Светлин Венциславов Иванов
3366 Катерина Димитрова Найдова
3367 Младен Недялковхамбарлийски
3368 Мерлин Рейхан Мехмед
3369 Ахмед Хасан Хасан
3370 Валентина Руменова Господинова
3371 Бисер Иванов Василев
3372 Райна Михайлова Гилева
3373 Мария Славчева Петкова
3374 Иваничка Николова Няголова
3375 Николай Насков Нунчев
3376 Златомира Василева Иванова
3377 Миглена Цветкова Иванчева
3378 Ваня Цвяткова Ангелова
3379 Светослав Николаев Пънкин
3380 Боряна Цветанова Матейска-Иванова
3381 Елена Петрова Ганева
3382 Цветелин Иванов Йотов
3383 Георги Илиев Георгиев
3384 Снежана Ангелова Гидишка
3385 Добринка Тодорова Енчева
3386 Селиме Ибриямова Райкова
3387 Петър Красимиров Петров
3388 Любомир Петров Иванов
3389 Цветан Ангелов Танов
3390 Недко Димитров Иванов
3391 Евгени Методиев Георгиев
3392 Али Мехмед Али
3393 Евгени Тахер Ал Курди
3394 Николай Цветанов Николов
3395 Юлия Ангелова Иванова
3396 Мирослава Миткова Дичева
3397 Георги Стоянов Кавръков
3398 Петър Милянов Братоев
3399 Цветанка Иванова Гутева
3400 Недялка Симова Амузова
3401 Пламен Тодоров Петров
3402 Деян Петров Владов
3403 Георги Георгиев Атанасов
3404 Цветана Димитрова Митева
3405 Костадинка Иванова Тряскова
3406 Тодор Димитров Иванов
3407 Румяна Димитрова Иванова
3408 Сайме Хасан Сали
3409 Мануила Милянова Братанова
3410 Райчо Генчев Пенев-
3411 Елена Йорданова Каратодорова
3412 Галина Колева Стоянова
3413 Мария Янева Диамандиева
3414 Галина Тимофеева Георгиева
3415 Куна Методиева Пройчева
3416 Златозар Стоянов Гимишев
3417 Марияна Митева Петрова
3418 Магдалена Маринова Мишева
3419 Александър Антонов Панайотов
3420 Мартин Стефанов Недялков
3421 Димитър Николов Батаклиев
3422 Кръстю Тодоров Гевезов
3423 Борис Стоянов Борисов
3424 Аргир Георгиев Христофоров
3425 Мирослав Петков Добрев
3426 Стела Стефанова Бояджиева
3427 Йордан Асенов Цанков
3428 Петър Вичев Петров
3429 Атанас Райков Тодоров
3430 Красимира Вълчева Тянкова
3431 Верка Петрова Недева
3432 Елена Милкова Менкова
3433 Георги Николов Петров
3434 Георги Иванов Георгиев
3435 Вероника Красимирова Лефтерова
3436 Ивайло Ангелов Иванова
3437 Веселина Костадинова Величкова
3438 Милка Веселинова Кабзамалова
3439 Марчо Георгиев Гроздев
3440 Димитър Панайотов Станков
3441 Димитричка Йорданова Великова
3442 Илияна Иванова Иванова
3443 Петър Димитров Господинов
3444 Ивелина Атанасова Божикова
3445 Димитричка Костова Йорданова
3446 Валентина Алексиева Сивова
3447 Петя Цветанова Цветкова
3448 Асен Стаматов Иванов
3449 Мария Валентинова Ловчанска
3450 Исмаил Себайдинов Исмаилов
3451 Славея Костадинова Димова
3452 Божидар Иванов Аподтолов
3453 Пламен Петров Вачев
3454 Николай Костадинов Вършилов
3455 Светла Димитрова Ангелова
3456 Венцислав Стоянов Калоянов
3457 Ангел Димитров Ангелов
3458 Виолета Димитрова Иванова
3459 Петя Николаева Понева
3460 Даниела Иванова Миланова
3461 Мария Николаева Саръстова
3462 Димитра Маринова Бояджиева
3463 Мариян Кирилов Кочев
3464 Мария Недялкова Стоева
3465 Илия Георгиев Ангелов
3466 Апостол Стефанов Георгиев
3467 Стоян Добрев Минев
3468 Йордан Лазаров Анастасов
3469 Генадий Минчев Ганев
3470 Антон Тодоров Недев
3471 Данаил Борисов Михайлов
3472 Мехмед Османов Мехмедов
3473 Симеон Христов Христов
3474 Галин Пламенов Белчев
3475 Величка Атанасова Стоенчева
3476 Тодор Илиев Тодоров
3477 Мелин Езджан Сали
3478 Мария Николова Трифонова
3479 Петър Валериев Талазов
3480 Недка Пенчева Пенчева
3481 Спас Милчев Гигов
3482 Иван Стефанов Филипов
3483 Тунай Фикретов Ахмедов
3484 Женя Димитрова Тръпкова
3485 Борислав Петров Терзиев
3486 Христо Иванов Ангелов
3487 Георги Тодоров Павлов
3488 Магдалена Бончева Христова
3489 Зинеп Салим Касап
3490 Максим Велианов Терзийси
3491 Галина Миткова Ангелова
3492 Минчо Георгиев Халачев
3493 Катя Георгиева Илиева
3494 Димитър Митков Димитров
3495 Трендафилка Михалева Цонева
3496 Христо Иванов Петков
3497 Велислав Харалампиев Копаранов
3498 Валентина Петрова Янева
3499 Ясен Димитров Асенов
3500 Стефка Паскалева Демирова
3501 Боян Драгомиров Неделчев
3502 Татяна Дамянова Кумпелова
3503 Елена Михайлова Николова
3504 Мирослав Митков Христов
3505 Боян Христов Кабов
3506 Диана Цанкова Филева
3507 Радослав Михайлов Огнянов
3508 Илиян Любенов Грудев
3509 Гергана Ангелова Кирева
3510 Ангел Кирилов Чакъров
3511 Сийка Асенова Адамова
3512 Веселка Емилова Иванова
3513 Галина Георгиева Рашкова
3514 Георги Кирилов Телкиев
3515 Невен Найденов Атанасов
3516 Станислав Бориславов Стойнов
3517 Йордан Даниелов Димитров
3518 Диян Христов Вампоров
3519 Иван Иванов Стоев
3520 Александра Илиева Кирякова
3521 Миряна Василева Асенова
3522 Милена Алишева Сербезова
3523 Велико Койчев Великов
3524 Борислав Милчев Милчев
3525 Койчо Илиев Койчев
3526 Зоя Миткова Трифонова
3527 Румен Иванов Виденов
3528 Йордан Иванов Димитров
3529 Георги Рангелов Велков
3530 Васил Сандев Василев
3531 Ангелинка Янкова Михайлова
3532 Цвета Светлин Арсова
3533 Енчо Наталиев Ивелинов
3534 Таня Невенова Меркова
3535 Илонка Николова Колева
3536 Велко Добрев Георгиев
3537 Дияна Алекова Христова
3538 Георги Неделчев Тошев
3539 Йордан Иванов Христов
3540 Петра Василева Спасова
3541 Виолета Ангелова Ангелова
3542 Веска Миткова Асенова
3543 Георги Христов Маринов
3544 Мариана Паскалева Илиева
3545 Мартин Михайлов Кънев
3546 Дафинка Димитрова Кирякова
3547 Димитър Кънчев Филипов
3548 Ридван Ахмедов Хюсеинов
3549 Щиляна Неделчева Даскалова
3550 Анита Иванова Жечкова
3551 Красимир Весков Василев
3552 Илия Тодоров Лазин
3553 Николина Георгиева Петрова
3554 Севдин Назифов Байрамалиев
3555 Фатме Асан Асан
3556 Калина Стойчева Бонева
3557 Гатьо Митев Маринов
3558 Атанаска Петрова Пейчинова
3559 Елена Димитрова Дамянова
3560 Габриела Илиянова Бориславова
3561 Пенка Атанасова Кьосева
3562 Тодор Стевчев Ципов
3563 Симеон Георгиев Стоянов
3564 Венцислав Весков Клисаров
3565 Георги Живков Минков
3566 Айлин Хасанов Хасанов
3567 Десислава Асева Димова
3568 Галина Владимирова Ципова
3569 Зарка Дончева Маринова
3570 Албена Стоянова Петрова
3571 Атанас Димитров Коритаров
3572 Бояна Младенова Бориславова
3573 Шемши Хасан Асан
3574 Пламен Стоянов Стоянов
3575 Стоян Ангелов Захариев
3576 Спаска Димитрова Божкова
3577 Дениз Мехмед Хюсеин
3578 Златка Стефанова Стоянова
3579 Недка Добрева Янчева
3580 Михаела Илиева Рашева
3581 Петър Дамянов Николов
3582 Георги Милков Стоянов
3583 Иван Александров Слявов
3584 Диана Костова Атанасова
3585 Маринела Красимирова Тодорова
3586 Стефка Петкова Петрова
3587 Христо Николов Митов
3588 Хаппе Ибрямова Кехайова
3589 Венета Гунева Ненова
3590 Мехмед Юсеин Ахмед
3591 Маруся Кирилова Нейкова
3592 Богдана Стефанова Рашева
3593 Георги Петров Йорданов
3594 Невена Тодорова Серкеджиева
3595 Иванка Борисова Христова
3596 Милена Ангелова Митева
3597 Даринка Георгиева Илиева
3598 Христо Симеонов Енев
3599 Петър Дамянов Загорски
3600 Невена Стойкова Цоникова
3601 Йорданка Стефанова Неделкова
3602 Златка Желязкова Кожухарова
3603 Миглена Савова Жекова
3604 Даниела Трифонова Енева
3605 Величка Димитрова Ангелова
3606 Кирил Стоянов Дешев
3607 Янита Иванова Петкова
3608 Миглена Георгиева Баева
3609 Жанета Илиева Василева
3610 Костадинка Димитрова Щерева
3611 Дафинка Стоева Марчева
3612 Петя Крумова Николова
3613 Алекси Иванов Маринов
3614 Жанета Василева Димитрова
3615 Теодора Валентинова Божинова
3616 Мария Георгиева Стоянова
3617 Йордан Кирилов Гаров
3618 Румяна Василева Русева
3619 Георги Янчев Георгиев
3620 Силвия Станимирова Кючукова
3621 Сетлана Маринова Николова
3622 Христина Симеонова Симеонова
3623 Иван Алексиев Пенков
3624 Теодора Радославова Костадинова
3625 Денка Димитрова Димитрова
3626 Мартин Живков Добрев
3627 Илиян Василев Василев
3628 Мария Веселинова Бошева
3629 Галя Тодорова Гунчева
3630 Мариян Стоянов Иванов
3631 Фани Асенова Димитрова
3632 Галина Благоев Божкилова
3633 Красимира Николова Личева-Василева
3634 Лиляна Салчева Илиева
3635 Йорданка Душкова Бизюрева
3636 Захари Валентинов Петров
3637 Антоанета Стефанова Георгиева
3638 Светослава Ганчева Ганчева
3639 Малина Веселинова Кънева
3640 Златка Стоянова Ангелова
3641 Красимира Георгиева Петкова
3642 Аксел Месут Мехмедим
3643 Веско Розалинов Михайлов
3644 Петър Иванов Драгнев
3645 Тодорка Иванова Иванова
3646 Цветанка Георгиева Найденова
3647 Динко Костадинов Сендов
3648 Здравко Тодоров Георгиев
3649 Симеон Керчев Димиитров
3650 Валентин Руменов Вълков
3651 Цветан Станчев Иванов
3652 Катерина Димитрова Асенова
3653 Асен Митков Рангелов
3654 Мирослава Кънчева Игнатова
3655 Евгения Стефанова Георгиева
3656 Мария Георгиева Иванова
3657 Койчо Георгиев Койчев
3658 Дончо Василев Ангелов
3659 Йордан Георгиев Драгинов
3660 Тихомир Георгиев Тодоров
3661 Таня Савова Ганчева
3662 Катя Грозева Пейчева
3663 Тодор Иванов Радин
3664 Благомира Георгиева Атанасова
3665 Мирослава Русинова Владова
3666 Ася Асенова Стоянова
3667 Анастасия Николова Добрева
3668 Нина Христова Станева
3669 Николина Стефанова Спасова
3670 Иван Борисов Иванов
3671 Снежана Георгиева Върбанова
3672 Станчо Дончев Станчев
3673 Йордан Асенов Стойчев
3674 Пеьо Георгиев Пеев
3675 Атанас Борисов Борисов
3676 Калин Филипов Върбанов
3677 Величко Върбев Великов
3678 Христо Романов Фотев
3679 Иван Костадонов Тодоров
3680 Христо Минчев Минчев
3681 Румяна Василева Сталинчева
3682 Недялка Данчева Толова
3683 Руска Хараланова Михайлова
3684 Салим Хюсеин Чавак
3685 Георги Йорданов Великов
3686 Александър Александров Ковачев
3687 Йордан Зоркин Йорданов
3688 Янко Василев Петков
3689 Бюрханедин Фикретов Ахмедов
3690 Христо Маринов Петков
3691 Митко Масърджичев Ованезов
3692 Ивайло Красимиров Колев
3693 Десислава Йосифова Трангаловска
3694 Георги Велев Дичев
3695 Иван Дончев Иванов
3696 Таня Манчева Илиева
3697 Яни Валериев Димов
3698 Цветана Богатинова Димова
3699 Георги Христов Щерев
3700 Милко Запрянов Желязков
3701 Цветан Борисов Василев
3702 Дарина Миткова Атанасова
3703 Румен Славчев Стойков
3704 Димитър Илиев Банковски
3705 Росица Кръстанова Кръстанова
3706 Петър Василев Петров
3707 Ваня Златева Хинева
3708 Миладин Танев Христов
3709 Илиян Христов Илиев
3710 Мая Василева Гарушева
3711 Иван Георгиев Димитров
3712 Йорданка Павлова Янкова
3713 Орхан Илиев Ереджебов
3714 Желязка Добрева Вълкова
3715 Валери Петров Якимов
3716 Господин Цонев Господинов
3717 Моника Борисова Трифонова
3718 Емил Иванов Гитев
3719 Осман Хюсеин Осман
3720 Станислав Николаев Никитасов
3721 Дарина Димитрова Илиева
3722 Златислава Георгиева Димитрова
3723 Стоянка Янкова Добрикова
3724 Хюсеин Хюсеинов Хасан
3725 Асен Димов Калинов
3726 Горан Аврамов Костадинов
3727 Мирослав Василев Венков
3728 Йорданка Георгиева Семерджиева
3729 Надежда Тодорова Петкова
3730 Недка Иванова Алтунян
3731 Данаил Йорданов Стефанов
3732 Венета Николаева Иванова
3733 Ивайло Светославов Иванов
3734 Юрданка Атанасова Йосифова
3735 Катя Георгиева Христева
3736 Павел Иванов Христов
3737 Назиф Джемил Хюсеинали
3738 Емине Алиева Мехмедова
3739 Стефка Лалева Жечева
3740 Ягода Ясенова Анева
3741 Петър Здравков Балинов
3742 Гергана Димова Димитрова
3743 Светослав Златавов Ковачазлиев
3744 Снежана Драганова Байчева
3745 Антоанета Георгиева Нанкова
3746 Петко Ангелов Петков
3747 Ангелина Атанасова Ангелова
3748 Пенка Крумова Манолакиева
3749 Татяна Иванова Илиева
3750 Боян Митков Петров
3751 Стоян Костадинов Пандуров
3752 Милена Асенова Миленова
3753 Мария Стефанова Бучинска
3754 Диана Александрова Неделчева
3755 Захари Илков Глухов
3756 Златка Димитрова Минделова
3757 Иванка Желязкова Петрова
3758 Вяра Маринова Василева
3759 Красимир Маринчов Деков
3760 Галя Асенова Минчева
3761 Христо Константинов Мавров
3762 Щерьо Тодоров Пишотов
3763 Иван Стоянов Иванов
3764 Пламена Красимирова Христова
3765 Мара Иванова Христова
3766 Олга Емилова Петкова
3767 Илия Руменов Рачев
3768 Тодор Христов Веселинов
3769 Ваня Димитрова Йовчева
3770 Александра Маринова Алексиева
3771 Златка Стоева Тодорова
3772 Мария Николаева Маринова
3773 Петя Евгениева Радева
3774 Анелия Цанкова Батинкова
3775 Веселин Маринов Великов
3776 Георги Иванов Милев
3777 Василена Божидарова Василева
3778 Погос Андреас Шайнен
3779 Иван Георгиев Чанев
3780 Мария Иванова Дюлгерска
3781 Слави Станчев Димов
3782 Илия Димитров Терзиев
3783 Имре Имрев Сетели
3784 Маргарита Емилова Кирилова
3785 Крум Илиев Николов
3786 Минчо Петров Попов
3787 Еюб Мехмедов Еюбов
3788 Генчо Иванов Харалампиев
3789 Стефка Димитрова Славова
3790 Анди Мирославов Петков
3791 Тодор Петров Шарков
3792 Николета Стоянова Лаловска
3793 Гинка Радева Йорданова
3794 Венелин Димитров Стоянов
3795 Павел Петков Топалски
3796 Георги Дамянов Симеонов
3797 Иван Илиев Карпачев
3798 Янка Славчева Попова
3799 Николай Сточнов Ангелов
3800 Лиляна Ангелова Георгиева
3801 Росица Ичова Кънина
3802 Марияна Стефанова Дякова
3803 Мирослав Георгиев Петров
3804 Йордан Георгиев Чакъров
3805 Силвия Петрова Иванова
3806 Тодорка Михова Дикова
3807 Златко Христов Петров
3808 Росица Недева Колева
3809 Антоанета Николова Георгиева
3810 Николай Иванов Янев
3811 Радка Иванова Начева
3812 Димо Диков Диков
3813 Тамара Любомирова Петрова
3814 Христо Данаилов Данаилов
3815 Събина Руменова Финова
3816 Ненка Парашневова Бегова
3817 Пламена Василева Стоянова
3818 Живко Градев Загорчев
3819 Диан Янчев Атанасов
3820 Светла Стоянова Велева
3821 Костадин Илиев Асенов
3822 Георги Йорданов Чакъров
3823 Станислав Кирилов Ангелов
3824 Кристиян Руменов Маринов
3825 Елка Иванова Стилианова
3826 Инна Емилова Савова
3827 Николай Георгиев Дрънков
3828 Йоана Сашева Митева
3829 Кичка Андонова Желязкова
3830 Дянко Йорданов Христов
3831 Димитър Иванов Павлов
3832 Венелин Желев Желев
3833 Мария Кръстева Тричкова
3834 Лалка Додова Керимова
3835 Галин Красимиров Георгиев
3836 Христо Бойчев Симеонов
3837 Добринка Николова Топалска
3838 Марианка Тодорова Митрофанова
3839 Десислава Цанкова Корунова
3840 Йордан Ангелов Марчев
3841 Хасан Ахмед Хасан
3842 Васил Стоянов Христов
3843 Добринка Георгиева Атанасова
3844 Нина Николова Ламбурова
3845 Ангел Огнянов Кеoв
3846 Стоянка Югова Котова
3847 Марияна Андонова Георгиева
3848 Тодорка Стаматова Язаджиева
3849 Валентина Даринова Коева
3850 Румина Мартинова Цонкова
3851 Асен Огнянов Кеов
3852 Ганчо Руменов Стоянов
3853 Георги Иванов Симеонов
3854 Венцислав Валентинов Чочев
3855 Михаил Колев Начев
3856 Муса Реджеп Маджир
3857 Златка Илиева Георгиева
3858 Венета Атанасова Манова-Радева
3859 Светлозара Стоянова Димитрова
3860 Красимира Василева Георгиева
3861 Анета Красимирова Димитрова
3862 Алиш М Усаов Бабучев
3863 Димитър Милков Ковачев
3864 Станислава Андонова Георгиева
3865 Маргарита Иванова Иванова
3866 Иван Георгиев Чибутаров
3867 Мария Тотева Желязкова
3868 Мустафа Мусов Рефагов
3869 Стоян Ангелов Танков
3870 Величка Иванова Божанова
3871 Георги Янакиев Димитров
3872 Лилия Евтимова Бухлева
3873 Мирослава Андриянова Борисова-Тотева
3874 Мехмед Али Али
3875 Гергана Ясенова Георгиева
3876 Киро Събев Иванов
3877 Валентина Алексиева Сивова
3878 Илчо Добрев Димитров
3879 Мирослав Вилимиров Григоров
3880 Незир Сефер Нуриен
3881 Лъчезар Цонев Цонев
3882 Тодорка Божидарова Хаджиева
3883 Елена Ангелова Ангелова
3884 Изабела Росинова Метева
3885 Красимир Младенов Алендаров
3886 Сийка Иванова Станчева
3887 Марина Борисова Стоянова
3888 Милена Дончева Генова
3889 Петър Христов Петров
3890 Иван Петров Христов
3891 Муса Мехмед Еланов
3892 Иванка Борисова Величкова
3893 Георги Атанасов Колев
3894 Тодор Железов Дамянов
3895 Стела Ангелова Ангелова
3896 Христо Димитров Петров
3897 Фатиме Джамалова Кисимова
3898 Димитрина Александрова Ангелова
3899 Иван Стоянов Георгиев
3900 Димо Георгиев Стоилов
3901 Любен Дорюв Каракашев
3902 Мария Минчева Танковска
3903 Вайда Меджит Алендар
3904 Цонка Стоянова Тименова
3905 Силвия Христова Сотирова
3906 Керана Русева Стоева
3907 Калинка Недялкова Алексиева
3908 Димитър Илиев Петров
3909 Красимир Ангелов Рубски
3910 Славка Запрянова Чакърова
3911 Димка Панева Иванова
3912 Ради Минков Неделчев
3913 Снежанка Димитрова Петрова
3914 Христо Стайков Георгиев
3915 Ибрахим Салих Ибрахим
3916 Теодора Иванова Гачева
3917 Гина Георгиева Илиева
3918 Айтен Шевки Мехмед
3919 Стоян Колев Стоянов
3920 Бояна Лъчезарова Баева
3921 Муса Салих Везола
3922 Елена Наскова Пашова
3923 Иванка Димитрова Маринова
3924 Емил Сашев Ризов
3925 Младен Димитров Стоилов
3926 Румяна Енева Янева
3927 Донка Борисова Табакова
3928 Запрян Славчев Чакъров
3929 Петя Димитрова Стайкова
3930 Кирил Николов Ангелов
3931 Росен Стефанов Русинов
3932 Хасан Ибрахим Ибрахим
3933 Кънчо Георгиев Чакъров
3934 Бина Иванова Балинова
3935 Таня Христова Николова
3936 Хриска Петрова Михалева
3937 Данчо Филипов Митев
3938 Емине Ибрахим Ибрахим
3939 Любка Сашова Чакърова
3940 Иван Стоянов Иванов
3941 Иван Димчев Димов
3942 Стела Михайлова Русева
3943 Атанас Здравков Друмков
3944 Туркие Младенова Горумова
3945 Георги Рангелов Чакъров
3946 Димитър Митев Гочев
3947 Валя Иванова Русева
3948 Мария Наскова Златева
3949 Димитър Илиев Илиев
3950 Али Хикмед Джамбазов
3951 Атанас Георгиев Тонев
3952 Янулка Жечкова Иванова
3953 Дияна Живкова Петрова
3954 Даяна Мирославова Велчева
3955 Маринела Христова Ноева
3956 Решид Реджеб Кондьов
3957 Иван Кирилов Георгиев
3958 Атанаска Тодорова Добрева
3959 Йорданка Ганева Маринова
3960 Илона Петрова Костадинова
3961 Айда Станчева Ноева
3962 Йордан Георгиев Джуленов
3963 Марияна Стоичкова Бл.-Георгиева
3964 Живко Кондев Иванов
3965 Тодор Русев Христов
3966 Румяна Неделчева Русева
3967 Виолета Методиева Генчева
3968 Халил Акиев Мандраджиев
3969 Емилия Петрова Микова
3970 Атанас Иванов Петков
3971 Стефан Петров Димитров
3972 Стоянка Славова Аргирова
3973 Десислава Йорданова Йорданова
3974 Реджеп Халилов Кехайов
3975 Лазар Иванов Брандийски
3976 Мирослава Динкова Иванова
3977 Елена Георгиева Иванова
3978 Дияна Щилиянова Русева
3979 Христина Димитрова Недкова
3980 Фатме Исметова Цинева
3981 Илка Димитрова Василева
3982 Йорданка Ганчева Кавалова
3983 Ради Янков Митев
3984 Яна Стоянова Георгиева
3985 Димитър Янков Янков
3986 Милена Момчилова Айдарова
3987 Тодор Стоянов Команов
3988 Христина Георгиева Костова
3989 Алаттин Неджет Мехмед
3990 Камелия Андреева Иванова
3991 Кина Христова Йонкова
3992 Мехмед Али Орцев
3993 Силвия Ангелова Христоскова
3994 Ради Стоянов Радев
3995 Иван Димитров Пенков
3996 Кристина Неделчева Чобанова
3997 Ангел Викторов Костадинов
3998 Петя Георгиева Попова
3999 Васил Александров Стоенчев
4000 Димитринка Колева Тенева
4001 Ванина Георгиева Желева
4002 Радослав Живков Кръстев
4003 Емил Трифонов Марков
4004 Стефан Юриев Димитров
4005 Мария Запрянова Маринашка
4006 Динко Георгиев Недялков
4007 Евгени Стефанов Палачоров
4008 Десислава Илкова Стойчева
4009 Ради Цветанов Игнатов
4010 Станимир Альошев Цветанов
4011 Павлина Атанасова Кофова
4012 Габриела Игнатова Кънчева
4013 Айнур Неджет Мехмед
4014 Галин Стефанов Стоянов
4015 Ренета Красимирова Георгиева
4016 Цанко Ангелов Трендафилов
4017 Величка Иванова Генова
4018 Здравка Тодорова Димитрова
4019 Христо Николов Златев
4020 Коста Руменов Костев
4021 Стефан Борисов Петров
4022 Стайко Викторовандреев
4023 Георги Атанасов Бечкеджийски
4024 Янко Желязков Желязков
4025 Таня Николова Ангелова
4026 Никола Живков Петров
4027 Таня Иванова Дянкова
4028 Александър Василев Иванов
4029 Дияна Илчева Колева
4030 Минка Маринова Стефанова
4031 Кадрие Муса Иб
4032 Панайот Светославов Алексиев
4033 Теодора Светлинова Дянкова
4034 Велин Йонков Запринов
4035 Богалинка Иванова Спасова
4036 Диана Ангелова Димитрова
4037 Севгинар Мустан Мехмед
4038 Петко Янев Костов
4039 Маруся Иванова Йончева
4040 Георги Николов Лютов
4041 Димитър Тодоров Генов
4042 Мария Динева Николова
4043 Денка Сотирова Миланова
4044 Тихомир Робертов Джамбазов
4045 Методи Валентинов Игнатов
4046 Кристиян Митков Динев
4047 Вероника Иванова Василева
4048 Живка Великова Добрева
4049 Христо Динев Динев
4050 Пламен Севдалинов Русев
4051 Гена Илиева Христова
4052 Никола Янков Николов
4053 Васил Георгиев Маврудиев
4054 Петранка Илиева Динева
4055 Живко Петров Стайков
4056 Красимир Иванов Косев
4057 Косьо Станев Косев
4058 Атанас Иванов Костов
4059 Георги Петров Хаджийски
4060 Георги Павлов Недялков
4061 Милен Стоянов Желев
4062 Павлета Иванова Костова
4063 Веселин Трифонов Помаков
4064 Янаки Николаев Пискюлев
4065 Ваня Николаева Хаджийска
4066 Златка Желязкова Ангелова
4067 Стефка Венциславова Златева
4068 Калинка Кънчева Добрева
4069 Йордан Николаев Николов
4070 Петра Тодорова Дошева
4071 Десислава Петрова Милушева
4072 Зоичка Николова Кънчева
4073 Карамфилка Атанасова Тодорова
4074 Ружди Реджепов Руждиев
4075 Гергана Тодорова Димитрова
4076 Гочо Иванов Ламбрев
4077 Магдалена Валентинова Атанасова
4078 Заня Димитрова Драганова
4079 Юлиан Кирилов Киров
4080 Валентин Минков Къликов
4081 Петър Юлианов Петров
4082 Заприн Асенов Величков
4083 Йордан Василев Йорданов
4084 Янка Йорданова Георгиева
4085 Росица Станиславова Лазарова
4086 Мартин Тодоров Тодоров
4087 Георги Стоилов Шиков
4088 Запрян Асенов Янков
4089 Радка Енева Трифонова
4090 Чубра Андреева Ангелова
4091 Диана Николова Вичева
4092 Юлия Стефанова Тодорова
4093 Костадин Георгиев Павлов
4094 Гергана Ганева Шопова
4095 Коста Христов Ботев
4096 Тинка Атанасова Атанасова
4097 Радостина Николаева Добрева
4098 Снежана Иванова Николова
4099 Сонер Джхамил Халил
4100 Ивелина Петрова Милушева
4101 Елена Паскалева Иванова
4102 Димитър Симеонов Митрев
4103 Петко Димитров Петков
4104 Лилия Стефанова Лалева
4105 Гюнай Ахмет Гюргенджи
4106 Фидаел Мехмедали Юсеин
4107 Елизабет Ивайлова Петрова
4108 Иван Емилов Иванов
4109 Никола Станчев Колев
4110 Али Ибрямов Мехмедов
4111 Мехмед Ахмет Гюргенджи
4112 Стоянка Маринова Шарланджиева
4113 Добрин Тодоров Василев
4114 Александър Лозанов Великов
4115 Дария Великова Младенова
4116 Ирена Янкова Янкова
4117 Петър Димитров Дошев
4118 Димка Димитрова Ангелова
4119 Марийка Златева Пенчева
4120 Митко Добрев Колев
4121 Лина Имнова Зарева
4122 Тотьо Костов Коев
4123 Цветанка Спасова Благова
4124 Нина Малинова Маринова
4125 Юлиян Тодоров Тодоров
4126 Мартин Валериев Александров
4127 Георги Николов Николов
4128 Еленка Костадинова Алексиева
4129 Софка Ангелова Ангелова
4130 Матей Йорданов Матев
4131 Светлана Петрова Тодорова
4132 Кристиана Красимирова Тодорова
4133 Стоян Луков Тренчев
4134 Севина Бориславова Драндарова
4135 Гроздена Иванова Тодорова
4136 Елена Атанасова Шаралиева
4137 Пенка Иванова Караколева
4138 Валентина Йорданова Пенева
4139 Дарина Пламенова Петрова
4140 Петя Борисова Стоянова
4141 Красимир Цанков Караасенов
4142 Антоанета Найденова Христова
4143 Пенка Славова Андонова
4144 Лиляна Богданова Василева
4145 Веселина Тодорова Стоянова
4146 Александър Колев Маринов
4147 Красимира Иванова Денева
4148 Пенка Петрова Пръмова
4149 Аня Димитрова Лазарова
4150 Ангел Пламенов Видов
4151 Христо Трендафилов Гюров
4152 Анка Костадинова Коева
4153 Силвия Мильова Косева
4154 Мария Николова Пенчева
4155 Стела Георгиева Динева
4156 Светослав Асенов Симеонов
4157 Марина Иванова Дякова
4158 Боян Илиев Христов
4159 Йорданка Георгиева Накова
4160 Бушка Василева Брайкова
4161 Таня Йорданова Златева
4162 Мирослав Александров Трифонов
4163 Светослав Николаев Митев
4164 Биляна Данчева Йорданова
4165 Мурад Шериф Шопчиев
4166 Маргарита Димитрова Колева
4167 Никола Георгиев Желязков
4168 Диана Викторова Ангелова
4169 Румяна Христова Йовчева
4170 Георги Веселинов Колев
4171 Заря Паунова Порчева
4172 Кина Стефанова Стоянова
4173 Дина Михалева Бянова
4174 Теменужка Горчова Белева
4175 Светослав Василев Николов
4176 Симеон Георгиев Георгиев
4177 Асен Методиев Цимпарев
4178 Елена Георгиева Бурдинова
4179 Росанка Петрова Динева
4180 Добромир Михайлов Александров
4181 Петя Иванова Христанова
4182 Тотьо Атанасов Тотев
4183 Ангел Викторов Пейчинов
4184 Цветелина Стоянова Христова
4185 Кети Любомир Котева
4186 Велизар Илиянов Илиев
4187 Калина Николаева Николова
4188 Даниела Кънчева Гичева
4189 Иво Яворов Метков
4190 Васил Банчев Василев
4191 Красимира Стоилова Митева
4192 Ирена Пантова Андреева
4193 Илияна Здравкова Вълчева
4194 Виктория Христова Вълчева
4195 Тодор Петров Милов
4196 Ивалин Руменов Иванов
4197 Иванка Кирова Йовчева
4198 Зорница Йорданова Божкова
4199 Красимир Минчев Вълев
4200 Донка Стойкова Иванова
4201 Мая Петрова Милева
4202 Мюрсел Мустафа Мюрсел
4203 Донка Ташкова Василева
4204 Мариета Ангелова Стратиева
4205 Марияна Димитрова Вълева
4206 Пенчо Недялков Асенов
4207 Иво Емилов Шолев
4208 Татяна Александрова Димитрова
4209 Пламен Велков Стойков
4210 Лидия Младенова Танева
4211 Илия Георгиев Левски
4212 Цветан Дамянов Донков
4213 Давид Илиев Стоилов
4214 Инна Данчева Бончева
4215 Теменужка Стоянова Юрукова
4216 Марияна Петрова Якимова
4217 Стоян Василев Стоянов
4218 Ивелина Стефанова Колева
4219 Илиан Благоев Доспатски
4220 Илия Стоянов Илиев
4221 Мария Петрова Карапеева
4222 Тончо Димитров Смилков
4223 Людмила Владимировна Венкова
4224 Наталия Щерева Чилингерова
4225 Благой Пенчев Тодоров
4226 Пею Филипов Пеев
4227 Васил Илиев Баев
4228 Ивелин Данаилов Михайлов
4229 Искра Соколова Бошнова
4230 Гана Гутева Христова
4231 Пламен Георгиев Динев
4232 Дияна Емилова Дамянова
4233 Калина Кирова Бобева
4234 Васка Траянова Стойчева
4235 Светлин Петров Николов
4236 Вълко Тодоров Драганов
4237 Антоанета Василева Ангелова
4238 Божидар Петров Генков
4239 Теодора Атанасова Петрова
4240 Ангел Юлиянов Ганев
4241 Добромир Иванов Иванов
4242 Костадинка Георгиева Маринова
4243 Радостин Иванов Минчев
4244 Владимир Стефанов Шопов
4245 Стела Стойкова Василева
4246 Невена Ангелова Петрова
4247 Виолета Стойкова Ганева
4248 Павлинка Николаева Сербезова
4249 Валя Спасова Ал Самара
4250 Иванка Георгиева Пейчева
4251 Панайот Георгиев Колев
4252 Николай Христов Николов
4253 Милен Цонев Мичев
4254 Мария Атанасова Петрова
4255 Дора Генкова Джогова
4256 Нейко Димитров Нейков
4257 Павел Генов Игнатов
4258 Емил Димитров Ламбев
4259 Мирослав Пламенов Кушев
4260 Христо Василев Хаджидимов
4261 Николинка Йорданова Каратодорова
4262 Радослав Михайлов Колев
4263 Александър Николов Йорданов
4264 Милена Филипова Денкова
4265 Димитър Атанасов Диамандиев
4266 Елена Живкова Георгиева
4267 Гриша Христов Рачев
4268 Линка Петрова Сиракова
4269 Гицка Цветкова Игнатова
4270 Екатерина Паскалева Димитрова
4271 Николай Красимиров Кънов
4272 Иван Димитров Сираков
4273 Боян Павлов Шопов
4274 Стефко Георгиев Атанасов
4275 Дияна Панайотова Димитрова
4276 Кристиян Янков Генев
4277 Ленко Димитров Ковачев
4278 Стоян Иванов Стоянов
4279 Николика Иванова Колева
4280 Минка Кирякова Петкова
4281 Ивайло Александров Илиев
4282 Дело Любенов Пейтаков
4283 Евгени Добринов Киров
4284 Татяна Георгиева Георгиева
4285 Ивелин Тихомиров Велчев
4286 Стефка Василева Петкова
4287 Димитър Атанасов Шопов
4288 Снежанка Валентинова Александрова
4289 Десислава Иванова Георгиева
4290 Желязка Крумова Христова
4291 Йонка Петкова Султанова
4292 Мария Петрова Илиева
4293 Стефан Димитров Милев
4294 Наджибе Ибрямова Мустафова
4295 Тодор Димитров Йорданов
4296 Гинка Иванова Ангелова
4297 Добри Николов Велев
4298 Мирослава Иванова Димитрова
4299 Анифе Мустафова Хасанова
4300 Тодор Желев Тодоров
4301 Цаньо Иванов Рашков
4302 Петка Георгиева Гаврилова
4303 Сезер Хюсюнев Ахмедов
4304 Атче Асанова Кязимова
4305 Милка Костова Станева
4306 Николай Киров Борисов
4307 Мирослав Емилов Тодоров
4308 Мартин Милков Друмев
4309 Фатме Мустафова Раджебова
4310 Антоанета Маринова Василева
4311 Марийка Иванова Георгиева
4312 Даниел Валериев Йорданов
4313 Румен Димитров Николов
4314 Нехад Якубов Ахмедов
4315 Велислав Стефанов Йорданов
4316 Рада Бонева Денева
4317 Александър Иванов Ананиев
4318 Звезделин Николов Николов
4319 Мария Стоянова Георгиева
4320 Ангел Кънев Ангелов
4321 Пламен Ванев Накев
4322 Татяна Иванова Петрова
4323 Десислава Величкова Стоянова
4324 Иван Георгиев Танев
4325 Розалил Юсифов Маринов
4326 Корнелия Петрова Мотова
4327 Елка Лозанова Теофилова
4328 Виолетка Данева Николова
4329 Пеньо Митков Петров
4330 Иван Янчев Пенов
4331 Димитър Николов Колев
4332 Ангел Иванов Мишов
4333 Диян Цанков Димов
4334 Йордан Колев Атанасов
4335 Димитър Велков Стоянов
4336 Павлин Бончев Цанев
4337 Теодора Ангелова Христова
4338 Фикрет Исмаил Селим
4339 Георги Стефанов Бакалов
4340 Росен Йорданов Димитров
4341 Мартин Руменов Михайлов
4342 Ангел Христов Кънчев
4343 Теодор Ангелов Далакмански
4344 Маргарита Илиева Христова
4345 Илиана Сашова Яначкова
4346 Николинка Кирилова Николова
4347 Ирена Борисова Атанасова
4348 Юлия Енева Атанасова
4349 Галя Иванова Георгиева
4350 Георги Василев Радев
4351 Цанка Микова Цанова
4352 Бетина Росенова Асенова
4353 Филиз Исмет Садуа
4354 Иванка Стойкова Велева
4355 Атанас Димитров Димитров
4356 Иван Валентинов Велев
4357 Светлана Симеонова Лазарова
4358 Гюлсехер Яхйова Мустафова
4359 Живка Георгиева Михайлова
4360 Деница Николова Ханзърова
4361 Славейко Василев Славов
4362 Елза Тодорова Димитрова
4363 Десислава Тодорова Костова
4364 Гюлшен Реджебова Юсеинова
4365 Мирослав Милев Ангелов
4366 Румяна Колева Иванова
4367 Евтим Кирилов Евтимов
4368 Ваня Иванова
4369 Елена Георгиева Илчева
4370 Петко Евтимов Иванов
4371 Мариян Николаев Маринов
4372 Ангел Данаилов Арсов
4373 Георги Иванов Маринов
4374 Димитър Михалев Димитров
4375 Атанас Славов Атанасов
4376 Пенка Димитрова Колева
4377 Десислава Атанасова Иванова
4378 Румяна Петрова Копанкова
4379 Тодорка Димитрова Минчева
4380 Васил Славов Стефанов
4381 Йорданка Йорданова Петрова
4382 Борис Манолов Гюров
4383 Ваня Великова Райкова
4384 Йорданка Христова Добрева
4385 Димитричка Денчева Александрова
4386 Сейнур Раифова Салиева
4387 Асен Йорданов Радоилов
4388 Кристиян Маринов Герчев
4389 Мария Иванова Георгиева
4390 Станчо Иванов Маринов
4391 Иванка Димитрова Слободникова
4392 Георги Михайлов Георгиев
4393 Анета Йорданова Неделчева
4394 Станка Димова Димова
4395 Мария Гешева Цолова
4396 Григор Галинов Маринов
4397 Диана Антонова Ковачева
4398 Добромир Добрев Иванов
4399 Анна Станкова Жекова
4400 Александра Неделчева Неделчева
4401 Димитър Атанасов Рачков
4402 Валери Антонов Тонев
4403 Светла Иванова Кирилова
4404 Николай Милчев Милев
4405 Ирена Николаева Кожухарова
4406 Петър Косев Димитров
4407 Владимир Асенов Георгиев
4408 Тодор Александров Звездев
4409 Дора Стамова Господинова
4410 Миглена Иванова Николова
4411 Али Шабан Али
4412 Деан Григоров Кирилов
4413 Татяна Петрова Звездева
4414 Коста Иванов Костов
4415 Величка Ангелова Николова
4416 Атанас Геогиев Жеков
4417 Соня Рангелова Николова
4418 Теодосий Цанков Досев
4419 Йорданка Калчева Иванова
4420 Лидия Благоева Иванова
4421 Исмет Джошгун Исмет
4422 Ивайло Костадинов Лозанов
4423 Борислава Саликова Борисова
4424 Атанас Георгиев Атанасов
4425 Валентин Василев Денев
4426 Мария Димитрова Кръчмарова
4427 Борис Василев Стоев
4428 Николай Красимирович Инджов
4429 Златка Михайлова Стоева
4430 Мартин Иванов Николов
4431 Явор Марев Тодоров
4432 Анна Георгиева Савова
4433 Милен Иванов Шаханов
4434 Елена Атанасова Коева
4435 Владимир Тодоров Тодоров
4436 Иван Статев Павлов
4437 Лъчезар Георгиев Лазаров
4438 Елена Григорова Лунчева
4439 Жанета Василева Георгиева
4440 Атанаска Атанасова Николова
4441 Христо Славчев Иванов
4442 Надежда Христова Крайнева
4443 Величка Петкова Григорова
4444 Марийка Гинчева Динчева
4445 Красимир Георгиев Иванов
4446 Анка Иванова Маринова
4447 Рилка Иванова Симова
4448 Пламен Георгиев Тодоров
4449 Женя Иванова Иванова
4450 Айдън Невзат Мюмюн
4451 Димитър Колев Димитров
4452 Росица Стоянова Цветкова
4453 Борислав Емилов Борисов
4454 Жечка Стефанова Щилиянова
4455 Николай Иванов Демирев
4456 Гинка Тодорова Пенчева
4457 Симеон Емилов Симеонов
4458 Даниела Петрова Иванова
4459 Ана Николова Иванова
4460 Галина Ефтимова Ефтимова
4461 Румяна Александрова Калчева
4462 Светослав Василев Николов
4463 Наско Илиев Атанасов
4464 Радостин Господинов Райчев
4465 Стоян Томов Стоянов
4466 Пенка Василева Димитрова
4467 Пламен Михайлов Велков
4468 Детелина Богомилова Христова
4469 Галя Славова Димитрова
4470 Живко Иванов Колев
4471 Мартин Павлинов Михайлов
4472 Валентина Димитрова Тренева
4473 Светла Пенчева Пенчева
4474 Димитър Желев Георгиев
4475 Николинка Кателиева Йорданова
4476 Ергин Невзат Бейдула
4477 Йордан Христов Величков
4478 Ахмед Асанов Афузов
4479 Севдалина Иванова Баракова
4480 Иван Илиев Костадинов
4481 Марин Красимиров Николов
4482 Емил Иванов Шестаков
4483 Диана Петкова Илиева
4484 Росица Димова Николова
4485 Добринка Георгиева Керанова
4486 Велико Живков Великов
4487 Андрей Александров Илиев
4488 Атанаска Цветанова Колева
4489 Иван Георгиев Георгиев
4490 Мирослав Тодоров Атанасов
4491 Катя Евгениева Маринова
4492 Марио Иванов Шестаков
4493 Доньо Тицов Радев
4494 Мария Стоянова Нейкова
4495 Йордан Иванов Йорданов
4496 Дичо Стефанов Катев
4497 Райна Иванова Александрова
4498 Добрин Георгиев Добрев
4499 Вълкан Желязков Стоянов
4500 Анелия Йорданова Димитрова
4501 Ажлян Бекир Сали
4502 Валери Емилов Любенов
4503 Магдалена Миткова Костадинова
4504 Живко Константинов Граматиков
4505 Димитър Любчев Митев
4506 Емилия Георгиева Димова
4507 Маруся Борисова Кирева
4508 Феиз Мехмед Халиб
4509 Василка Господинова Гърчева
4510 Донка Иванова Андонова
4511 Кирчо Великов Киров
4512 Симеон Ангелов Симов
4513 Мехмед Руждиев Късов
4514 Валентин Калчев Вълчев
4515 Станислав Тодоров Иванов
4516 Георги Петков Георгиев
4517 Тодор Любенов Димитров
4518 Йордан Василев Йорданов
4519 Татяна Радкова Андонова-Стоянова
4520 Павлина Мирчева Янкова
4521 Димитър Димов Господинов
4522 Александър Асенов Варадинов
4523 Ахед Юмеров Хаджипехливанов
4524 Надя Русанова Вълчева
4525 Петранка Василева Горанова
4526 Сание Мехмед Али
4527 Иво Илиев Владов
4528 Ружди Хасуф Узун
4529 Стойчо Димитров Стойчев
4530 Пламен Иванов Николов
4531 Филип Алдинов Андреев
4532 Наталия Димитрова Михайлова
4533 Абиде Фикретова Пехливанова
4534 Иванка Колева Цветкова
4535 Тонка Димитрова Иванова
4536 Светлина Тодорова Станева
4537 Тодорка Павлова Варадинова
4538 Марийка Иванова Неделчева
4539 Надя Димитрова Славова
4540 Габриела Атанасова Калудова
4541 Михаел Златков Златев
4542 Цветелина Генадиева Петрова
4543 Илияна Петрова Колева
4544 Желязко Димитров Драганов
4545 Екатерина Петрова Гюрова
4546 Дияна Георгиева Николова
4547 Албена Асенова Георгиева
4548 Румен Асенов Янков
4549 Минка Иванова Пазарова
4550 Тодор Богданов Тодоров
4551 Петя Стоянова Трифонова
4552 Анета Георгиева Ефтимова
4553 Ивайло Ивов Маринов
4554 Ангелина Христова Георгиева
4555 Пламен Светославов Калудов
4556 Диляна Дякова Желязкова
4557 Александра Леонидова Минчева
4558 Надка Йорданова Пенчева
4559 Слав Иванов Славов
4560 Веселин Парушев Костадинов
4561 Иванка Донева Петрова
4562 Юри Борисов Иванов
4563 Димитрина Христова Иванова
4564 Маргарита Станкова Мадслова
4565 Ибрахим Асанов Османов
4566 Станка Ташева Ванева
4567 Тихомир Красимиров Енчев
4568 Николай Димчов Няголов
4569 Пламен Димитров Тодоров
4570 Владимир Стефанов Добрев
4571 Георги Щилиянов Карагеоргиев
4572 Кристина Пеева Дойчева
4573 Венета Димитрова Иванова
4574 Спас Костадинов Николов
4575 Лиза Начкова Пенчева
4576 Ани Малинова Филипова
4577 Мариян Петров Христов
4578 Магдалена Великова Георгиева
4579 Йорданка Стойова Андонова
4580 Виолета Иванова Сандова
4581 Григор Димитров Димитров
4582 Николинка Енева Йорданова
4583 Ина Христова Крумова
4584 Ангелинка Стоянова Ангелова
4585 Христина Николова Петрова
4586 Ива Ненкова Иванова
4587 Кънчо Колев Кънев
4588 Владислав Викторов Асенов
4589 Андон Любенов Петров
4590 Сашка Несторова Пиринчева
4591 Андрей Георгиев Петров
4592 Теодора Кирилова Аргирова
4593 Михаил Данев Иванов
4594 Хрисанта Владимирова Стоянова
4595 Марин Ставрев Янчев
4596 Добромир Георгиев Николов
4597 Марианка Ненчева Драганова
4598 Дамян Дочев Стефанов
4599 Георги Христов Бакалов
4600 Снежана Николова Великова
4601 Димитричка Георгиева Георгиева
4602 Красимир Петров Витков
4603 Десислав Христов Бакалов
4604 Андон Савев Митев
4605 Димитър Николов Димитров
4606 Михаил Валериев Манов
4607 Цветомир Йорданов Ангелов
4608 Милка Огнянова Златева
4609 Савко Миланов Маринов
4610 Христо Василев Василев
4611 Куена Иванова Крумова
4612 Ангел Илиев Ангелов
4613 Ваня Николова Янчева
4614 Иван Славов Иванов
4615 Богомил Красимиров Кръстев
4616 Павлинка Борисова Маринова
4617 Боян Георгиев Цветков
4618 Николая Юриева Янчева
4619 Георги Димитров Димитров
4620 Димитра Димитрова Христова
4621 Диана Василева Веселинова
4622 Веска Величкова Неделчева
4623 Камелия Динева Иванова
4624 Николай Красимиров Кръстев
4625 Яна Стефанова Димитрова
4626 Мартин Емилов Михайлов
4627 Павлина Симеонова Петрова
4628 Димитрина Красимирова Спасова
4629 Милен Ивайлов Николаев
4630 Манол Господинов Стоянов
4631 Жасмина Димитрова Панталеева
4632 Димитър Георгиев Димитров
4633 Антон Георгиев Аспарухов
4634 Димитър Тодоров Димитров
4635 Добринка Георгиева Гагова
4636 Зоя Миткова Мирчева
4637 Димитър Захаринов Денев
4638 Иванка Стефанова Ангелова
4639 Иван Василев Калканджиев
4640 Десислава Руменова Тодорова
4641 Кирил Георгиев Митков
4642 Лилия Методиева Ненова
4643 Божин Иванов Арков
4644 Димитър Величков Димитров
4645 Кръстинка Христова Златева
4646 Кирил Емилов Димитров
4647 Венцислв Сашев Бориславов
4648 Цеко Лилов Цеков
4649 Николай Димитров Мирчев
4650 Иванка Иванова Динкова
4651 Борислав Ангелов Якимов
4652 Светла Иванова Господинова
4653 Маргарита Ангелова Панева
4654 Светослав Иванов Куманов
4655 Беатриса Георгиева Валентинова
4656 Дияна Йорданова Енчева
4657 Светла Борисова Лазарова
4658 Миглена Маринова Димитрова
4659 Вълко Радев Ташков
4660 Симеон Панчев Симеонов
4661 Димчо Христов Маринов
4662 Нина Стоянова Иванова
4663 Веско Драгнев Генов
4664 Младен Станимиров Маринов
4665 Румен Георгиев Неофитов
4666 Силвия Илиева Славова
4667 Анка Борисова Цветкова
4668 Георги Пенчев Георгиев
4669 Пламен Тодоров Димитров
4670 Димитър Иванов Димитров
4671 Венцислав Лъчезаров Великов
4672 Мая Ангелова Тодорова
4673 Звезделин Георгиев Симеонов
4674 Мелек Мюстеджеб Алидин
4675 Райка Димитрова Стоева
4676 Вероника Пламенова Цветкова-Благоева
4677 Димитър Ангелов Димитров
4678 Алийе Муса Мустафа
4679 Тихомир Младенов Милачков
4680 Петър Владимиров Свиленов
4681 Десислав Атанасов Добрев
4682 Мария Колева Гинкова
4683 Иван Найденов Велинов
4684 Елена Иванова Делинска
4685 Любомир Яндов Александров
4686 Мария Николаева Антонова
4687 Иван Тодоров Илиев
4688 Галина Славчева Петрова
4689 Иван Петров Топалджов
4690 Стефчо Димитров Стефанов
4691 Енчо Христов Малчев
4692 Димитрина Цанкова Николова
4693 Анелия Събева Георгиева
4694 Митко Цветков Димитров
4695 Галина Валентинова Николова
4696 Иван Господинов Георгиев
4697 Томи Веселинов Симеонов
4698 Енчо Райчев Христов
4699 Връбка Петрова Гъркова
4700 Нехад Иса Хюсеин
4701 Садифе Ибрям Рифат
4702 Рени Георгиева Даниелова
4703 Минка Христева Ангелова
4704 Тодор Ганчев Стойчев
4705 Светлин Игнатов Ангелов
4706 Александър Петров Йорданов
4707 Калинка Иванова Кошлукова
4708 Атанаска Добрева Бойкова
4709 Валентин Димитров Георгиев
4710 Петър Димитров Максимов
4711 Красимир Кирилов Илиев
4712 Севдалина Минчева Ангелова
4713 Христо Димитров Радев
4714 Петранка Господинова Пейчева
4715 Стефан Гроздев Вълков
4716 Георги Стойчев Пантелеев
4717 Мария Димитрова Манолова
4718 Любашка Димитрова Варадинова
4719 Николай Тодоров Богданов
4720 Божидара Петрова Тончева
4721 Тихомир Стилиянов Алексиев
4722 Лидия Иванова Попова
4723 Емил Руменов Милошев
4724 Ердинч Мехмед Мехмед
4725 Красимира Тончева Райкова
4726 Мирослав Веселинов Павлов
4727 Антон Златев Чобанов
4728 Катя Божичкова Велкова
4729 Венелина Стоянова Маринова
4730 Георги Нколов Михайлов
4731 Красимира Петрова Пателеева
4732 Емил Славов Илиев
4733 Людмила Руменова Павликянова
4734 Росица Костова Костадинова
4735 Станка Димитрова Петрова
4736 Мариана Димитрова Павлова
4737 Веселина Янева Щерева
4738 Благородка Миланова Лилова
4739 Петър Минчев Варимезов
4740 Дарина Иванова Димитрова
4741 Даниел Стефчов Стефанов
4742 Симона Мариянова Иванова
4743 Асен Владимиров Асенов
4744 Елка Маринова Стефанова
4745 Латинка Делчева Николова
4746 Биляна Веселинова Пискова
4747 Милена Андреева Чупринова
4748 Анна Симеонова Цветанова
4749 Ивелина Русева Русева
4750 Иванка Георгиева Тенчева
4751 Шенай Енгинова Османова
4752 Галя Василева Иванова
4753 Ангел Тошков Димчов
4754 Мария Георгиева Вълкова
4755 Живко Иванов Живков
4756 Ивелина Иванова Димитрова
4757 Габриела Ивова Тренева
4758 Добринка Димитрова Христова
4759 Даниел Христов Митков
4760 Росен Радославов Стоянов
4761 Анна Атанасова Янкова
4762 Росица Кирилова Стоилова
4763 Алеко Аспарухов Аспарухов
4764 Петко Енчев Петков
4765 Николай Ганчев Колев
4766 Боряна Чавдарова Балабанова-Тодорова
4767 Румен Димитров Янков
4768 Стела Веселинова Стойчева
4769 Анелия Ангелова Проданова
4770 Адил Адемов Хасанов
4771 Димитър Галев Тодоров
4772 Георги Петров Михайлов
4773 Иван Кирилов Латев
4774 Назик Юсуф Насуф
4775 Иванка Димитрова Йорданова
4776 Венети Митков Йорданов
4777 Керанка Радева Тодорова
4778 Стефка Маринова Иванова
4779 Неврия Шабанова Юсеинова
4780 Ивелина Колева Дюлгерска
4781 Теменуга Александрова Мартинова
4782 Сали Неджибов Салиев
4783 Божанка Димитрова Коруколева
4784 Жельо Желев Георгиев
4785 Светлозар Митков Маринов
4786 Лилия Иванова Тодорова
4787 Осман Яшар Идириз
4788 Софийка Петрова Маврова
4789 Пенко Кръстев Бояджиев
4790 Захарина Петрова Савишева
4791 Павел Манолов Костадинов
4792 Невзат Ахмед Скендер
4793 Тодорка Димитрова Илчева
4794 Румен Перков Николов
4795 Росен Трифонов Христов
4796 Мариян Стоянов Стефанов
4797 Недялка Божинова Янева
4798 Атанас Стоянов Ставрев
4799 Анета Стефанова Маринова
4800 Божидар Георгиев Атанасов
4801 Димитър Тодоров Димитров
4802 Данко Нинов Дачев
4803 Галин Колев Василев
4804 Албена Григорова Иванова
4805 Елина Георгиева Кирякова
4806 Христо Илиев Христов
4807 Красимира Атанасова Георгиева
4808 Теменужка Николчова Станимирова
4809 Марин Любенов Маринов
4810 Красимир Янкова Георгиев
4811 Георги Иванов Йорданов
4812 Георги Данаилов Георгиев
4813 Неда Борисова Йорданова
4814 Маргарита Николова Стойнова
4815 Златица Трифонова Петкова
4816 Нели Петрова Георгиева
4817 Злати Сергеев Златев
4818 Павел Йорданов Кабалски
4819 Яна Живкова Делчева
4820 Пенка Георгиева Тодорова
4821 Димитър Иванов Димитров
4822 Петър Стефанов Райчев
4823 Дамян Васков Делчев
4824 Панайот Стоянов Христов
4825 Къймет Юсеин Демирова
4826 Мая Кирилова Райчева
4827 Даниела Радомирова Ванчева
4828 Петранка Христова Александрова
4829 Дарина Димитрова Тодорова
4830 Росица Маринова Василева
4831 Пенка Борисова Атанасова
4832 Благовеста Генчева Митева
4833 Марин Милчев Марков
4834 Нейка Николова Ненова
4835 Васил Иванов Тодоров
4836 Витко Иванов Тодоров
4837 Златка Илиева Андонова
4838 Елена Георгиева Панева
4839 Сергей Иванов Иванов
4840 Севинка Сашева Борисова
4841 Тодор Стоянов Вълканов
4842 Станислав Георгиев Петков
4843 Стоилка Серафимова Георгиева
4844 Камелия Наскова Статева
4845 Мирела Розенова Динкова
4846 Митра Стоянова Йрданова
4847 Иван Тодоров Владимиров
4848 Мария Петрова Кирова
4849 Велислава Генчева Кръстева
4850 Йордан Петров Кулев
4851 Ивелина Костадинова Данчева
4852 Стефан Драганов Парушев
4853 Мара Димитрова Петрова
4854 Теодора Николаева Андреева
4855 Янаки Христов Иванов
4856 Росен Великов Тотев
4857 Евгени Венков Стойков
4858 Иванка Стоичкова Андреева
4859 Десислава Димитрова Стоянова
4860 Златка Иванова Галгучева
4861 Марко Георгиев Марков
4862 Александър Симеонов Чифлички
4863 Петя Красимирова Копалиева
4864 Димитър Нейков Иванов
4865 Георги Иванов Иванов
4866 Янчо Калчев Янчев
4867 Румен Стоименов Петров
4868 Сашка Георгиева Маринова
4869 Жулиета Христова Хубенова
4870 Миро Стойчев Ганев
4871 Валентин Боянов Стойков
4872 Николай Благоев Беневски
4873 Дочо Желязков Димитров
4874 Софка Георгиева Тодорова
4875 Юри Анков Стоянов
4876 Стефка Димитрова Ризова
4877 Пенка Йорданова Христова
4878 Мария Петрова Настева
4879 Стойко Димитров Стойков
4880 Петър Христов Колев
4881 Нели Валериева Поляшка
4882 Емине Юсеин Юлианова
4883 Ралица Петрова Кръстева
4884 Ангел Димитров Боцев
4885 Бойко Валериев Поляшки
4886 Живка Василева Колева
4887 Василка Ангелова Ташева
4888 Иванка Здравкова Панайотова
4889 Биянка Пантева Йорданова
4890 Любомир Павлов Филипов
4891 Иванка Христова Маринова
4892 Момчил Стефанов Годжуков
4893 Николай Костадинов Димитров
4894 Кристина Христова Пенкова
4895 Теодора Викторова Микова
4896 Милко Славов Николов
4897 Недялко Русев Делчев
4898 Николай Маринов Неделчев
4899 Мирослава Боянова Христова
4900 Николета Викторова Микова
4901 Димитър Христов Иванов
4902 Димитър Иванов Димитров
4903 Георги Иванов Георгиев
4904 Мая Георгиева Кръстева
4905 Незатие Ахмед Алиш
4906 Катя Миткова Тасманлиева
4907 Петко Димитров Кърцелянски
4908 Юлиян Йорданов Зарев
4909 Анелия Милчева Нанова
4910 Красимира Янкова Богданова
4911 Елена Димитрова Петрова
4912 Валентин Богомилов Панев
4913 Наталия Лазарова Монова
4914 Февзия Юлми Джелил
4915 Мария Тошкова Калайджиева
4916 Александър Спиров Томов
4917 Маргарита Стойнева Костова
4918 Пенка Петкова Василева
4919 Билгинай Бифи Дауд
4920 Петьо Несторов Иванов
4921 Стефка Христова Стефанова
4922 Благо Кирилов Сръндачки
4923 Валери Митков Иванов
4924 Радослав Георгиев Иванов
4925 Кичка Радкова Жекова
4926 Златка Тодорова Атанасова
4927 Красимир Стойнев Атанасов
4928 Валя Асенова Янкова
4929 Росица Иванова Петрова
4930 Христина Христова Димитрова
4931 Марияна Динкова Русева
4932 Йордан Боянов Йорданов
4933 Валя Богданова Петрова
4934 Величка Георгиева Инджева
4935 Ваня Райчева Димитрова
4936 Галина Димитрова Георгиева
4937 Милена Димитрова Кирилова
4938 Цветанка Лазарова Димитрова
4939 Джеват Шабан Халил
4940 Йорданка Христова Колева
4941 Димитър Димитров Атанасов
4942 Анелия Стефанова Стоймирова
4943 Христина Орлинова Тодорова
4944 Невянка Илиева Неделчева
4945 Янка Иванова Стефанова
4946 Милена Иванова Гурланд
4947 Лора Венциславова Асенова
4948 Виолета Михайлова Младенова
4949 Жулиета Миланова Козарева
4950 Таня Миткова Ангелова
4951 Атанас Димитров Атанасов
4952 Иванка Крумова Стоилова
4953 Галина Георгиева Вутева
4954 Веселин Петров Тодоров
4955 Камелия Пламенова Тенева
4956 Снежанка Ангелова Панева
4957 Венета Тодорова Атанасова
4958 Стефан Христов Димитров
4959 Антон Иванов Димитров
4960 Атанас Вълчев Атанасов
4961 Васил Атанасов Ципов
4962 Румяна Стефкова Тодорова
4963 Николай Иванов Кюрчев
4964 Мария Стоянова Арабаджиева
4965 Найден Зоев Янев
4966 Стефка Георгиева Леондиева
4967 Антонио Руменов Димитров
4968 Борислава Георгиева Иванова
4969 Антония Христова Янева
4970 Пламен Димитров Димитров
4971 Васил Йорданов Георгиев
4972 Калин Георгиев Виячев
4973 Жулиета Николова Николова
4974 Господин Янков Христов
4975 Тодорка Костова Станева
4976 Коринка Иванова Стоименов
4977 Виолета Николова Ангелова
4978 Шенер Вели Мухарем
4979 Георги Тодоров Георгиев
4980 Живка Димитрова Атанасова
4981 Екатерина Георгиева Милушова
4982 Лусия Тонева Гергова
4983 Рада Недкова Иванова
4984 Хасан Рамадан Реджеб
4985 Атанаска Мартинива Добрева
4986 Роза Аргирова Паунска
4987 Иван Николов Тодоров
4988 Румен Върбанов Върбанов
4989 Стоил Хараланов Стоилов
4990 Румяна Найденова Мартинова
4991 Даниела Емилова Найденска
4992 Петя Цветославова Тодорова
4993 Тодор Савов Тодоров
4994 Румяна Колева Атанасова
4995 Димо Иванов Димов
4996 Николай Юлиев Иванов
4997 Азис Мюмюн Азис
4998 Мюмюн Рамадан Мюмюн
4999 Илиян Василев Илиев
5000 Илиана Василева Петрова
5001 Верджиния Димитрова Василева
5002 Мехрибан Мюмюн Акъ
5003 Пенка Тодорова Иванова
5004 Димитър Янакиев Димитров
5005 Елена Ангелова Николова
5006 Ксения Георгиева Тончева
5007 Иванка Росенова Капанджиева
5008 Христо Богданов Богданов
5009 Жечка Димова Димитрова
5010 Мариолка Борисова Георгиева
5011 Юлияна Йочева Димитрова
5012 Нутфие Ешреф Ибрям
5013 Илия Андреев Николов
5014 Веселинка Атанасова Трендафилова
5015 Огнян Пламенов Николов
5016 Сияна Анатолиева Илиева
5017 Панайот Иванов Панайотов
5018 Юлияна Севова Иванаова
5019 Радослав Георгиев Захов
5020 Николай Димитров Маноилов
5021 Тодор Георгиев Тодоров
5022 Цветан Марков Марков
5023 Галина Петкова Пачеманова
5024 Андон Петьов Иванов
5025 Ралица Бориславова Борисова
5026 Кристина Цветанова Георгиева
5027 Георги Димитров Мундров
5028 Христина Димитрова Димитрова
5029 Добромир Славчев Добрев
5030 Стефан Богомилов Кочев
5031 Красимир Тодоров Денчев
5032 Руслана Младенова Русева
5033 Диана Желязкова Желязкова
5034 Янаки Стефанов Янакиев
5035 Валя Георгиева Рангелова
5036 Стефан Стойнев Величков
5037 Радостин Димитров Желязков
5038 Стефан Велев Янакиев
5039 Николинка Микова Колева
5040 Вероника Дилянова Дишева
5041 Яна Георгиева Миткова
5042 Добромир Господинов Симеонов
5043 Добра Василева Ненова
5044 Мартин Василев Богомилов
5045 Ралица Илиева Томова
5046 Цветозар Георгиев Мустаков
5047 Христо Илиев Христов
5048 Марийка Янакиева Михалева
5049 Наталия Крумова Николова
5050 Росица Валентинова Пантелеева
5051 Александър Николаев Ченков
5052 Николай Антонов Стоянов
5053 Паскал Янакиев Паскалев
5054 Петра Панчова Велкова
5055 Антон Михайлов Транколов
5056 Ташо Добрев Ташев
5057 Христо Петков Христов
5058 Пламен Димитров Атанасов
5059 Тони Христов Пенев
5060 Ася Йорданова Жиянска
5061 Димитър Иванов Петров
5062 Станка Иванчева Паскалева
5063 Анка Димитрова Славова
5064 Силвия Стелиянова Банкова
5065 Стефан Костадинов Стефанов
5066 Митко Йорданов Йорданов
5067 Камелия Галинова Димова
5068 Борислав Станиславов Рублев
5069 Борислав Иванов Кръстев
5070 Ани Магърдич Стефанова
5071 Данчо Арсов Асенов
5072 Николай Георгиев Николов
5073 Райчо Петров Стойков
5074 Георги Бориславов Миндизов
5075 Димитър Тодоров Атанасов
5076 Денис Димитров Жеков
5077 Янаки Георгиев Мартинов
5078 Стефка Сашова Узунова
5079 Боряна Йорданова Петкова
5080 Мария Савова Атанасова
5081 Александър Андреев Калемджиев
5082 Янаки Атанасов Янакиев
5083 Валентин Иванов Иванов
5084 Ася Божинова Господинова
5085 Недялка Василева Урумова
5086 Димитър Иванов Георгиев
5087 Ивелина Иванова Костадинова
5088 Пламен Евгениев Тодоров
5089 Латинка Димитрова Иванова
5090 Йорданка Георгиева Димитрова
5091 Евелина Василева Иванова
5092 Георги Ангелов Георгиев
5093 Владислав Пламенов Иванчев
5094 Нено Вълков Маринов
5095 Анна Нишан Савулян
5096 Гергана Томова Илиева
5097 Йорданка Митева Петрова
5098 Ива Георгиева Николова
5099 Юлиян Иванов Петров
5100 Йоан Иванов Попов
5101 Мирослав Иванов Василев
5102 Тодор Георгиев Тодоров
5103 Людмила Иванова Караманлиева
5104 Дешка Динева Койчева
5105 Тонка Гочева Апостолова
5106 Стоян Костадинов Стоянов
5107 Камелия Емилова Николова
5108 Миряна Николинова Димитрова
5109 Елка Иванова Андреева
5110 Петя Тодорова Петрова
5111 Михаил Юлиев Славов
5112 Борислава Симеонова Атова
5113 Георги Иванов Матеев
5114 Илиан Пламенов Стайков
5115 Христо Петров Радев
5116 Тодорка Минчева Тодорова
5117 Мирослав Николаев Велков
5118 Анелия Стоянова Генова
5119 Ивелина Тодорова Иванова
5120 Елисавета Райчева Костадинова
5121 Димитър Тихомиров Параскевов
5122 Миглена Серафимова Ангелова
5123 Михаил Маринов Маринов
5124 Марина Василева Михайлова-Въндева
5125 Тихомир Колев Карев
5126 Димитър Панайотов Димитров
5127 Христина Андонова Христова
5128 Мариян Розенов Дамянов
5129 Георги Бориславов Георгиев
5130 Антония Стоилова Стоилова
5131 Пенка Димитрова Панайотова
5132 Мартин Александров Стойнев
5133 Даниел Георгиев Митриков
5134 Борислав Георгиев Борисов
5135 Мария Красимирова Петкова
5136 Владо Спасов Иванов
5137 Маргарита Кирилова Петрова
5138 Наталия Любенова Томова
5139 Пенчо Господинов Гочев
5140 Цонка Тодорова Николова
5141 Росица Руменова Христова
5142 Сашка Иванова Александрова
5143 Анелия Александрова Радославова
5144 Огнян Стефанов Нешев
5145 Йовка Пенева Андреева
5146 Йордан Иванов Йорданов
5147 Атанаска Василева Кенова
5148 Детелина Евгениева Кирилова
5149 Динко Денев Денев
5150 Илияна Стефанова Карамфилова
5151 Миглена Янчева Борисова
5152 Анита Славчова Миланова
5153 Натали Маева Радулова
5154 Даниела Веселинова Добрева
5155 Георги Димов Делчев
5156 Радослав Иванов Маринов
5157 Драганка Стойнева Спасова
5158 Силвия Димитрова Димитрова
5159 Елисавета Трифонова Тодева
5160 Анелия Александрова Танкова
5161 Лидия Георгиева Спасова
5162 Светослав Личев Цветанов
5163 Станка Вълева Иванова
5164 Гергана Христова Атанасова
5165 Миглена Николова Маринова
5166 Венка Ефремова Терзийска
5167 Стелияна Иванова Василева
5168 Юра Бориславова Шарапчиева
5169 Явор Иванов Василев
5170 Станислава Благовестова Георгиева
5171 Димитър Иванов Иванов
5172 Тодор Иванов Гологанов
5173 Евгени Ранков Рандев
5174 Надя Андреева Чулакова
5175 Диляна Атанасова Атанасова
5176 Бисер Георгиев Натин
5177 Росица Петрова Христова
5178 Мартин Веселинов Стойков
5179 Мария Георгиева Василева
5180 Даниела Николаев Жечева
5181 Маргарита Стойменова Куртева
5182 Валентина Иванова Симеонова
5183 Светлана Димитрова Манолова-Денева
5184 Иван Димитров Иванов
5185 Цветослав Стилиянов Цветков
5186 Моника Радославова Христова
5187 Ралица Иванова Попова
5188 Димитър Радев Митев
5189 Теодора Геновевова Георгиева
5190 Галя Ангелова Йорданова
5191 Добрин Димитров Димитров
5192 Росица Георгиева Калчева
5193 Никола Григоров Костов
5194 Илиян Свиленов Андреев
5195 Ванме Николов Костадинов
5196 Данаил Петков Асенов
5197 Илия Щилянов Данчев
5198 Боян Юлианов Христов
5199 Милен Симеонов Асенов
5200 Венелин Красимиров Васев
5201 Марияна Иванова Петкова
5202 Лъчезар Красимиров Стоянов
5203 Катя Стойкова Димова
5204 Ивалина Недева Николова
5205 Венцислав Венциславов Димитров
5206 Зоя Георгиева Велчева
5207 Християн Георгиев Георгиев
5208 Лозка Христова Желева
5209 Васил Марков Иванов
5210 Василка Сенкова Цекова
5211 Светла Иванова Николова
5212 Дияна Танева Паскалева
5213 Нина Василева Костадинова
5214 Светлана Илчова Костова
5215 Ирина Господинова Терзийска
5216 Данчо Делчев Братанов
5217 Добри Неделчев Добрев
5218 Райка Милчева Павлова
5219 Еленка Костадинова Апостолова
5220 Венелин Мартинов Йорданов
5221 Пламен Пенев Петров
5222 Диана Иванова Димитрова
5223 Силвия Ангелова Николова
5224 Никифор Стефанов Ковачев
5225 Зюмбюлка Огнянова Михайлова
5226 Николай Пенев Петров
5227 Десислава Красимирова Стефанова
5228 Милена Румянова Ненова
5229 Николай Димитров Димитров
5230 Пламен Иванов Господинов
5231 Кристиян Иванов Киряков
5232 Цветанка Александрова Анастасова
5233 Галя Николова Бачийска
5234 Анка Николова Георгиева
5235 Иванка Колева Панайотова
5236 Ирена Иванова Кирякова
5237 Радостина Николова Николова
5238 Кристин Георгиева Конова
5239 Йовка Стефанова Русева
5240 Евтим Албенов Башев
5241 Хюсеин Салиев Сюлейманов
5242 Николай Боянов Рублев
5243 Валерий Любенов Горановски
5244 Мария Иванова Караганева
5245 Стефка Асенова Пехливанова
5246 Румен Кирилов Андонов
5247 Илияна Спирова Петрова
5248 Валентин Иванов Станев
5249 Катя Димитрова Ангелова
5250 Димитър Тенчев Тенев
5251 Али Сюлейманов Алиев
5252 Соня Божидарова Алексова - Долинска
5253 Малина Игнатова Благиева
5254 Мирослав Николов Костов
5255 Красимира Николова Колева
5256 Христо Стефанов Маринов
5257 Здравко Станакиев Георгиев
5258 Паолина Цветанова Младжова
5259 Стефка Стоянова Иванова
5260 Стоян Цветанов Гемеджиев
5261 Антон Бисеров Златев
5262 Галя Иванова Йончева
5263 Николина Вълова Белеганска
5264 Ерай Хюсеинов Ахмедов
5265 Йорданка Танева Димитрова
5266 Десислав Димитров Добрев
5267 Иванка Благоева Владимирова
5268 Теменужка Венциславова Боева
5269 Тони Тодоров Бочев
5270 Милен Валентинов Минчев
5271 Нели Михайлова Тодорова
5272 Кристина Николаева Шиникова
5273 Даниела Илиева Младжова
5274 Стефан Илиев Георгиев
5275 Денислав Мартинов Илиев
5276 Атанас Събев Исаев
5277 Георги Николов Шиников
5278 Захари Данаилов Котов
5279 Даниел Петков Чолаков
5280 Марийка Минчева Вълкова
5281 Ивайло Димитров Георгиев
5282 Ангелина Панталеева Хаджиева
5283 Събка Юлиева Илиева
5284 Златина Петкова Чолакова
5285 Нели Иванова Събева
5286 Цветелина Илчева Манова
5287 Спаска Йорданова Андонова
5288 Мария Георгиева Пейчовска
5289 Христина Георгиева Чолакова
5290 Николай Димчев Петров
5291 Янаки Алексиев Янакиев
5292 Йордан Георгиев Пракарски
5293 Димитрина Илиева Иванова
5294 Димитър Живков Трендафилов
5295 Радко Николов Радев
5296 Ганка Янакиева Господинова
5297 Мариан Христов Ценов
5298 Васил Димитров Нинов
5299 Юра Николова Николова
5300 Весела Делчева Каранфилова
5301 Галина Тошкова Симова
5302 Росица Кръстева Василева
5303 Георги Николов Бочаков
5304 Стоянка Петкова Иванова
5305 Красимир Георгиев Бързев
5306 Дамян Галев Янев
5307 Тома Георгиев Ташков
5308 Екатерина Илиева Гърбатилова
5309 Евгения Николаева Стефанова
5310 Иван Стефанов Иванов
5311 Димитър Петков Илиев
5312 Радка Димитрова Вретенарска
5313 Николай Христов Христев
5314 Павел Петков Цонев
5315 Георги Кирчев Димитров
5316 Митко Кънчев Добрев
5317 Десислава Димитрова Дингилска
5318 Росица Николаева Генова
5319 Пенка Стоянова Хараламбова
5320 Елена Янева Димитрова
5321 Радка Илиева Великова
5322 Цветан Кирилов Ценев
5323 Георги Николов Димитров
5324 Илия Николов Тенев
5325 Недялка Иванова Георгива
5326 Димитър Живков Георгиев
5327 Славка Славчова Петрова
5328 Николай Василев Маджаров
5329 Васил Христов Узунов
5330 Нели Боянова Рашева
5331 Живко Димитров Георгиев
5332 Владимир Славчев Андонов
5333 Мария Илиева Терзийска
5334 Цветелина Николаева Иванова
5335 Кристина Марек Стаховяк
5336 Димитър Кимчев Денев
5337 Ангелина Стоянова Мазева
5338 Алис Сироп Толева
5339 Донка Георгиева Цонева
5340 Пламен Желязков Желев
5341 Хасан Алиев Хюсеинов
5342 Снежана Йорданова Дингилска
5343 Йорданка Иванова Стоянова
5344 Елена Запрянова Иванова
5345 Теодора Георгиева Иванова
5346 Найден Тодоров Александров
5347 Йорданка Георгиева Гюрджеклиева
5348 Ердинч Яшаров Арифов
5349 Мима Йорданова Кирова
5350 Румяна Петрова Кичукова
5351 Зюмбюл Руменов Галинов
5352 Евгения Борисова Аврамова
5353 Дженгис Яшаров Арифов
5354 Грета Тошкова Георгиева
5355 Тенчо Русев Тенев
5356 Кезбан Акифож Сюрмели
5357 Светлин Костадинов Грозданов
5358 Лилия Седеф Йоцева
5359 Радка Стоянова Дошева
5360 Таня Данчева Иванова
5361 Себат Селимова Хюсеинова
5362 Ани Чавдарова Китова
5363 Анета Йосифова Алесиева
5364 Тихомир Георгиев Георгиев
5365 Калоян Живков Калчев
5366 Костандин Димитров Крешевски
5367 Ясен Чейков Чавдаров
5368 Димитър Веселинов Минчев
5369 Теодора Бонева Делева

 

Отказва регистрацията на останалите 382 (триста осемдесет и две) упълномощени представители на сдружението, както следва:

 

1 Румен Иванов Христов
2 Тотка Атанасова Петкова
3 Петя Василева Цвяткова
4 Николай Емилов Цвятков
5 Диана Петкова Стаевска
6 Георги Руменов Ковачев
7 Надия Василева Драганова
8 Пламен Боянов Димитров
9 Кунка Стойкова Бумбалска
10 Веселина Дамянова Цонева
11 Лили Георгиева Станимирова
12 Калинка Иванова Колинска
13 Иванка Матева Караиванова
14 Георги Атанасов Камов
15 Илко Атанасов Пашов
16 Венцислав Красимиров Чипилов
17 Камелия Георгиева Василева
18 Ивайло Ромеов Стоянов
19 Момчил Велчев Денев
20 Емилия Иванова Трендафилова
21 Иван Тенев Иванов
22 Йордан Маринов Москов
23 Илиана Димитрова Янкова
24 Мария Христова Клишева
25 Гергана Димитрова Павлова
26 Теодора Йорданова Главчева
27 Николай Пламенов Костадинов
28 Цветомир Стоянов Цветанов
29 Първолета Христова Димитрова
30 Кателина Евгениева Илиева
31 Валентина Илиева Иванова
32 Снежана Петкова Шопова
33 Иван Йорданов Ботев
34 Филип Василев Василев
35 Мариета Желязкова Петрова
36 Венцислав Ангелов Методиев
37 Мария Георгиева Зангерова
38 Стоян Найденов Тодоров
39 Стоянка Димитрова Найденова
40 Димитрия Георгиева Вартигова
41 Борислав Владимиров Банков
42 Димитър Милчев Димитров
43 Иванка Димитрова Стоянова
44 Анка Йорданова Господинова
45 Ива Миленова Тодорова
46 Даниела Йорданова Петкова
47 Наско Иванов Ангелов
38 Мирослав Тодоров Василев
49 Росица Петкова Стоянова
50 Траян Тихомиров Игнатов
51 Илия Андонов Иванов
52 Валентин Любомиров Крантев
53 Стела Динкова Господинова
54 Валери Методиев Костов
55 Екатерина Илиева Великова
56 Мария Йорданова Кожухарова
57 Кристиян Красимиров Маринов
58 Гергана Александрова Миланова
59 Стойчо Лазаров Кирев
60 Мара Кръстева Великова
61 Християна Иванова Атанасова
62 Магдалина Костадинова Тодорова
63 Александър Димитров Пиришанчин
64 Петър Димитров Галчев
65 Венци Георгиев Цинцаров
66 Пепа Райкова Петкова
67 Румен Малинов Младенов
68 Иван Ангелов Шейтанов
69 Павлина Кънева Стайкова
70 Николай Иванов Лефтеров
71 Иван Илиев Длъгнеков
72 Георги Петров Георгиев
73 Красимир Величков Пешев
74 Ивайло Петров Иванов
75 Георги Стефанов Захариев
76 Стефка Парашкевова Накова
77 Иван Христов Иванов
78 Мария Иванова Краева
79 Йонко Иванов Влайков
80 Анна Георгиева Краева
81 Кадифа Мехмед Синанова
82 Нели Стефанова Йорданова
83 Марианка Атанасова Аврамова
84 Николай Райчев Рафаилов
85 Милчо Кирилов Димитров
86 Маргарита Ставрева Мишинева
87 Еленка Христова Ботева
88 Любка Иванова Ковачева
89 Иванка Иванова Димитрова
90 Никола Йорданов Ризов
91 Венцеслав Костадинов Маринов
92 Гергана Христова Иванова
93 Валентина Димитрова Панова
94 Веселина Христова Русева
95 Димитър Петков Димитров
96 Милка Георгиева Попова
97 Иван Тодоров Георгиев
98 Мариана Костова Дашкехайова
99 Славка Георгиева Бобева
100 Иван Цонев Иванов
101 Виктор Георгиев Евлогиев
102 Невянка Йорданова Атанасова
103 Теодора Стоянова Панайотова
104 Марина Иванова Димитрова
105 Марин Тасев Милков
106 Калоян Стоянова Калоянов
107 Стефан Николов Иванов
108 Лиляна Димитрова Попова
109 Иванка Руменова Трифонова-Манахова
110 Валентин Бонев Стефанов
111 Милка Стоилова Маркова
112 Костадин Стойчев Марков
113 Искра Ангелова Филипова
114 Кристина Иванова Христева
115 Любомир Петров Савчов
116 Ренета Илиева Бочева
117 Христо Ангелов Димитров
118 Петър Георгиев Фурлиев
119 Мирослав Радославов Ангелов
120 Ваня Асенова Атанасова
121 Цецка Замфирова Замфирова
122 Здравка Иванова Цветкова
123 Дияна Живкова Желева
124 Илия Стефанов Катранджиев
125 Исмаил Халилов Шафранов
126 Петър Владимиров Димитров
127 Валери Филипов Николов
128 Таня Ангелова Кавакова
129 Красимир Йовчев Арабаджиев
130 Павел Величков Илиев
131 Филип Вангелов Филипов
132 Петър Янчев Симеонов
133 Станислава Ангелова Попова
134 Марияна Иванова Маринова
135 Стела Добромирова Петрова
136 Снежана Драганова Митева
137 Кристиян Едмонд Велев
138 Еленка Иванова Лазарова
139 Таска Николова Христова
140 Пламен Георгиев Александров
141 Йордан Петков Йорданов
142 Андрей Тодоров Катранджиев
143 Иван Веселинов Веселинов
144 Радостина Маринова Петрова
145 Недялко Маринов Делчев
146 Димо Костадинов Мангушев
147 Евелина Василева Христова
148 Мария Атанасова Каравчева
149 Снежана Левон Янева
150 Иван Ангелов Атанасов
151 Христо Стайков Стоянов
152 Милена Стойкова Стоянова
153 Валентин Симеонов Боцев
154 Стоян Димитров Чолаков
155 Антоанета Крумова Харалампиева
156 Стефка Димитрова Васева
157 Мариана Иванова Филипова
158 Лидия Здравкова Йорданова
159 Мартин Йорданов Йорданов
160 Ива Евтимова Нинаркина
161 Тодор Георгиев Младенов
162 Миглена Донкова Славейкова
163 Валентин Емилов Иванов
164 Илияна Любенова Макаринова
165 Борис Кирилов Петров
166 Стефан Иванов Горанов
167 Атанас Василев Алексов
168 Борис Методиев Гогов
169 Анатоли Атанасов Захариев
170 Валентин Йорданов Миланов
171 Пенка Асенова Ангелова
172 Лили Атанасова Кръстева
173 Иван Йорданов Шуманов
174 Цветан Георгиев Кръстев
175 Иван Стефанов Иванов
176 Камен Георгиев Ангелов
177 Тодор Ангелов Тодоров
178 Георги Благоев Чингов
179 Милка Герасимова Павлова
180 Росен Петров Асенов
181 Ангел Занков Крумов
182 Лилия Василева Тодорав
183 Илиан Спасов Ефтимов
184 Кирилка Петкова Трайкова
185 Елена Витанова Борисова
186 Габриела Райчева Трайкова
187 Ваня Василева Иванова
188 Моно Георгиев Монов
189 Даниела Вескова Николаева
190 Соня Ангелова Александрова
191 Борислав Димитров Борисов
192 Мариета Иванова Димова
193 Антоанета Георгиева Христова
194 Наташа Костова Димитрова
195 Евелина Георгиева Павлова
196 Милена Антонова Христова
197 Венцислав Здравков Митов
198 Естела Иванова Живкова
199 Мариета Стоянова Иванова
200 Ценка Сандова Петкова
201 Диляна Огнянова Замфирова
202 Петър Христов Манов
203 Катя Викторова Петрова
204 Лариса Маркова Георгиева
205 Иванка Владимирова Николова
206 Виолин Славчев Николов
207 Татяна Иванова Иванова
208 Цвета Дренчева Петрова
209 Цветелина Костадинова Иванова
210 Димитър Димитров
211 Иванка Светлинова Каменова Младенова
212 Галина Ивова Григорова Младенова
213 Румен Любенов Рангелов
214 Цецка Панайотова Василева
215 Георги Ангелов Иванов
216 Ина Спасова
217 Румен Димчев Русинов
218 Атанаска Маринова
219 Тихомир Бориславов Викторов
220 Троян Пламенов Троянов
221 Методи Иванов Антов
222 Таня Димитрова Йорданова
223 Гинка Петрова Иванова
224 Маринита Тодорова Тодорова
225 Тодор Красимиров Захариев
226 Славейко Георгиев Костов
227 Ивайло Петров Иванов
228 Анани Йорданов Григоров
229 Йордан Любомиров Цолов
230 Димитрия Ангелова Славкова
231 Милена Иванова Митова
232 Бисер Валериев Каменов
233 Емилия Димитрова Гарова
234 Галина Цанкова Миленкова
235 Хюсеин Тахир Грошар
236 Стефка Стефанова Атанасова
237 Михаела Тодорова Желязкова
238 Велмира Миланова Томова
239 Петър Стоянов Стамболов
240 Петранка Йорданова Георгиева
241 Теодор Танев Танев
242 Диляна Димова Георгиева
243 Калин Пламенов Младенов
244 Александър Митков Арабаджиев
245 Атанас Звездомиров Сакарски
246 Йорданка Русенова Стефанова
247 5.тянчо Кирилов Томов
248 5.сашка Господинова Иванова
249 Христо Ангелов Христов
250 5.тянка Владимирова Белянова
251 Иван Димитров Николов
252 Пламен Смилянов Илиев
253 Митко Иванов Ралев
254 Костадин Георгиев Тодоров
255 Георги Кънчев Георгиев
256 Надежда Сергеева Георгиева
257 Румяна Стайкова Седянкова
258 Виолета Славчева Даракчиева
259 Адриана Симова Топалова
260 Станимир Георгиев Димитров
261 Руска Атанасова Дончева
262 Тодор Любомиров Палейков
263 Недялка Костадинова Мечева
264 Васил Тодоров Атанасов
265 Костадин Петров Агов
266 Милен Тончев Иванов
267 Даниел Христов Ценов
268 Милен Минков Маринов
269 Стефан Димитров Пенчев
270 Костадин Атанасов Шабанов
271 Добри Тодоров Иванов
272 Славка Цанева Колева
273 Поля Иванова Желязкова
274 Нели Живкова Тодорова
275 Петър Георгиевкостадинов
276 Ангелина Иванова Зайкова
277 Стефан Либчев Йорданов
278 Янка Иванова Илиева
279 Лиляна Влайкова Младенова
280 Златка Костадинова Тинчева
281 Ани Иванова Рангелова
282 Иван Петров Иванов
283 Петър Иванов Васов
284 Камен Младенов Игнатов
285 Иван Петров Първанов
286 Георги Цветков Трифонов
287 Краса Асенова Петрова
288 Катерина Илиева Менкачева
289 Цеко Йорданов Тодоров
290 Станислав Христов Ненов
291 5. Елена Георгиева Крумова
292 Христина Марианова Демерджиева
293 Янчо Атанасов Добрев
294 Коста Николов Костов
295 Даниел Иванов Денев
296 Енчо Монев Пейчев
297 Диян Василев Демиров
298 Румен Василев Демирев
299 Невена Назмиева Ходжова
300 Ангел Христов Димитров
301 Галя Радева Димитрова
302 Иван Тодоров Банчев
303 Димо Костов Мирчев
304 Денка Великова Георгиева
305 Ирина Тодорова Стойчева
306 Димка Михалева Жекова
307 Андон Борисов Ланев
308 Тихомир Красимиров Христов
309 Николай Филимонов Николов
310 Георги Василев Жечев
311 Дорета Петрова Денова
312 Мариян Ганчев Иванов
313 Надка Асенова Стойнева
314 Георги Митков Тодоров
315 Цветан Асенов Зафиров
316 Калоян Мирославов Димов
317 Янка Станчева Иванова
318 Ана Иванова Калимарова
319 Мара Вълчева Пешева
320 Павлина Николова Петрова
321 Костадин Георгиев Костадинов
322 Негослав Георгиев Няголов
323 Магда Стефанова Иванова
324 Елена Димитрова Илиева
325 Юлиян Илиев Михайлов
326 Асен Томанов Ищев
327 Емил Иванов Минчев
328 Гинка Петрова Русинова
329 Марин Василев Вълчев
330 Николай Иванов Молишев
331 Стефана Маринова Димова
332 Атанаска Колева Съботинова
333 Тодорка Русева Иванова
334 Галина Василева Димитрова
335 Димитър Атанасов Стоянов
336 Мариела Василева Роева
337 Десислава Радославова Вухова
338 Христо Христов Дочев
339 Денка Николова Бочева
340 Боян Тончев Владовски
341 Десислава Димитрова Петкова
342 Николай Петров Гътовски
343 Владислав Тончев Владиславов
344 Соня Светославова Спасова
345 Веселин Цветанов Дренски
346 Пеньо Ангелов Пенков
347 Иван Петков Слахийски
348 Мариана Пенчева Пенчева
349 Юлия Йорданова Николова
350 Веселин Пенков Недялков
351 Мариела Христова Петрова
352 Мюведет Джошкунова Мустафова
353 Иванка Иванова Недялкова
354 Павел Минков Калински
355 Пепа Иванова Камачарова
356 Таня Христова Пъдевска
357 Илиан Христов Колев
358 Поля Сергеева Ангелова
359 Лили Миткова Ралчева
360 Николина Минкова Попска
361 Красимир Дойчев Попски
362 Иван Миланов Вълев
363 Камелия Атанасова Цветкова
364 Николай Танчев Маринов
365 Тодор Пенчев Стойнешки
366 Метин Юсеин Кьосе
367 Живко Асенов Стоянов
368 Антоан Емилов Димитров
369 Марияна Пламенова Павлова
370 Илия Младенов Тодоров
371 Гергана Владимирова Георгиева
372 Станислав Георгиев Иванов
373 Стойчо Михайлов Стойков
374 Тодор Димитров Тодоров
375 Виолета Пенева Ябълкова
376 Руслан Йорданов Дросев
377 Никола Димитров Георгиев
378 Любомир Петров Петров
379 Красимир Груйчев Тренчев
380 Красимир Георгиев Тренчев
381 Георги Петров Ангелов
382 Георги Петров Атанасов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва в тридневен срок чрез ЦИК пред ВАС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения