Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 519-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 370-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-387 от 23.08.2011 г. от Галинка Кирилова, председател на ОИК в община Иваново, област Русе, в което се заявява, че в Решение № 370-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Иваново, област Русе, е допусната грешка, като бащиното име на члена на ОИК в община Иваново, Татяна Стояновна Пухлева, е изписано грешно като „Стоянова" вместо „Стояновна". Допусната е също грешка и във фамилното име на члена на ОИК в община Иваново, Анатоли Йорданов Бобоков, като е изписано грешно като „Бобенов" вместо „Бобоков".
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 370-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК, като бащиното име на члена на ОИК в община Иваново, област Русе, Татяна Стояновна Пухлева вместо „Стоянова" да се чете „СТОЯНОВНА".
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 370-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК в община Иваново, област Русе, Анатоли Йорданов Бобоков вместо „Бобенов" да се чете „БОБОКОВ".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения