Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 518-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Тихомиров Бареков – председател на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“

На електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ЕП-11-15/20.05.2014 г., подадена от Николай Тихомиров Бареков - председател на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", за нарушение на предизборната агитация в публикувана статия на интернет страницата на www.bgnovosti.com .

Жалбоподателят излага твърдения, че статията е публикувана в нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК. Твърди също така, че от публикуваното в статията се призовава за подстрекаване към насилие и саморазправа с него.

Жалбоподателят е сезирал Централната избирателна комисия с искане да предприеме съответните действия към собствениците на въпросното интернет издание. Жалбата е постъпила в оригинал в Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-11-15 на 22 май 2014 г.

Централната избирателна комисия на свое заседание, проведено на 22 май 2014 г., се запозна с цитираната от жалбоподателя статия и установи следното:

В статията не се съдържа призив за агитация или неагитация за определен кандидат или политическа партия, или коалиция. В нея не се обсъждат предстоящите избори за членове на Европейския парламент.

Действително в статията обаче се съдържат изрази, които могат да се приемат за уронващи доброто име и честта на жалбоподателя, но същите са отправени към него в лично качество, а не като кандидат и водач на листа в предстоящите избори за членове на Европейския парламент.

Централната избирателна комисия приема, че жалбоподателят може да потърси правата си по общия исков ред, ако счита че са му накърнени доброто име и честта, а в случай че има данни за заплаха срещу личността му, следва да сигнализира компетентните разследващи органи.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Николай Тихомиров Бареков - председател на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за нарушение на предизборната агитация в публикуваната статия на интернет страницата www.bgnovosti.com.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения