Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5160-МИ/НР
София, 31.01.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Балчик

С вх. № МИ-10-3 от 29.01.2019 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Данаил Петров Караджов, в качеството му на пълномощник на Бойко Методиев Борисов – председател и представляващ на ПП „ГЕРБ“, да бъде назначен Енчо Николов Стефанов за член на ОИК – Балчик, на мястото на починалия Никола Христов Гунчев.

Към предложението са приложени: пълномощно № 954/18.08.2016 г., декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за висше образование № 22467/15.03.1999 г. на Енчо Николов Стефанов и препис-извлечение от акт за смърт № 0005 от 16.01.2019 г. на Никола Христов Гунчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Никола Христов Гунчев като член на ОИК – Балчик, област Добрич, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Балчик, област Добрич, Енчо Николов Стефанов, ЕГН …..

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • № 1731-МИ / 14.01.2020

    относно: жалба от Георги Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков срещу решение № 229/05.12.2019 г. на ОИК – Ботевград

  • всички решения