Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 516-МИ
София, 28 август 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „НОВОТО ВРЕМЕ“, подписано от представляващия партията Мирослав Петров Севлиевски, заведено под № 4 на 27 август 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: НОВОТО ВРЕМЕ.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.08.2021 г. от СГС, VІ-2 състав, по ф.д. № 8130/2004 г.

2. Удостоверение № 48-00-902 от 26.08.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1074-МИ от 11.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: НОВОТО ВРЕМЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения