Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 512-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-172 от 23.05.2014 г. от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА", представлявано от Йорданка Костадинова Бачева - председател на УС, регистрирана с Решение № 317-ЕП от 09.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Йорданка Костадинова Бачева, представляваща сдружението, в полза на 1165 (хиляда сто шестдесет и пет) лица - представители на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 1146 (хиляда сто четиридесет и шест) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 19 (деветнадесет) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1146 упълномощени представители на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Стойко Иванов Стойков
2 Димитър Георгиев Митев
3 Мариана Петкова Митева
4 Никола Методиев Димитров
5 Павлина Илиева Петрова
6 Гана Митева Иванова
7 Георги Димитров Касаджиков
8 Дафинка Георгиева Господинова
9 Димитър Георгиев Касаджиков
10 Динко Георгиев Христов
11 Дорина Димитрова Касаджикова
12 Златка Станкова Касаджикова
13 Стоян Георгиев Господинов
14 Тихомир Георгиев Георгиев
15 Тони Вътов Найденов
16 Александра Антонова Павлова
17 Ваня Траянова Георгиева
18 Васил Методиев Михайлов
19 Виолета Николова Демирова
20 Габриела Борисова Лазарова
21 Донка Атанасова Арсениева
22 Емилия Борисова Василева
23 Емилия Томова Михайлова
24 Зоя Коцева Тодорова
25 Ива Горчова Иванова
26 Иван Методиев Соколов
27 Методи Томов Методиев
28 Райчо Ленинов Михайлов
29 Ралица Стефанова Георгиева
30 Сашка Георгиева Михайлова
31 Сергей Стефанов Тонев
32 Славчо Сашев Василев
33 Снежанка Методиева Ангелова
34 Страхил Димчов Евтимов
35 Теменужка Георгиева Рангелова
36 Христина Пенчева Стоичкова
37 Албена Велиславова Боранова
38 Албена Любомирова Никитова-Венева
39 Албена Стоянова Рациди
40 Александър Стефанов Кунчев
41 Анна Симеонова Харалампиева
42 Антон Александров Савов
43 Борис Борисов Стойчков
44 Борислава Крумова Панчева
45 Бранимир Васков Мирчев
46 Вергиния Михайлова Димитрова
47 Виолета Лилянова Йосифова
48 Виолина Маринова Спасова
49 Владимир Атанасов Никифоров
50 Галин Иванов Тютюнов
51 Даниела Райчева Дончева
52 Десислава Бориславова Миланова
53 Десислава Яношева Стоянчева
54 Диана Димитрова Станчева
55 Диана Живкова Младенова
56 Доротея Николаева Николова
57 Емилия Велинова Андреева
58 Жана Василева Ботева
59 Иванка Петрова Кусева
60 Иванка Христова Добрева
61 Иво Николаев Кусев
62 Йорданка Кирилова Димова
63 Ирина Валериева Колева
64 Кирил Димитров Киров
65 Константин Олегов Моев
66 Лилия Асенова Христова
67 Людмила Стефанова Върбанова
68 Мария Йорданова Дивизиева
69 Пламен Димитров Митев
70 Пламен Йорданов Милков
71 Пламен Цветков Манолов
72 Росица Илиева Илиева
73 Румяна Димитрова Дичева
74 Силвия Милева Стоянова
75 София Александрова Виндзилеос
76 Стефка Йорданова Спасова
77 Теодора Иванова Симеонова
78 Тодор Йолов Ранков
79 Цанко Илиев Коловски
80 Цветанка Арангелова Никитова
81 Янко Василев Пенчев
82 Анастасия Димитрова Мараджийска-Узунова
83 Владимир Кръстев Палешников
84 Владимир Николов Николов
85 Генка Цветкова Женкова
86 Георги Ангелов Даржиков
87 Гергана Димитрова Спасова
88 Дафинка Иванова Шопова
89 Дафинка Рангелова Велева-Димитрова
90 Димчо Стоименов Нейков
91 Евдокия Николова Владимирова
92 Зорница Николаева Панушева
93 Илко Добрев Дишков
94 Ирина Маринова Гюрова
95 Костадин Йосифов Томов
96 Костадин Методиев Мурджев
97 Къна Петкова Чардакова
98 Лидия Божидарова Щерева
99 Любов Костадинова Плешкуца
100 Магдалена Георгиева Нонова
101 Маргарита Любенова Гаджанова
102 Мариела Илиева Митева
103 Мария Димитрова Карчинова
104 Мария Петкова Герова
105 Недялка Стефанова Нестерова
106 Никола Василев Ладжов
107 Николай Иванов Велков
108 Николина Благова Нориева
109 Николина Траянова Ботушарова
110 Сергей Георгиев Подскоклиев
111 Снежана Георгиева Шаранкова
112 Стефка Иванова Попова-Атанасова
113 Стоян Александров Пеев
114 Тинка Мирославова Ваклинова
115 Тодор Йотов Цонев
116 Тошко Петров Димитров
117 Христина Владимирова Палешникова
118 Христо Николов Барбов
119 Цветанка Петрова Маринова
120 Иван Великов Маринов
121 Албена Иванова Монева
122 Албена Симеонова Върбанова
123 Албена Станкова Карабаджакова
124 Албена Христова Ангелова
125 Александър Александров Стоянов
126 Александър Бойков Младенов
127 Александър Димитров Давитков
128 Александър Емилов Стоичков
129 Александър Ивайлов Илиев
130 Александър Иванов Иванов
131 Александър Кръстев Стоянов
132 Александър Любомиров Данаилов
133 Александър Миленов Милев
134 Алекси Михайлов Русев
135 Андрей Николаев Ковачев
136 Андриан Христов Йотов
137 Ани Ангелова Стаменова
138 Анна Николова Николова
139 Антоан Георгиев Камбуров
140 Антоан Тодоров Терзиев
141 Антон Георгиев Ляпов
142 Антон Иванов Манолов
143 Антон Костадинов Арабаджиев
144 Антони Георгиев Казлачев
145 Антони Янчев Донсузов
146 Антония Маргаритова Владимирова
147 Асен Григоров Благоев
148 Асен Илиев Григоров
149 Асен Стоянов Танев
150 Атанас Михайлов Атанасов
151 Атанас Христов Божилов
152 Атанаска Божкова Траянова
153 Атанаска Великова Тодорова
154 Бисер Миланов Билчев
155 Богдана Георгиева Печилкова
156 Божидар Асенов Танев
157 Божидар Добрев Стоев
158 Божидар Мавров Киров
159 Бойка Димитрова Борисова
160 Боривой Ангелов Миланов
161 Борис Василев Селемет
162 Борис Панайотов Околийски
163 Борислав Димитров Сандов
164 Борислав Иванов Николчев
165 Борислав Михалев Митрев
166 Борислав Петров Хардалов
167 Борислав Харитонов Младенов
168 Борислава Любославова Митрева
169 Боян Здравков Стаменов
170 Бранимир Иванов Маринов
171 Валентин Атанасов Динков
172 Валентин Атанасов Донев
173 Валентин Валентинов Стратев
174 Валентина Петрова Колова
175 Валери Ангелов Каменов
176 Ваня Ангелова Ангелова
177 Васил Алексиев Донков
178 Васил Маринов Василев
179 Васил Миленов Иванов
180 Васил Симеонов Симеонов
181 Васко Живков Зисов
182 Велин Христов Христов
183 Величка Илиева Пазачева
184 Венетка Илиева Димитрова
185 Венцислав Ангелов Асов
186 Венцислав Асенов Маринов
187 Венцислав Иванов Клисурски
188 Венцислав Йорданов Енчев
189 Венцислав Стоилов Гайдарски
190 Венцислав Христов Алексиев
191 Вера Веселинова Петканчин
192 Вера Димитрова Благоева
193 Веселин Емилов Димитров
194 Веселин Найденов Драганов
195 Веселин Руменов Николов
196 Виктор Андреев Патев
197 Виктор Василев Фотев
198 Виктория Димитрова Давидова
199 Вилиана Петрова Янкова
200 Вилолета Сашева Христова
201 Влади Горанов Георгиев
202 Владимир Великов Илиев
203 Владимир Владимиров Димитров
204 Владимир Георгиев Миров
205 Владимир Емилов Костадинов
206 Владимир Любчов Аличков
207 Владимир Николов Владимиров
208 Владимир Радославов Дончев
209 Владимир Стефанов Цанков
210 Владислав Евгениев Топоров
211 Владислав Стоименов Кацарски
212 Володя Величков Владов
213 Галина Байчева Димитрова
214 Галя Борисова Василева
215 Ганчо Ангелов Христов
216 Георг Георгиев Тупарев
217 Георги Петков Хаджийски
218 Георги Александров Георгиев
219 Георги Ангелов Добрев
220 Георги Ангелов Кабаков
221 Георги Антониев Казлачев
222 Георги Атанасов Атанасов
223 Георги Борисов Спасов
224 Георги Валентинов Батев
225 Георги Валентинов Ванчев
226 Георги Валери Димитров
227 Георги Венциславов Динчев
228 Георги Владимиров Миров
229 Георги Вълков Петров
230 Георги Ганчев Георгиев
231 Георги Димитров Попов
232 Георги Димитров Убинов
233 Георги Добринов Тепалков
234 Георги Йорданов Иванов
235 Георги Колев Минков
236 Георги Петков Цвятков
237 Георги Славчев Говедарски
238 Георги Тодоров Мутафчиев
239 Георги Тодоров Тодоров
240 Георги Томчов Кулински
241 Гергана Иванова Василева
242 Гергана Иванова Георгиева
243 Гергана Пламенова Георгиева
244 Гинка Янкова Каменска
245 Господин Стоянов Господинов
246 Гюро Милков Гюров
247 Дамян Иванов Иванов
248 Данаил Василев Василев
249 Данчо Димитров Панайотов
250 Деница Петрова Йоцова
251 Десислав Цветанов Дянков
252 Десислава Дацкова Петрова
253 Деян Василев Тодоров
254 Деян Панков Начев
255 Диана Иванова Петрова
256 Димитрин Стефанов Паланчов
257 Димитринка Ганчева Димитрова
258 Димитринка Мариева Христова
259 Димитър Ангелов Чолаков
260 Димитър Борисов Каменов
261 Димитър Георгиев Тодоров
262 Димитър Димов Станков
263 Димитър Иванов Узунов
264 Димитър Иванов Шопов
265 Димитър Любомиров Ненов
266 Димитър Маргаритов Владимиров
267 Димитър Михайлов Бъчваров
268 Димитър Николов Илиев
269 Димитър Петков Димитров
270 Димитър Радославов Андонов
271 Димитър Славейков Давидков
272 Димитър Трифонов Георгиев
273 Димка Манева Вълканова
274 Димчо Кирилов Дялков
275 Диян Стойков Караиванов
276 Добри Иванов Христов
277 Добри Манасиев Тасев
278 Добрина Динкова Кирезиева
279 Добромир Тодоров Драгнев
280 Донка Павлова Петрова
281 Дора Христова Асенова
282 Драгомир Колев Драгиев
283 Евгени Петьов Кънчев
284 Евгени Тодоров Тодоров
285 Евгения Димитрова Кадинова
286 Едуард Владимиров Тодоров
287 Елена Емилова Михалева
288 Елена Тончева Янева
289 Ели Иванова Христова
290 Елизабет Александрова Миланова
291 Емил Данчев Павлов
292 Емил Кирилов Кирилов
293 Емил Нецов Нецов
294 Емил Тодоров Цветков
295 Емилиян Руменов Николов
296 Желязко Ангелов Латинов
297 Женя Димитрова Иванова
298 Живко Генчев Желев
299 Живко Димитров Липчев
300 Живко Илиев Спасов
301 Живко Славейков Петров
302 Живко Тодоров Цацанков
303 Живко Трифонов Панков
304 Зарко Първанов Иванов
305 Зафир Колев Михалев
306 Здравко Атанасов Донев
307 Здравко Колев Шахов
308 Ива Райчева Кондолова
309 Ивайло Георгиев Минков
310 Ивайло Иванов Николов
311 Ивайло Илков Хараламбов
312 Ивайло Нейчев Иванов
313 Ивайло Трифонов Иванов
314 Ивайло Чавдаров Иванов
315 Иван Борисов Борисов
316 Иван Валериев Греков
317 Иван Владиславов Кацарски
318 Иван Георгиев Георгов
319 Иван Георгиев Милошев
320 Иван Гочев Стайков
321 Иван Донев Манолов
322 Иван Илиянов Атанасов
323 Иван Митков Иванов
324 Иван Младенов Банов
325 Иван Панов Лесев
326 Иван Пенчев Ралчев
327 Иван Цветанов Иванов
328 Иван Чавдаров Павлов
329 Иванка Иванова Георгиева
330 Иванка Христова Иванова
331 Иванка Христова Тодорова
332 Ивелин Йорданов Пенчев
333 Илза Петкова Бинева
334 Илиан Андреев Крумов
335 Илина Пламенова Здравкова
336 Илия Костадинов Ковачев
337 Илиян Тинков Тодоров
338 Илияна Иванова Пазачева
339 Йовчо Пенчев Йовчев
340 Йордан Димитров Йорданов
341 Йордан Кирилов Илиев
342 Йордан Петров Йотов
343 Йордан Тенев Йорданов
344 Йордан Тодоров Величков
345 Йорданка Райчева Иванова
346 Ирена Владимирова Филипова
347 Калина Драгомирова Вачева
348 Калина Тодорова Митева
349 Калоян Николов Николов
350 Камелия Богомилова Петкова
351 Камен Стоянов Димитров
352 Катя Любов Шипочка
353 Керанка Дамянова Виденова
354 Кирил Борисов Димитров
355 Кирил Тонев Тонев
356 Клаудия Иванова Балбазанова
357 Кольо Георгиев Стоянов
358 Кольо Тодоров Гунешки
359 Константин Любенов Пенче
360 Костадин Иванов Йоров
361 Костадин Симеонов Костадинов
362 Красен Тодоров Великов
363 Красимир Георгиев Абрашев
364 Красимир Петров Каменов
365 Красимир Христов Кирилов
366 Красимира Валентинова Пейчева
367 Красимира Йорданова Великова
368 Креми Димитрова Тодорова
369 Крум Руменов Гигов
370 Лилия Костова Костова
371 Лилян Цветанов Кабакчиев
372 Лиляна Кирилова Йорданова
373 Лиляна Росенова Ангелова
374 Лиляна Стоянова Начева
375 Лозинка Георгиева Деспотова
376 Лозка Йорданова Младенова
377 Любов Михайловна Стретенова
378 Любомир Димитров Ненов
379 Любомир Атанасов Атанасов
380 Людмил Захариев Ташов
381 Людмил Петров Виденов
382 Малама Гинева Иванова
383 Манол Петков Кривошапков
384 Манолина Николова Драгиева
385 Маргарит Методиев Владимиров
386 Маргарита Методиева Петрова
387 Марин Александров Несторов
388 Марин Василев Василев
389 Марин Костов Ногалчев
390 Марина Здравкова Шахова
391 Мария Александрова Стоянова
392 Мария Александрова Хаджипетрова
393 Мария Балтова Новоселска
394 Мария Ванюшева Димитрова
395 Мария Григорова Танева
396 Мария Здравкова Райчева
397 Мария Иванова Атанасова
398 Мариян Веселинов Арнаудов
399 Мариян Кръстев Костадинов
400 Мариян Стефанов Жендов
401 Мартин Арсов Самуилов
402 Мартин Красимиров Георгиев
403 Мартин Николаев Георгиев
404 Мелинда Симеонова Пешева
405 Милен Емилов Цветков
406 Милен Красимиров Манов
407 Милица Стоянова Стоянова
408 Милчо Радков Иванов
409 Мирчо Райчев Мирчев
410 Митко Евтимов Митков
411 Михаил Георгиев Георгиев
412 Михаил Панайотов Коларов
413 Младен Атанасов Раднев
414 Мюрсел Адем Халибрям
415 Надя Димитрова Йосифова
416 Наташа Крумова Цекова
417 Начо Делчев Начев
418 Неделчо Тодоров Стоянов
419 Недко Георгиев Табаков
420 Недялка Неделчева Станчева
421 Нели Николова Мечкова
422 Ненка Георгиева Стефанова
423 Ненчо Иванов Мицулов
424 Никола Диянов Динев
425 Никола Иванов Коевски
426 Никола Петков Николов
427 Никола Филипов Копарански
428 Никола Ценков Георгиев
429 Николай Александров Георгиев
430 Николай Валентинов Николов
431 Николай Веселинов Драганов
432 Николай Георгиев Георгиев
433 Николай Георгиев Илиев
434 Николай Димитров Клисурски
435 Николай Иванов Пейчев
436 Николай Иванов Ралчев
437 Николай Костадинов Узунов
438 Николай Мирчев Борисов
439 Николай Петков Загорчев
440 Николинка Стефанова Миланова
441 Никос Томас Самарас
442 Огнян Иванов Торбов
443 Павел Димитров Ненов
444 Павел Николов Георгиев
445 Павел Петров Добрев
446 Павлин Колев Колев
447 Павлинка Славова Николова
448 Панко Миланов Начев
449 Панталей Герасимов Геров
450 Пенка Петкова Евтимова
451 Пенка Петкова Иванова
452 Петко Димитров Петков
453 Петър Александров Петров
454 Петър Ангелов Бойчев
455 Петър Ангелов Славов
456 Петър Бранимиров Петков
457 Петър Владиславов Игнатов
458 Петър Здравков Стаменов
459 Петър Иванов Пенев
460 Петър Николаев Трифонов
461 Петър Пенчев Троянски
462 Петър Пламенов Кърджилов
463 Петьо Василев Рангелов
464 Петя Руменова Дучева
465 Пламен Евгениев Иванов
466 Пламен Благоев Андонов
467 Пламен Бориславов Петров
468 Пламен Димитров Петков
469 Пламен Кирилов Здравков
470 Пламен Панайотов Пастармаджиев
471 Радослав Иванов Димитров
472 Радослав Начев Начев
473 Радослава Костадинова Александрова
474 Райна Станоева Стамова
475 Райничка Цветанова Серафимова
476 Рафи Манук Хорсикян
477 Росен Тодоров Илиев
478 Росица Георгиева Станкова
479 Румен Йорданов Синьовски
480 Румен Росков Романов
481 Румен Стоянов Колев
482 Сабина Жоржанова Мечкова
483 Сава Христов Савов
484 Сашко Любомиров Доковски
485 Светла Ангелова Миткова
486 Светла Стефанова Христова
487 Светлана Димитрова Костадинова
488 Светлана Златева Тимева
489 Светлана Йорданова Колева
490 Светлана Любенова Георгиева
491 Светлин Алексиев Сретениев
492 Свилен Георгиев Георгиев
493 Севал Реджеб Хасан
494 Сергей Петров Тодоров
495 Сийка Александрова Димитрова
496 Силвия Георгиева Кирова
497 Симеон Василев Ангелов
498 Симеон Иванов Николов
499 Симеон Николаев Николов
500 Славейко Живков Петров
501 Славян Русев Нарлев
502 Станимир Симеонов Момчев
503 Станимира Сергеева Вълканова
504 Станислав Венциславов Енчев
505 Станислав Димитров Андреев
506 Станислава Борисова Мандраджиева
507 Станка Георгиева Мелихарова
508 Станка Здравкова Донева
509 Станчо Христов Добрев
510 Стефан Димитров Алексиев
511 Стефан Димитров Стойков
512 Стефан Милков Стефанов
513 Стефан Митев Тенев
514 Стефан Стефанов Спиров
515 Стефко Минчев Минчев
516 Стойко Христосков Нейчев
517 Стоил Стоянов Милков
518 Стойчо Василев Славов
519 Стойчо Славов Василев
520 Стоян Василев Станев
521 Стоян Иванов Стоянов
522 Танко Василев Димитров
523 Таня Георгиева Петрова
524 Татяна Танева Иванова
525 Теодор Емилянов Левентинов
526 Теодор Стефанов Алексиев
527 Теодор Тинков Тодоров
528 Теодора Георгиева Чочорова
529 Теодора Петкова Андреева
530 Тихомир Иванов Трендафилов
531 Тодор Белчев Славов
532 Тодор Ганчев Гюзелев
533 Тодор Неделчев Стоянов
534 Тодор Пенчев Драгнев
535 Тодор Ценов Тодоров
536 Томчо Георгиев Кулински
537 Фани Георгиева Гошева-Христова
538 Феликс Стоянов Дамянов
539 Христина Иванова Стамова
540 Христина Йорданова Пешева
541 Христина Стефанова Гаджева
542 Христо Петров Фарашев
543 Христо Арсенов Георгиев
544 Христо Василев Вълчев
545 Христо Иванов Йотов
546 Христо Петков Лидански
547 Христо Станчев Добрев
548 Христо Тенев Тенев
549 Христо Томов Томов
550 Христо Христов Йорданов
551 Цветан Атанасов Тодоров
552 Цветан Петров Папов
553 Цветелин Димитров Иванов
554 Цветелина Ангелова Ангелова
555 Цветко Илиев Цветков
556 Цветомир Драгомиров Русинов
557 Цветомир Илиев Русанов
558 Цецка Иванова Петкова
559 Юри Генов Иванов
560 Яна Лозанова Димитрова
561 Янка Костова Петрова
562 Янко Николов Стоянов
563 Ясен Спасов Висулчев
564 Адриан Сашев Александров
565 Айнр Ердоан Узнова
566 Айше Неждет Мехмед
567 Аксиния Салиева Рашева
568 Албена Страхилова Тодорова
569 Алекс Красимиров Спасов
570 Александра Александрова Стойкова
571 Александър Владимиров Ирасек
572 Алексей Владимирович Соловъов
573 Алина Сашева Ганчева
574 Анастасия Христова Христева
575 Ангел Георгиев Ангелов
576 Ангел Николов Стоманярски
577 Ангел Стоянов Шишков
578 Ангелина Господинова Йорданова
579 Андрей Евлогиев Александров
580 Андрей Петков Маринов
581 Андриана Георгиева Петкова
582 Анелия Евгениева Петрова
583 Анелия Николова Кънчева
584 Анета Василева Асенова
585 Анифе Юкселова Мехмедова
586 Анифе Бекир Узунова
587 Анка Митева Матанова
588 Анна Георгиева Аврамова
589 Анна Димитрова Романова
590 Антоан Николаев Костадинов
591 Антоан Тонев Дойчев
592 Антоанета Иванова Маркова
593 Антон Венциславов Велев
594 Антон Михайлов Михайлов
595 Антония Любомирова Бурова
596 Антония Сашкова Ватрачка
597 Асения Георгиева Георгиева
598 Атанас Любомиров Танев
599 Атанас Стоянов Панайотов
600 Атанаска Маринова Станева
601 Аунур Илиева Карталова
602 Бекташ Мустафа Юсеин
603 Бета Костадинова Давидкова
604 Бисерка Йорданова Йорданова
605 Бистра Николова Колева
606 Благовест Василев Сеферинкин
607 Благовест Христов Ненов
608 Божидар Атаносов Димов
609 Божидар Тенев Тонев
610 Божидара Симеонова Иванова
611 Бойка Йорданова Андреева
612 Бойко Георгиев Димитров
613 Бонка Иванова Димитрова
614 Борис Георгиев Шопов
615 Борислав Стойков Ангелов
616 Борислав Томов Чолаков
617 Валентин Станчев Благоев
618 Валентина Иванова Манолова
619 Валентина Николоева Добрева
620 Валентина Тончева Цикалова
621 Валери Илиев Минков
622 Валери Лозанов Каменов
623 Валери Милков Николов
624 Валери Руменов Събев
625 Ваня Колева Георгиева
626 Ваня Валериева Мирчовска
627 Ваня Савова Иванова
628 Васил Михайлов Василев
629 Василена Неделчева Дойчева
630 Вася Стефанова Щилянова
631 Величка Столова Радева
632 Венелин Иванов Лечев
633 Венелина Георгиева Иванова
634 Венелина Стефанова Димитрова
635 Венцислав Василев Пенев
636 Венцислав Георгиев Русинов
637 Верджиния Младенова |Ноева
638 Веселина Кънчева Велева
639 Веселина Людмилова Иванова
640 Веселка Иванова Кирова
641 Веселка Николова Енчева-Илиева
642 Веска Антонова Бонева
643 Виктор Веженов Церигг
644 Виктор Йорданов Георгиев
645 Виктория Кирилова Додова
646 Виктория Михайлова Христова
647 Виктория Христова Николова
648 Виолета Георгиева Митева
649 Виолета Младенова Костадинова
650 Вирджинея Ангелова Близнакова
651 Владимир Владимиров Димитров
652 Владимир Георгиев Владимиров
653 Владимир Любомиров Цветков
654 Владимир Недялков Велев
655 Владислав Ангелов Марковски
656 Владислава Колева Николова
657 Вълкан Кръстев Иванов
658 Вълко Бонев Димитров
659 Въльо Кънев Вълев
660 Габриела Ангелова Тепсизова
661 Галина Георгиева Белчева
662 Галина Димитрова Василева
663 Галина Стефанова Христова
664 Галя Петкова Ангелова
665 Ганка Mихнева Анастасова
666 Ганчо Желев Манев
667 Георги Димитров Иванов
668 Георги Алексиев Ангелов
669 Георги Анастасов Рупецов
670 Георги Асенов Георгиев
671 Георги Борисов Лазаров
672 Георги Григоров Страхилов
673 Георги Димитров Митрински
674 Георги Дойчев Стоев
675 Георги Кръстев Драганов
676 Георги Ненков Делийски
677 Георги Павлов Иванов
678 Георги Свиленов Симеонов
679 Гергана Симеонова Атанасова
680 Герги Николов Лиолев
681 Гинка Иванова Илиева
682 Гита Колева Тaнева
683 Грета Динчева Великова
684 Гълъбина Вельова Петрова
685 Гюлтен Ясим Хамид
686 Дана Владвимирова Владимирова
687 Данаил Петров Добренов
688 Даниел Иванов Динев
689 Даниела Георгиева Калчева
690 Даниела Иванова Илиева
691 Даниела Радославова Пенелова
692 Даниела Христова Нетовска
693 Данислав Филипов Трифонов
694 Данка Кирилова Методиева
695 Дарина Богданова Георгиева
696 Дарина Емануилова Данаилова
697 Дарина Иванова Райнова
698 Дария Евгениева Господинова
699 Деан Стоянов Стоянов
700 Делчо Здравков Пенелов
701 Денислав Боянов Владимиров
702 Денислава Стоянова Димитрова
703 Денислава Янева Нестерова
704 Деница Вескова Цекова
705 Деница Георгиева Георгиева
706 Деница Ивелинова Стефанова
707 Десислав Иванов Иванов
708 Десислава Александрова Стойкова
709 Десислава Костадинова Гинчина
710 Десислава Лъчезар Ласкова
711 Десислава Огнянова Костова
712 Десислава Траянова Манасиева
713 Десислява Атанасова Кънева
714 Детелина Валентинова Георгиева-Димитрова
715 Дечко Динков Томов
716 Джемиле Алиева Бегова
717 Джесика Красимир Янакиева
718 Диан Милчев Илиев
719 Диана Желева Василева
720 Диана Иванова Станкова
721 Диана Младенова Костадинова
722 Диана Николова Николова
723 Димитрина Стоянова Мавродиева
724 Димитър Александров Димитров
725 Димитър Александров Караилиев
726 Димитър Асенов Асенов
727 Димитър Бориславов Бончев
728 Димитър Владимиров Цикалов
729 Димитър Георгиев Димитров
730 Димитър Георгиев Митошев
731 Димитър Георгиев Поповски
732 Димитър Иванов Василев
733 Димитър Илиев Димитров
734 Димитър Маринов Пешев
735 Димитър Недялков Костадинов
736 Димо Георгиев Димов
737 Димо Иванов Литов
738 Динко Димитров Петров
739 Диян Иванов Иванов
740 Добрин Данаилов Добрев
741 Доника Руменова Славева
742 Донка Недялкова Костадинова
743 Донка Пенева Христова
744 Дончо Христов Дончев
745 Доротея Руменова Петкова
746 Драган Стоев Драганов
747 Драгомир Иванов Николов
748 Ева Емилова Аврамова
749 Ева Каменова |Димитрова
750 Евгени Драгомиров Колев
751 Екатерина Иванова Велева
752 Елена Георгиева Петрова
753 Елена Игнатова Стефчова
754 Елена Савова Танчева-Великова
755 Елена Тончева Вълкова
756 Елеонора Христова Русева
757 Елина Васкова Василева
758 Елина Станиславова Николова
759 Елис Васви Бекир
760 Елисавета Константинова Константинова
761 Елица Любенова Богданова
762 Емануил Андонов Бонев
763 Емил Йорданов Тодоров
764 Емил Кирилов Киров
765 Емилия Асенова-Пешева
766 Емилия Петрова Христова-Славчева
767 Емилия Стефанова Антонова
768 Емилиян Танев Танев
769 Емине Изаря Исмаил
770 Еньо Николов Абрашев
771 Ердоан Мехмед Узунов
772 Жаклина Ели Леви
773 Жале Ергюлова Енверова
774 Жан Костадинов Шейтанов
775 Жельо Илиев Паунков
776 Желязка Иванова Иванова
777 Желязко Драгомиров Атанасов
778 Желязко Тодоров Фотев
779 Жени Филипова Нанкова
780 Женя Кулева Димитрова
781 Женя Стоянова Стоянова
782 Женя Янева Цонева
783 Захаринка Асенова Асенова
784 Здравка Христова Георгиева
785 Здравко Ангелов Митрев
786 Здравко Петров Янев
787 Зелиха Рубил Юсуф
788 Златина Кръстева Минчева
789 Златка Жекова Йорданова
790 Златка Илиева Желева
791 Златка Миткова Тодорова
792 Зорница Йорданова Шикаланова
793 Зоя Павлинова Велинова
794 Зоя Тонкова Игнатова
795 Зюмбюла Донкова Митева
796 Зюмбюлка Вельова Ленкова
797 Ива Василева Манолова
798 Ива Стефанова Калчева
799 Ива Стоянова Минчева
800 Ивайло Венциславов Захариев
801 Ивайло Димитров Димитров
802 Ивайло Маринов Димитров
803 Ивайло Мирославов Чиналов
804 Ивайло Николов Димитров
805 Ивайло Петков Гуговски
806 Иван Ангелов Иванов
807 Иван Баев Димитров
808 Иван Борисов Ангелов
809 Иван Веселинов Георгиев
810 Иван Динков Иванов
811 Иван Желязков Иванов
812 Иван Запрянов Кръстев
813 Иван Киров Котев
814 Иван Козманов Кузманов
815 Иван Минков Демирев
816 Иван Рашков Томов
817 Иван Руменов Иванов
818 Иван Светтлинов Луканов
819 Иван Станкова Мавродиев
820 Иван Стоянов Георгиев
821 Иван Стоянов Тодоров
822 Иван Танев Танев
823 Иван Тодоров Танев
824 Иван Тодоров Тодоров
825 Иван Чиков Иванов
826 Иванка Георгиева Иванова
827 Иванка Димитрова Костадинова
828 Иванка Донова Георгиева
829 Иванка Колева Койчева
830 Иванка Сандова Димитрова
831 Иванка Томова Балабанова-Минкова
832 Ивелина Василева Сеферинкина
833 Ивелина Иванова Панева-Стърнард
834 Ивета Петрова Божанкова Котева
835 Иво Цветанов Иванов
836 Ида Анатолиевна Лиолева
837 Изабела Боянова Владимирова
838 Илиана Милчева Истаткова
839 Илиана Петкова Димова
840 Илия Желев Йорданов
841 Илиян Методиев Иванов
842 Илиян Светославов Илиев
843 Илиян Христов Илиев
844 Илко Петров Георгиев
845 Илхан Февзиев Шабанов
846 Йоана Веселинова Николова
847 Йоана Емилова Симеонова
848 Йоана Христова Христова
849 Йовчо Добрев Василев
850 Йордан Андреев Щерев
851 Йордан Иванов Истатков
852 Йордан Марианов Павлов
853 Йордан Щерев Алексиев
854 Йорданка Давидкова Караджова
855 Йорданка Дичева Христова
856 Йорданка Стоянова Драгинова
857 Ирен Тодорова Влахова-Момчилова
858 Ирина Димитрова Благоева
859 Ирина Руменова Атанасова
860 Калин Иванов Киров
861 Калин Николов Калинов
862 Калина Христова Кавалджиева
863 Калинка Василеа Гергова-Лечева
864 Камелия Лъчезарова Колева
865 Карамфилка Тодорова Танева
866 Катерина Ненкова Видева
867 Катя Атанасова Фотева
868 Катя Йорданова Димитрова
869 Кина Стефанова Стоянова
870 Кирил Ангелов Илиев
871 Кирил Ангелов Христов
872 Кольо Петков Колев
873 Константина Атанасова Кирякова
874 Корнелия Маринова Русева
875 Костадин Иванов Хайков
876 Костадинка Георгиева Ангелова
877 Красимир Йорданов Митков
878 Красимир Людмилов Шопов
879 Красимира Александрова Досева
880 Красимира Димитрова Димитрова
881 Красимира Кирилова Захариева
882 Красимира Колева Иванова
883 Красимира Райчева Алексиева-Виткова
884 Кремена Иванова Динева
885 Кремена Николаева Стоянова
886 Кристина Венелинова Петкова
887 Кристина Иванова Кирилова
888 Кристиян Стефчов Илиев
889 Кръстин Иванов Константинов
890 Кръстинка Андонова Дичева
891 Кънчо Славов Стоянов
892 Лидка Лакова Каменова
893 Лила Гатова Димитрова
894 Лили Петкова Димова
895 Лилия Кирилова Додова
896 Лиляна Руменова Томoва
897 Лиляна Александрова Ризова
898 Лъчезар Сашов Стоянов
899 Любен Бориславов Ефтимов
900 Любомир Александров Радев
901 Любомир Стефанов Панталеев
902 Любомира Петкова Петкова
903 Любомира Тончева Петрова
904 Любомира Трифонова Ганчева
905 Магдалена Людмилова Нешева-Петкова
906 Маден Атанасов Делчева
907 Маргарита Желязкова Тенева
908 Маргарита Николаева Василева
909 Маргарита Тенева Тодорова
910 Мариан Пламенов Йорданов
911 Мариана Сашева Петрова
912 Мариана Христова Ненчева-Кошева
913 Марийка Георгиева Богданова
914 Марин Асенов Пенев
915 Марин Димитров Димитров
916 Марина Николаева Стоименова
917 Марио Баков Василев
918 Мария Ангелова Младенова
919 Мария Антонова Георгиева
920 Мария Атанасова Павлова
921 Мария Георгиева Мънчарова
922 Мария Димитрова Димитрова
923 Мария Димитрова Симеонова
924 Мария Динкова Георгиева
925 Мария Костова Цънцарова
926 Мария Любенова Гочева
927 Мария Петкова Иванова
928 Мария Радостинова Ковалакова
929 Мария Райчева Николова
930 Мария Стойчева Желева
931 Мариян Тошев Джингьозов
932 Мартин Валериев Николов
933 Мартин Живков Тенев
934 Мартин Стефков Стефанов
935 Мартин Петров Тодоров
936 Маря Иванова Дакова
937 Мая Кънева Маринова-Иванова
938 Мехмед Османов Хюсеинов
939 Миглена Радославова Николова
940 Миглена Маринова Лозева
941 Милен Асенов Будаков
942 Милена Илиева Минкова
943 Милена Спасова Вълчева
944 Милка Илиева Господинова
945 Милко Вълчев Тодоров
946 Минка Ангелова Иванова
947 Мирослав Иванов Ибришимов
948 Митко Борисов Митев
949 Михаела Славова Георгиева
950 Михаил Василев Христов
951 Михаил Маринов Георгиев
952 Михаил Стефанов Илиев
953 Михаил Стефанов Митев
954 Младен Петров Атанасов
955 Мустан Юкселов Мустанов
956 Мухадер Ердоан Узунова
957 Надка Златева Демирева
958 Надя Ангелова Ангелова
959 Надя Валентинова Борисова
960 Надя Костадинов Костова
961 Наталия Драгомирова Драганова
962 Невена Асенова Танева
963 Неда Илиянова Миладинова
964 Недялка Тодорова Делчева
965 Нела Тенева Динева
966 Нели Георгиева Георгиева
967 Нели Яниславова Нанова
968 Нено Пенчев Пенев
969 Никола Живков Огнянов
970 Никола Костадинов Симеонов
971 Николай Иванов Кръстев
972 Николай Павлов Нинов
973 Николай Панайотов Панайотов
974 Николай Петров Витков
975 Николай Стоянов Динев
976 Николай Стоянов Недялков
977 Николай Харалампиев Чернев
978 Николай Христов Петров
979 Николина Генчева Митева
980 Нина Захариева Гергова
981 Олга Христомирова Барлиева
982 Павел Стоянов Павлов
983 Павел Атанасов Петров
984 Павлик Георгиев Петров
985 Пейчо Стоянов Иванов
986 Пенка Богданова Гетова
987 Пенка Динева Грозева
988 Пенка Цветкова Ганева
989 Петко Василев Димов
990 Петко Георгиев Камбуров
991 Петранка Василева Славова
992 Петър Ганчев Ганев
993 Петър Георгиев Владимиров
994 Петър Кинов Станоев
995 Петър Кирилов Янев
996 Петър Русев Петров
997 Петър Сашов Николов
998 Петя Данаилова Стоянова
999 Петя Георгиева Кирова - Михайлова
1000 Петя Драгомирова Димитрова
1001 Петя Йорданова Атанасова
1002 Петя Любенова Спасова
1003 Петя Любомирова Георгиева
1004 Петя Николаева Николова
1005 Петя Стоянова Вълканова
1006 Пламен Банев Димитров
1007 Пламен Герчев Иванов
1008 Пламен Михайлов Ненков
1009 Пламен Петров Димитров
1010 Пламен Тенев Танев
1011 Полина Илиян Белчева
1012 Преслав Росенов Пенчев
1013 Ради Георгиев Дяков
1014 Радка Богданова Назлъмова
1015 Радка Димитрова Панайотова
1016 Радослава Димитрова Шумилова-Тодорова
1017 Радост Димитрова Пацева
1018 Радостина Колева Стойнова
1019 Ралица Атанасова Мечева
1020 Ралица Владова Димитрова
1021 Ралица Желязкова Пейкова
1022 Рая Каменова Анева
1023 Ренета Ангелова Първина
1024 Розалия Красимирова Иванова
1025 Росен Атанасов Русенов
1026 Росен Иванов Илиев
1027 Росица Борисова Стоянова
1028 Росица Иванова Панталеева
1029 Росица Илиева Георгиева
1030 Росица Пламенова Караджова
1031 Росица Тенева Стоманярска
1032 Росица Тодорова Йорданова
1033 Румен Петров Досев
1034 Румяна Миткова Митева
1035 Руслан Георгиев Русев
1036 Сабина Руменова Стефанова
1037 Светла Батурова Делчева
1038 Светла Иванова Иванова Георгиева
1039 Светлана Димитрова Байчева
1040 Светлана Димитрова Ирасек
1041 Светлана Емил Александрова
1042 Светлана Николаева Дудова
1043 Светломир Антонов Сидеров
1044 Светослав Божков Стоянов
1045 Светослава Петрова Вълчева
1046 Свобода Спирова Каперска
1047 Сезгин Селвидов Ахмедов
1048 Селеме Насъф Ибрям
1049 Силвана Димитрова Радева
1050 Силвия Атанасова Хулева
1051 Силвия Калинова Милчева
1052 Силвия Любомирова Живкова
1053 Силвия Николаева Иванова
1054 Силвия Петрова Иванова
1055 Силвия Стойова Джукелова-Страхилова
1056 Симеон Ангелов Иванов
1057 Симеон Симеонов Русинов
1058 Слави Желев Радуков
1059 Слави Пенев Мънчев
1060 Слави Славов Будуров
1061 Снежана Стойчева Мъсева
1062 Снежанка Стоичкова Шалганова
1063 Софка Миткова Ангелова
1064 Спас Стойчев Славчев
1065 Стайко Христов Стайков
1066 Станимир Димитров Дамянов
1067 Станимир Маринов Дяков
1068 Станислав Вътков Червенков
1069 Станислав Иванов Павлов
1070 Станислава Иванова Чикова
1071 Станка Димитрова Патеркова
1072 Стефан Алексиев Стефанов
1073 Стефан Иванов Киров
1074 Стефан Ивелинов Стефанов
1075 Стефан Момчилов Гюзелев
1076 Стефан Николаев Петров
1077 Стефан Петров Петров
1078 Стефан Т. Иванов
1079 Стойка Димитрова Будинова
1080 Стойко Иванов Стоев
1081 Стойчо Михайлов Иванов
1082 Стоян Иванов Тодоров
1083 Стоян Стефанов Койчев
1084 Стоян Стойчев Михайлов
1085 Стоянка Костадинова Христова
1086 Страхил Тодоров Митев
1087 Събина Атанасова Серафимова
1088 Таня Трендафилова Бакалова
1089 Тасийка Никифорова Павлова
1090 Татяна Атанасова Поповска
1091 Татяна Добромирова Вълканова
1092 Татяна Станчева Станчева Иванова
1093 Теодор Данаилов Ненов
1094 Теодора Андонова Иванчева
1095 Теодора Димова Томова
1096 Теодора Младенова Генова
1097 Теодора Тодорова Тодорова
1098 Теодоси Емилов Душков
1099 Тереза Иванова Еничарова
1100 Тинка Койчева Кънева
1101 Тихомир Милчев Блажев
1102 Тодор Динков Господинов
1103 Тодор Митков Митев
1104 Тодор Николов Тодоров
1105 Тодор Петров Тодоров
1106 Тома Стефанов Томов
1107 Тона Димова Попова
1108 Тонка Тодорова Тодорова-Личева
1109 Тончо Колев Иванов
1110 Тоня Георгиева Колева
1111 Тошка Ангелова Спасова
1112 Трифон Димитров Кунев
1113 Трифон Пламенов Зайков
1114 Фанка Михайлова Русева
1115 Хрисанта Димитрова Енчева
1116 Христиан Тонев Дойчев
1117 Христина Анкова Минчева
1118 Христо Андреев Асенов
1119 Христо Ганев Христозов
1120 Христо Дончев Христов
1121 Христо Йорданов Василев
1122 Христо Николов Кавалджиев
1123 Христо Стайков Христов
1124 Цанка Кирилова Стефанова
1125 Цанка Симеонова Ганчева
1126 Цветанка Иванова Дамянова
1127 Цветанка Иванова Лисенкова-Сичанова
1128 Цветанка Петкова Иванова
1129 Цветанка Ценова Лазарова
1130 Цветелина Любомирова Танчева
1131 Цветелина Недкова Кръстева
1132 Цветелина Нинчева Мечкарова
1133 Цветина Красенова Александрова
1134 Цветка Николова Карабойчева-Митрева
1135 Шерафидин Мустафа Ахмед
1136 Юзеир Нуридин Фахредин
1137 Юзеир Решай Назиф
1138 Юлиан Костадинов Ковачев
1139 Юлия Димитрова Георгиева
1140 Юлия Пенева Шилкова
1141 Юлиян Ангелов Стоманярски
1142 Юлияна Георгиева Голева
1143 Яван Стоянов Анастасов
1144 Яна Атаносова Темелкова
1145 Яна Димитрова Кацарова
1146 Янаки Любенов Стоянов

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Никола Деянов Трясков
2. Здравко Красимиров Атанасов
3. Тоню Ангелов Андонов
4. Мевлида Асан Мехмед
5. Димитър Гочев Демирев
6. Иван Костов Граматиков
7. Красимир Стоянов Тошев
8. Галя Георгиева Шипарова
9. Христо Христов Миралаев
10. Александър Стоянов Сачанов
11. Борислава Борисова Ангелова
12. Ванеса Валентинова Петрова
13. Илиана Димитрова Русимова
14. Карина Красимирова Тасева
15. Кристиян Янев Славов
16. Рени Златкова Дечкова
17. Стела Венелинова Шулева
18. Стефани Ивайлова Стоева
19. Цветан Яниславов Костов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения