Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5119-МИ/НР
София, 04.09.2018

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Главиница, област Силистра

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-182 от 31.08.2018 г. е постъпило писмо от ОИК – Главиница, за предсрочно прекратяване пълномощията на Снежана Костадинова Станева, член на ОИК – Главиница, поради смърт.

Към писмото на ОИК – Главиница е приложен препис-извлечение от акт за смърт № 0019 от 02.08.2018 г. на Снежана Костадинова Станева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Снежана Костадинова Станева като член на ОИК – Главиница, област Силистра, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1764-МИ / 20.02.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • № 1763-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

  • № 1762-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

  • всички решения