Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 511-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-159 от 22.05.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", представлявано от Георги Николов Атанасов - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, регистрирана с Решение на ЦИК № 459-ЕП от 20.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Георги Николов Атанасов, представляващ сдружението, в полза Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова и на 410 (четиристотин и десет) лица - представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 402 (четиристотин и две) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 8 (осем) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 402 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Веска Ачева Петрова
2. Илияна Симеонова Тодорова
3. Светла Стефанова Божинова
4. Димитър Георгиев Андонов
5. Апостол Панков Тименов
6. Атанас Иванов Чокоев
7. Десислав Дамянов Братованов
8. Румен Любенов Миланов
9. Руска Димитрова Койчева
10. Божанка Атанасова Цветкова
11. Веселин Йорданов Балтаджиев
12. Петрана Илиева Игнатова
13. Аделина Ангелова Стапанович
14. Йордан Великов Янков
15. Симеон Иванов Шарпов
16. Красимира Борисова Христова
17. Тихомира Анетова Коева
18. Яна Николаева Друмева
19. Ивелин Росенов Димитров
20. Бисерка Георгиева Божанова
21. Светла Иванова Няколова
22. Еленка Радева Кънчева
23. Светла Панайотова Петрова
24. Емилия Емилова Маринова
25. Галина Бечева Тодорова
26. Цветомир Ивайлов Тодоров
27. Веселин Стефанов Крушков
28. Велизар Георгиев Цанев
29. Тихомир Атанасов Трифонов
30. Борислав Димитров Попов
31. Венцислав Динков Георгиев
32. Галин Николаев Ганчев
33. Даниела Константинова Драганова
34. Росица Борисова Георгиева
35. Детелина Иванова Ачева
36. Искра Генчева Генева
37. Петър Иванов Иванов
38. Йордан Георгиев Йорданов
39. Ралица Костова Барашка-Николова
40. Стойчо Веселинов Василев
41. Даниела Тодорова Везиева
42. Пламен Христов Григоров
43. Павел Петров Христов
44. Габриела Манолова Великова
45. Албена Борисова Върбанова
46. Надка Цонева Гиргинчева
47. Ивелин Красимиров Ганев
48. Димитричка Стойчева Петрова
49. Ния Боянова Българинова
50. Дешка Петкова Бонева
51. Йорданка Ненова Арнаудова
52. Красимир Петков Йорданов
53. Георги Кирилов Попов
54. Сузана Красимирова Чавдарова
55. Цонко Кирилов Цонков
56. Жулиета Недкова Чавдарова
57. Веско Георгиев Иванов
58. Ерол Венциславов Башев
59. Иво Пламенов Григоров
60. Анна Георгиева Георгиева
61. Бонета Ангелова Партенева
62. Мария Георгиева Борисова
63. Сибила Илиева Сабула
64. Ива Валентинова Върбабова
65. Йордан Николов Савчев
66. Цветана Цветкова Петрова
67. Петър Борисов Петров
68. Цветомип Василев Цанов
69. Татяна Петрова Иванова
70. Анастасия Ивова Иванова
71. Яна Тихомирова Маринова
72. Цветина Иванова Иванова
73. Росица Христова Василкина
74. Светлин Йорданов Климов
75. Милен Василев Маринов
76. Христо Борисов Василев
77. Борислав Христов Борисов
78. Петко Лаков Петков
79. Милена Славова Славова
80. Антония Славова Славова
81. Милена Георгиева Димитрова
82. Зорница Дончева Матеева-Белчева
83. Михаела Николаева Димитрова
84. Виолета Енчева Ляпова-Тсали
85. Силвия Христова Томова
86. Снежана Стоева Петрова
87 Йовчо Анчещев Бончев
88. Калоян Божидаров Димитров
89. Жана Атанасова Димитрова
90. Митко Андреев Георгиев
91. Христина Георгиева Андреева
92. Калина Господинова Георгиева
93. Силвия Севдалинова Колева
94. Йорданка Марчева Сидерова
95. Костадин Александров Костадинов
96. Даниела Иванова Костадинова
97. Десислав Пламенов Стоянов
98. Илияна Янчева Георгиева
99. Бонка Петрова Ангелова
100. Ангел Георгиев Ангелов
101. Светлозар Александров Костадинов
102. Красимир Нейков Минчев
103. Милица Красимирова Нейкова
104. Йорданка Красимирова Нейкова
105. Ивелина Веселинова Кънчева
106. Пламен Димитров Кънчев
107. Стоян Ганчев Шопов
108. Снежина Георгиева Чекелова
109. Илиийчо Андреев Илиев
110. Камелия Янкова Илиева
111. Явор Иванов Милушев
112. Даниела Георгиева Георгиева
113. Михаил Красимиров Панайотов
114. Теодора Йорданова Пеева
115. София Ангелова Иванова
116. Мария Николаева Стоянова
117. Даниела Михайлова Панайотова
118. Михаел Росенов Игнатов
119. Росен Емилов Маринов
120. Владислава Димитрова Маринова
121. Надя Левентинова Иванова
122. Емил Аспарухов Теодосиев
123. Владимир Йорданов Василев
124. Кристин Тошева Стригачева
125. Ася Емилова Аспарухова
126. Мария Йорданова Илиева
127. Замфирка Любенова Теодосиева
128. Тошко Петков Стригачев
129. Денислав Андреев Андрианов
130. Огнян Емилов Яков
131. Илчо Петков Вълчев
132. Людмила Георгиева Николова
133. Анатоли Веселинов Ангелов
134. Любомир Георгиев Георгиев
135. Венелин Николов Цветанов
136. Илия Цветанов Максимов
137. Елена Иванова Павлова
138. Валентин Трифонов Вълчев
139. Славянка Иванова Върбанова
140. Пламен Иванов Пасков
141. Валентина Стефанова Йорданова
142. Биляна Бориславова Борисова
143. Снежка Димитрова Петкова
144. Камелия Йорданова Ангелова
145. Божидар Петков Дойчинов
146. Катка Петкова Митова
147. Цанка Ангелова Ангелова
148. Димитър Василев Беров
149. Красимира Стоянова Рачева
150. Зинка Илиева Димитрова
151. Пламен Савов Панчев
152. Дарина Петрова Батанова
153. Пламен Димитров Батанов
154. Виолета Георгиева Димитрова
155. Венециян Венциславов Петров
156. Добромир Георгиев Драганов
157. Преслав Цветанов Георгиев
158. Светослав Пиеров Петров
159. Диана Валентинова Вълчева
160. Красимир Стойчев Георгиев
161. Милен Стоянов Попов
162. Румен Иванов Узунов
163. Милен Иванов Георгиев
164. Мирена Игнатова Иванова
165. Стелиян Георгиев Илиев
166. Тодор Енчев Дженков
167. Вълко Станков Георгиев
168. Татяна Иванова Митрани
169. Христо Стоянов Шарапанов
170. Веселин Иванов Бахчеванов
171. Боряна Димитрова Бодурова
172. Иванка Петрова Павлова
173. Станимир Петров Божиков
174. Гергана Димитрова Атанасова
175. Радослав Стефанов Атанасов
176. Христина Димитрова Атанасова
177. Пламена Георгиева Божикова
178. Йорданка Димитрова Кехайова
179. Калоян Стефанов Атанасов
180. Димитър Вълев Митев
181. Ангел Михайлов Тичалиев
182. Ана Руменова Върбанова
183. Асен Казаков Куртев
184. Зорко Иванов Шумналиев
185. Женя Иванова Драгнева
186. Роза Димитрова Тичалиева
187. Пепа Божидарова Маркова
188. Юлия Любомирова Колева
189. Димитър Тодоров Митев
190. Веселин Николаев Митев
191. Валентин Димтров Вълев
192. Добрин Алексиев Марков
193. Иван Енчев Иванов
194. Павел Веселинов Георгиев
195. Мария Йорданова Георгиева
196. Бойка Василева Карачивиева
197. Петко Димитров Костов
198. Михаела Антонова Дойчинова
199. Нели Георгиева Серкатова
200. Ана Асенова Андонова
201. Анка Софкова Сийкова
202. Антоанета Симеонова Йорданова
203. Христина Младенова Панайотова
204. Фанка Радкова Барокова
205. Фани Алекова Димитрова
206. Снежана Добринова Кънчева
207. Петър Весков Дагънзов
208. Роза Кирчева Василева
209. Радка Николаева Бонева
210. Пенка Станкова Джонева
211. Минка Райчева Бонева
212. Мариян Ритов Савов
213. Малина Димитрова Йорданова
214. Кита Иванова Митева
215. Атанаска Костадинова Иванова
216. Ганка Георгиева Хубова
217. Венда Дончева Линева
218. Ганка Борисова Костова
219. Денка Илиева Ангелова
220. Калина Василева Сашева
221. Тотка Красимирова Куцарова
222. Христо Димитров Христов
223. Ганка Христова Баргева
224. Ангелина Христова Бончева
225. Руси Атанасов Баргев
226. Марияна Кирчева Динева
227. Еленка Кирчева Маринова
228. Николинка Михайлова Койчева
229. Диана Атанасова Веселинова
230. Радка Манолова Радева
231. Фана Илиева Раданчева
232. Вълкана Тодорова Бойчева
233. Илия Радев Ощов
234. Христо Здравков Деков
235. Катя Куртева Кънчева
236. Веска Радева Куртева
237. Виолета Асенова Куртева
238. Дурджан Вели Молла
239. Владимир Николов Марашов
240. Назим Махмуд Хюсеин
241. Мартин Николов Маринов
242. Лена Парушева Йорданова
243. Катя Богданова Гочкова
244. Зорница Арсова Маринова
245. Божанка Станкова Иванова
246. Динка Стефанова Губакова
247. Веселина Венциславова Кинова
248. Йорданка Иванова Жижева
249. Христо Ганчев Гуджуков
250. Илия Ганчев Гуджуков
251. Динка Чонева Крумова
252. Диян Димитров Костов
253. Тодор Димов Даниелов
254. Кирил Иванов Атанасов
255. Горанка Христова Мечкова
256. Минко Христов Бундев
257. Катя Пенчева Гайдарчиева
258. Радостина Радославова Кишева
259. Радостин Димитров Костов
260. Йорданка Петров Хараламова
261. Кирчо Пламенов Чакъров
262. Зорка Василева Христова
263. Катя Илиева Боризанова
264. Марийка Дончева Ганакова
265. Милка Любенова Щиркова
266. Мустафа Хасанова Ибриянов
267. Руска Тошкова Донкова
268. Сталио Иванов Дрянов
269. Христо Христов Дешев
270. Гита Катева Райкова
271. Снежана Димчева Христова
272. Анета Дончева Колева
273. Хатя Ахмедова Ибриямова
274. Иван Кръстев Василев
275. Асен Асенов Атанасов
276. Атанас Иванов Хубов
277. Анка Иванова Дренова
278. Кръстю Христов Липев
279. Курти Минчев Калинков
280. Тодор Иванов Веселинов
281. Хуби Ангелов Гогев
282. Юлия Тодорова Байчева
283. Поликсена Маринова Божуранова
284. Миглена Ангелова Йорданова
285. Пенка Маринова Пенева
286. Румяна Йорданова Любенова
287. Николай Цонев Цонев
288. Станимир Георгиев Стоянов
289. Мария Димитрова Димитрова
290. Евелина Славчова Сърбева
291. Стефка Тенчева Добрева
292. Тенчо Добрев Тенев
293. Георг Леонидов Спартански
294. Таня Викторова Стефанова
295. Стефан Тончев Туцев
296. Бойко Седефов Соколов
297. Иляна Бориславова Бумбарска
298. Фори Иванов Скандалиев
299. Гергана Серафимова Испорска
300. Георги Любенов Мичов
301. Венислава Димитрова Александрова
302. Катя Петрова Георгиева
303. Соня Николова Георгиева
304. Ани Петрова Караджинова - Кьосева
305. Силвия Иванчева Балинова-Десподова
306. Валентина Драганова Грънчарова
307. Георги Олег Илиев
308. Георги Йорданов Грънчаров
309. Пламен Любомиров Каракашев
310. Лиляна Веселинова Десподова
311. Мая Велкова Костадинова
312. Николай Георгиев Велков
313. Изабелла Йорданова Соколова
314. Нели Йорданова Сивева
315. Галина Тодорова Испорска
316. Владимир Николаев Велков
317. Любчо Драганов Върбички
318. Латинка Стоянова Йовичина
319. Костадин Георгиев Николов
320. Aска Борисова Велкова
321. Любен Райчов Тасев
322. Георги Славчев Георгиев
323. Елена Емилова Стоянова
324. Зорка Йорданова Стаменова
325. Валентин Миладинов Вучарски
326. Росица Стоянова Гогова
327. Ирена Димитрова Стоянова
328. Цветанка Добринова Стойнева
329. Добринка Георгиева Атанасова
330. Георги Алексиев Цеков
331. Георги Викторов Миладинов
332. Кирил Георгиев Костадинов
333. Николина Димитрова Цекова
334. Георги Василев Грънчаров
335. Стефан Александров Стефанов
336. Александър Иванов Нешев
337. Ивайло Емилов Минев
338. Лъчезар Емилов Станоев
339. Елена Василева Стойкова
340. Евелина Иванова Шалева
341. Моника Александрова Шалева
342. Радка Кирилова Нешова
343. Емилия Иванова Дамянова
344. Илияна Стойчева Мутавджийска
345. Илияна Георгиева Сусанина
346. Евгени Ниолаев Точев
347. Даниел Зоранов Спасов
348. Виолета Георгиева Коларска
349. Димитър Иванов Митов
350. Камелия Георгиева Мунелска
351. Лили Данчова Каракачкова
352. Николай Георгиев Мирков
353. Валерий Миланов Костадинов
354. Валентина Добринова Селничка
355. Стоянка Христова Бошнакова
356. Мариана Христова Денкова
357. Атанас Николаев Николов
358. Пенка Ангелова Месробян
359. Стефка Георгиева Стоичкова
360. Тинка Благова Василева
361. Стоян Георгиев Ганчев
362. Петър Георгиев Бошнаков
363. Евгения Петкова Гълъбова
364. Красимира Петкова Генова
365. Соня Иванова Петрова
366. Цветанка Николаева Божилова
367. Лушка Цвяткова Манчорова
368. Светлана Кирилова Джоклева
369. Стоянка Стоилова Николова
370. Анка Костадинова Събева
371. Мирослав Стефанов Спасов
372. Христихнка Кирилова Кеманова
373. Стоянка Василева Бишурова
374. Любка Георгиева Чомакова
375. Добринка Николова Фурджева
376. Люба Стоева Шопова
377. Стояна Цветанова Пенева
378. Димитрина Николова Радичева
379. Цвета Андонова Андонова
380. Християна Калинова Станкова
381. Гергана Красимирова Веселинова
382. Ирена Стефанова Шопова
383. Павлинка Ангелова Марова
384. Цанка Стойнова Шопова
385. Дочка Николова Костадинова
386. Димитър Христов Благоев
387. Виргиния Николова Павлова
388. Невена Тодорова Фиркова
389. Асен Верков Дидов
390. Тодор Петров Попов
391. Иванка Запрянова Каргова
392. Валентин Янков Делчев
393. Гергана Илова Джунджолова
394. Деси Александрова Александрова
395. Невена Атанасова Минкова
396. Василка Стоименова Грочева
397. Васил Георгиев Стамболиев
398. Севда Радованова Батаклиева
399. Атанас Стойков Тонков
400. Красимир Койчев Коев
401. Павел Иванов Павлов
402. Уалид Ибрахим Саид

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Тихомира Анетова Коева
2. Милена Панайотова Ненчева
3. Ирина Тодорова Йорданова
4. Йордан Тошков Йорданов
5. Ралица Венелинова Иванова
6. Тонка Петрова Таргова
7. Ирена Димитрова Андонова
8. Иван Йорданов Любенов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения