Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5109-МИ
София, 24 юли 2018 г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 14 октомври 2018 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 14 октомври 2018 г.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения