Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 508-МИ
София, 26 август 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Казанлък, област Стара Загора

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-40 от 25.08.2021 г. от Шендоан Ремзи Халит – упълномощен представител на ПП „ДПС“ за област Стара Загора, за промяна в състава на ОИК – Казанлък, област Стара Загора. Предлага се на мястото на Тюркян Исмедова Салиева – зам.-председател на ОИК – Казанлък, да бъде назначен Левент Байрамов Палов.

Към предложението са приложени: декларация от Тюркян Исмедова Салиева за освобождаването й от състава на ОИК – Казанлък, по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копиe от дипломата за завършено висше образование на Левент Байрамов Палов, пълномощно в полза на Шендоан Ремзи Халит.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Казанлък, област Стара Загора, Тюркян Исмедова Салиева, ЕГН … , и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Казанлък, област Стара Загора, Левент Байрамов Палов, ЕГН … .

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.А


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения