Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5068-МИ/НР
София, 5 юни 2018 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павликени, област Велико Търново

С вх. № МИ-15-8 от 04.06.2018 г. е постъпило предложение от Стефан Николаев Грънчаров – упълномощен представител на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, за член на ОИК – Павликени, да бъде назначена Милка Тодорова Горанова на мястото на освободената с Решение № 5054-МИ/НР от 29 май 2018 г. на ЦИК Катя Николова Симеонова-Сакакушева.

Към предложението са приложени: заверено копие от дипломата за завършено висше образование и заверено копие от личната карта на Милка Тодорова Горанова; пълномощно в полза на Стефан Николаев Грънчаров.

С вх. № МИ-11-8\1 от 05.06.2018 г. в ЦИК е постъпила декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Милка Тодорова Горанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Павликени, област Велико Търново, Милка Тодорова Горанова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения