Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 506-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е по факс молба с вх. № ОИК-386 от 23.08.2011 г. от кмета на община Радомир, в която се заявява, че в Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на ОИК в община Радомир е допусната техническа грешка в абзаци 4 и 5 от мотивите, като вместо „община Радомир" е изписано „община Перник".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г., като в абзаци 4 и 5 от мотивите вместо „община Перник" да се чете „община Радомир"


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения