Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 506-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е по факс молба с вх. № ОИК-386 от 23.08.2011 г. от кмета на община Радомир, в която се заявява, че в Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на ОИК в община Радомир е допусната техническа грешка в абзаци 4 и 5 от мотивите, като вместо „община Радомир" е изписано „община Перник".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г., като в абзаци 4 и 5 от мотивите вместо „община Перник" да се чете „община Радомир"


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1595-НС / 06.02.2023

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1594-НС / 06.02.2023

    относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1593-НС / 06.02.2023

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения