Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 506-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е по факс молба с вх. № ОИК-386 от 23.08.2011 г. от кмета на община Радомир, в която се заявява, че в Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на ОИК в община Радомир е допусната техническа грешка в абзаци 4 и 5 от мотивите, като вместо „община Радомир" е изписано „община Перник".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г., като в абзаци 4 и 5 от мотивите вместо „община Перник" да се чете „община Радомир"


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения