Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5050-МИ
София, 22 май 2018 г.

ОТНОСНО: жалба от Аглика Стефчева Виденова в качеството си на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – председател на БСП, против решение № 256 от 20.05.2018 г. на ОИК – Бяла Слатина

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-10-21 от 22.05.2018 г. от Аглика Стефчева Виденова в качеството си на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – председател на БСП, против решение № 256 от 20.05.2018 г. на ОИК – Бяла Слатина, с което е оставено без уважение искането на Мая Тодорова Николова – упълномощен представител на Българска социалистическа партия, за невземане под внимание на резултатите от ПСИК № 060800041 при окончателното обявяване на изборния резултат.

Към жалбата е приложено пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател на БСП в полза на Аглика Стефчева Виденова.

В жалбата се твърди, че ПСИК № 060800041 е извършила незаконосъобразни и нецелесъобразни действия, с което е нарушила чл. 429, ал. 1 от ИК, тъй като преди приключване на изборния ден между 17 и 18 часа на 20.05.2018 г. е отворила изборната кутия, преброила е намиращите се в кутията бюлетини и е оформила протокола на секционната избирателна комисия за избор на кмет на кметство. Протоколът е бил подписан от всички членове на ПСИК, като за край на изборния ден в него е посочено 20,00 часа, а за съставяне на протокола 20,15 часа.

С жалбата пред Централната избирателна комисия жалбоподателят моли да се извърши незабавна проверка на законосъобразността на действията на ОИК – Бяла Слатина, и на ПСИК № 060800041, както и ЦИК да предприеме съответните действия по търсене на отговорност.

Макар наименувана „жалба“, тя по същество се явява сигнал за допуснати нарушения от страна на членовете на ПСИК № 060800041 и искане за предприемане на съответни действия по търсене на отговорност на членовете на ПСИК за извършени нарушения.

Сигналът е подаден в срок и от лице с правен интерес, поради което се явява допустим.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, установи следното:

Централната избирателна комисия се е запознала служебно на 21 май 2018 г. с обстоятелството, че ПСИК е изготвила протокола преди окончателното обявяване на края на изборния ден. Дадени са указания на ОИК – Бяла Слатина, при произвеждане на ІІ тур на изборите за кмет на кметство Галиче на 27 май 2018 г. стриктно да спазва разпоредбите на Изборния кодекс и да не се отваря изборната кутия преди приключване на края на изборния ден, а именно 20,00 ч. независимо от обстоятелството, че са обходили всички избиратели, включени в избирателния списък на ПСИК 060800041. ЦИК служебно се запозна с публикуваните на интернет страницата на ОИК – Бяла Слатина, решение № 256 от 20.05.2018 г., както и с протокола от заседанието на същата дата.

Централната избирателна комисия приема, че искането за предприемане на действия срещу членовете на ПСИК за нарушения е в компетентността на ОИК – Бяла Слатина, поради което следва да даде указания на общинската избирателна комисия за предприемане на съответните действия в рамките на своята компетентност, като изпрати копие от настоящото решение и преписката на ОИК – Бяла Слатина.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на ОИК – Бяла Слатина, да даде указания на членовете на ПСИК № 060100041 за стриктно спазване разпоредбите на Изборния кодекс относно началото и края на изборния ден, както и отчитането на изборните резултати в съответната секция и предоставянето на заверени копия от протокола на ПСИК.

УКАЗВА на ОИК – Бяла Слатина, да предприеме необходимите действия по търсене на отговорност на членовете на ПСИК № 060100041.

ПРЕКРАТЯВА производството пред Централната избирателна комисия и ИЗПРАЩА жалбата с приложение на ОИК – Бяла Слатина.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения