Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 505-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, назначена с Решение № 185-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-396/24.08.2011 г. от Асен Боянов Качамачков - представител на Коалиция за България, община Вълчедръм, област Монтана, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, като на мястото на члена на ОИК Димитър Петков Палански, от квотата на Коалиция за България да бъде назначена Радка Асенова Качамачкова. Предложението е придружено от заявление от Димитър Петков Палански за освобождаването му като член на ОИК, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радка Асенова Качамачкова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, Димитър Петков Палански, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, Радка Асенова Качамачкова, ЕГН ..., от квотата на Коалиция за България.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения