Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 504-МИ
София, 24 август 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-240 от 23.08.2021 г. е постъпило уведомление от ОИК – Септември, че с влязло в сила решение № 246 от 08.02.2021 г. на ОИК – Септември, предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на село Ветрен дол Димитър Крумов Христосков, считано от 27.07.2021 г.

Приложени са: заверен препис от решение № 171 от 01.03.2021 г. по адм. дело № 149/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик; справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Ветрен дол от ТЗ ГРАО – Пазарджик, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Ветрен дол към 22.07.2021 г. е 1330 души, поради което в кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Септември, област Пазарджик, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения