Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 504-МИ
София, 24 август 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-240 от 23.08.2021 г. е постъпило уведомление от ОИК – Септември, че с влязло в сила решение № 246 от 08.02.2021 г. на ОИК – Септември, предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на село Ветрен дол Димитър Крумов Христосков, считано от 27.07.2021 г.

Приложени са: заверен препис от решение № 171 от 01.03.2021 г. по адм. дело № 149/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик; справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Ветрен дол от ТЗ ГРАО – Пазарджик, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Ветрен дол към 22.07.2021 г. е 1330 души, поради което в кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Септември, област Пазарджик, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения