Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5034-МИ/НР
София, 24.04.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велики Преслав, област Шумен

Постъпило е заявление с вх. № МИ-11-4 от 18.04.2018 г. от ОИК – Велики Преслав, с предложение от Димо Петров Бодуров – упълномощен представител на коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/, за промени в ОИК – Велики Преслав. Предлага се на мястото на Христо Маринов Димов – член на ОИК, да бъде назначен Даниел Ивайлов Кюркчиев.

Към предложението са приложени: заявление от Христо Маринов Димов за освобождаването му като член на ОИК – Велики Преслав; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; заверено копие от дипломата за завършено висше образование на Даниел Ивайлов Кюркчиев и пълномощно в полза на Димо Петров Бодуров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Христо Маринов Димов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Даниел Ивайлов Кюркчиев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.04.2018 в 14:13 часа

Календар

Решения

  • № 5113 / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения на Областна администрация – Софийска област, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г., от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2009 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2006 г., от изборите за народни представители през 2005 г. и от изборите за народни представители през 2001 г., с цел предоставяне на Държавна агенция „Архиви“

  • № 5112- ПВР/НР/МИ / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в административна сграда на община Девня, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., избори за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г.

  • № 5111-ЕП/НС / 07.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Горна Оряховица, област Велико Търново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения