Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5034-МИ/НР
София, 24.04.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велики Преслав, област Шумен

Постъпило е заявление с вх. № МИ-11-4 от 18.04.2018 г. от ОИК – Велики Преслав, с предложение от Димо Петров Бодуров – упълномощен представител на коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/, за промени в ОИК – Велики Преслав. Предлага се на мястото на Христо Маринов Димов – член на ОИК, да бъде назначен Даниел Ивайлов Кюркчиев.

Към предложението са приложени: заявление от Христо Маринов Димов за освобождаването му като член на ОИК – Велики Преслав; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; заверено копие от дипломата за завършено висше образование на Даниел Ивайлов Кюркчиев и пълномощно в полза на Димо Петров Бодуров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Христо Маринов Димов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Даниел Ивайлов Кюркчиев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.04.2018 в 14:13 часа

Календар

Решения

  • № 5142-МИ/НР / 11.10.2018

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощия на член на ОИК Садово, област Пловдив

  • № 5141-МИ/ПВР/НР/НС / 11.10.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Харманли, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, произведени през 2016 г., от изборите за народни представители, произведени през 2017 г. и изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, произведени през 2015 г.,с цел преместването им в специално обособени помещения към учрежденския архив на община Харманли

  • № 5140-НС / 11.10.2018

    относно: обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки

  • всички решения