Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5033-МИ/НР
София, 24.04.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лозница, област Разград

С вх. № МИ-15-96 от 20.04.2018 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Йордан Петров – упълномощен представител на КП „Реформаторски блок“ на територията на община Лозница, към което е приложено заявление от Цветомир Стоянов Савов за освобождаването му като член на ОИК – Лозница, и пълномощно в полза на Йордан Николаев Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Лозница, област Разград, Цветомир Стоянов Савов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.04.2018 в 11:11 часа

Календар

Решения

  • № 5157-МИ/НР / 17.01.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

  • № 5156-МИ/НР / 15.01.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

  • № 5155 / 10.01.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия“

  • всички решения