Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 503-ЕП
София, 25 юни 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-44 от 24.06.2019 г. от Стефан Радев – кмет на община Сливен, за разрешаване на достъп до запечатани помещения, намиращи се в сградата на общинска администрация – Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

Достъпът до помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., е необходим във връзка с изпълнение на Решение № 488-ЕП от 18 юни 2019 г. за унищожаване на оставените в общинска администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа.

Достъпът до помещенията, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г. е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и материалите на отдел „Държавен архив“ – гр. Сливен.

Достъпът до помещенията ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“ – гр. Сливен, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен съответният акт.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани помещения, намиращи се в сградата на общинска администрация – Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г., във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и материалите в отдел „Държавен архив“ – гр. Сливен.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

РАЗРЕШАВА отварянето на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., за изпълнение на Решение № 488-ЕП от 18 юни 2019 г. и унищожаване на оставените в общинска администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

След предаване на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Сливен, и унищожаване на останалите неценни книжа и материали, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването на неценните книжа и материали.

Помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., се запечатва по реда, определен с Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1932-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

 • № 1931-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Радослав Красенов Василев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в 49-то Народно събрание

 • № 1930-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Веселин Жеков Недев за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 49-то Народно събрание

 • всички решения