Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 503-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 264-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-382 от 23.08.2011 г. от секретаря на община Ковачевци, област Перник, в което се заявява, че в Решение № 264-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Ковачевци, област Перник, е допусната грешка във фамилното име на члена на ОИК в община Ковачевци, Аделина Иванова Миленова, което е изписано грешно като „Миланова" вместо „Миленова".
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 264-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК в община Ковачевци, област Перник, Аделина Иванова Миленова вместо Миланова да се чете „МИЛЕНОВА".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения