Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 503-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 264-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-382 от 23.08.2011 г. от секретаря на община Ковачевци, област Перник, в което се заявява, че в Решение № 264-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Ковачевци, област Перник, е допусната грешка във фамилното име на члена на ОИК в община Ковачевци, Аделина Иванова Миленова, което е изписано грешно като „Миланова" вместо „Миленова".
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 264-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК в община Ковачевци, област Перник, Аделина Иванова Миленова вместо Миланова да се чете „МИЛЕНОВА".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения