Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5024-МИ
София, 13 април 2018 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори на 20 май 2018 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от ИК и т. 5.2. на Договор № 2 от 23.02.2016 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на произвежданите на 20 май 2018 г. частични избори за кмет на кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Лясково, община Добричка, област Добрич, за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, за кмет на община Макреш, област Видин, за кмет на кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Маломир, община Върбица, област Шумен, за кмет на кметство Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на кметство Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, за кмет на община Лозница, област Разград, и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите на 20 май 2018 г. частични избори за кмет на кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Лясково, община Добричка, област Добрич, за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, за кмет на община Макреш, област Видин, за кмет на кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Маломир, община Върбица, област Шумен, за кмет на кметство Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на кметство Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, за кмет на община Лозница, област Разград както следва:

 

- за ОИК – Кърджали, област Кърджали             -  864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Добричка, област Добрич                   -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Хасково, област Хасково                    -  864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Макреш, област Видин                        - 1104.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Септември, област Пазарджик           -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Върбица, област Шумен                      -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Бяла Слатина, област Враца               -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Велики Преслав, област Шумен        -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Девин, област Смолян                        -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Лозница, област Разград                     - 1104.00 лв. с ДДС

 

 1. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 27 май 2018 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори за втори тур, както следва:

 

- за ОИК – Кърджали, област Кърджали             -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Добричка, област Добрич                   -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Хасково, област Хасково                    -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Макреш, област Видин                        -   336.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Септември, област Пазарджик           -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Върбица, област Шумен                      -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Бяла Слатина, област Враца               -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Велики Преслав, област Шумен        -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Девин, област Смолян                         -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Лозница, област Разград                     -   336.00 лв. с ДДС

 

3. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1574-МИ / 17.11.2022

  относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

 • всички решения