Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5011-НС
София, 29 март 2018 г.

ОТНОСНО: обявяване на Емил Серафимов Тончев за народен представител от Първи изборен район – Благоевградски

С писмо вх. № НС-02-1 от 29 март 2018 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 29 март 2018 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Димитър Николов Гамишев като народен представител от Първи изборен район – Благоевградски, издигнат от листата на политическа партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА Емил Серафимов Тончев, ЕГН …, за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на политическа партия ГЕРБ, от Първи изборен район – Благоевградски.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения