Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5011-НС
София, 29 март 2018 г.

ОТНОСНО: обявяване на Емил Серафимов Тончев за народен представител от Първи изборен район – Благоевградски

С писмо вх. № НС-02-1 от 29 март 2018 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 29 март 2018 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Димитър Николов Гамишев като народен представител от Първи изборен район – Благоевградски, издигнат от листата на политическа партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА Емил Серафимов Тончев, ЕГН …, за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на политическа партия ГЕРБ, от Първи изборен район – Благоевградски.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения