Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 501-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Брезник, област Перник, назначена с Решение № 208-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-369 от 22.08.2011 г. на ЦИК от Христо Миленков, кмет на община Брезник, област Перник, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Брезник, като от състава бъде освободен Максим Стоянов Иванов -член на комисията, предложен от Синята коалиция, по негова лична молба, и на негово място бъде назначена за член на комисията Димитрина Николова Арсова, предложена от същата политическа сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Брезник, област, Перник Максим Стоянов Иванов - член.
НАЗНАЧАВА Димитрина Николова Арсова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Брезник, област Перник.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения