Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5005-МИ
София, 22 март 2018 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Лозница, област Разград

Общинска избирателна комисия – Лозница, с писмо вх. № МИ-15-48 от 20.03.2018 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 132 от 14.03.2018 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на община Лозница, област Разград, Айхан Мустафов Хашимов.

Към писмото са приложени: решение № 132 от 14.03.2018 г. по протокол № 55 от 14.03.2018 г. от заседание на ОИК – Лозница; решение № 133 от 18.03.2018 г. по протокол № 56 от 18.03.2018 г. от заседание на ОИК - Лозница; заверени копия от писмо от Окръжна прокуратура – Разград, с вх. № 1/13.03.2018 г. на ОИК – Лозница; препис от влязла в сила присъда № 29/30.05.2016 г. по НОХД № 73/2014 г. по описа на Окръжен съд – Разград, с мотиви; присъда от 26.01.2017 г. по ВНОХД № 373/2017 г. на Апелативен съд – гр. Варна, и решение № 187 от 20.02.2018 г. по наказателно дело № 731/2017 г. на ВКС.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Лозница, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 от ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Лозница, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Лозница, област Разград.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения