Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5000-МИ
София, 15 март 2018 г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 20 май 2018 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 20 май 2018 г.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

5002-МИ/

5015-МИ/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения