Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5
София, 11 май 2011 г.

ОТНОСНО: процесуалното представителство на ЦИК пред Върховния административен съд

На основание чл. 15, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

Възлага на членовете на Централната избирателна комисия:
Анна Недялкова Колушева-Манахова
Владимир Христов Христов
Елена Николова Маркова
Мария Веселинова Мусорлиева
Мариана Стоянова Христова
Мая Андреева Андреева
Паскал Георгиев Бояджийски
Ралица Босилкова Негенцова
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
Сабрие Тайфи Сапунджиева
Севинч Османова Солакова
да я представляват пред Върховния административен съд, заедно или поотделно, за осъществяване на процесуално представителство и защита.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения