Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5
София, 11 май 2011 г.

ОТНОСНО: процесуалното представителство на ЦИК пред Върховния административен съд

На основание чл. 15, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

Възлага на членовете на Централната избирателна комисия:
Анна Недялкова Колушева-Манахова
Владимир Христов Христов
Елена Николова Маркова
Мария Веселинова Мусорлиева
Мариана Стоянова Христова
Мая Андреева Андреева
Паскал Георгиев Бояджийски
Ралица Босилкова Негенцова
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
Сабрие Тайфи Сапунджиева
Севинч Османова Солакова
да я представляват пред Върховния административен съд, заедно или поотделно, за осъществяване на процесуално представителство и защита.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения