Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5
София, 11 май 2011 г.

ОТНОСНО: процесуалното представителство на ЦИК пред Върховния административен съд

На основание чл. 15, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

Възлага на членовете на Централната избирателна комисия:
Анна Недялкова Колушева-Манахова
Владимир Христов Христов
Елена Николова Маркова
Мария Веселинова Мусорлиева
Мариана Стоянова Христова
Мая Андреева Андреева
Паскал Георгиев Бояджийски
Ралица Босилкова Негенцова
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
Сабрие Тайфи Сапунджиева
Севинч Османова Солакова
да я представляват пред Върховния административен съд, заедно или поотделно, за осъществяване на процесуално представителство и защита.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения