Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4980-ПВР/МИ
София, 8 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 4976-ПВР от 6 февруари 2018 г. на ЦИК относно искане за отваряне на запечатано помещение в сградата на район „Изгрев“, Столична община.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и постъпило писмо в ЦИК с вх. № ЦИК-14-6/1 от 07.02.2018 г. от кмета на район „Изгрев“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 4976-ПВР от 6 февруари 2018 г. на ЦИК, както следва:

- в „ОТНОСНО“ накрая се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“;

- в първия абзац на мотивите, накрая на изречение първо се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“;

- накрая на втория абзац на мотивите се добавя следното изречение:

„Изборните книжа и материали от местни избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид“;

- в първия абзац на диспозитива, в изречение първо, след „избори за президент и вицепрезидент през 2011 г.“ се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“;

- в петия абзац на диспозитива, в изречение първо, след „избори за президент и вицепрезидент през 2011 г.“ се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4976-ПВР/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения