Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4980-ПВР/МИ
София, 8 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 4976-ПВР от 6 февруари 2018 г. на ЦИК относно искане за отваряне на запечатано помещение в сградата на район „Изгрев“, Столична община.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и постъпило писмо в ЦИК с вх. № ЦИК-14-6/1 от 07.02.2018 г. от кмета на район „Изгрев“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 4976-ПВР от 6 февруари 2018 г. на ЦИК, както следва:

- в „ОТНОСНО“ накрая се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“;

- в първия абзац на мотивите, накрая на изречение първо се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“;

- накрая на втория абзац на мотивите се добавя следното изречение:

„Изборните книжа и материали от местни избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид“;

- в първия абзац на диспозитива, в изречение първо, след „избори за президент и вицепрезидент през 2011 г.“ се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“;

- в петия абзац на диспозитива, в изречение първо, след „избори за президент и вицепрезидент през 2011 г.“ се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4976-ПВР/

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения