Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4980-ПВР/МИ
София, 8 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 4976-ПВР от 6 февруари 2018 г. на ЦИК относно искане за отваряне на запечатано помещение в сградата на район „Изгрев“, Столична община.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и постъпило писмо в ЦИК с вх. № ЦИК-14-6/1 от 07.02.2018 г. от кмета на район „Изгрев“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 4976-ПВР от 6 февруари 2018 г. на ЦИК, както следва:

- в „ОТНОСНО“ накрая се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“;

- в първия абзац на мотивите, накрая на изречение първо се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“;

- накрая на втория абзац на мотивите се добавя следното изречение:

„Изборните книжа и материали от местни избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид“;

- в първия абзац на диспозитива, в изречение първо, след „избори за президент и вицепрезидент през 2011 г.“ се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“;

- в петия абзац на диспозитива, в изречение първо, след „избори за президент и вицепрезидент през 2011 г.“ се добавя следният текст: „и местни избори през 2011 г.“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4976-ПВР/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения