Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 494-МИ
София, 18 август 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Хитрино, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-232 от 16.08.2021 г. от Десислав Венелинов Десподов за освобождаването му като заместник-председател на ОИК – Хитрино.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Хитрино, област Шумен, Десислав Венелинов Десподов, ЕГН … .

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения