Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 492-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 175-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-428 от 23.08.2011 г. от Галина Стойкова, председател на ОИК в община Мирково, Софийска област, в което се заявява, че в Решение № 175-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Мирково, Софийска област, е допусната грешка, като фамилното име на члена на ОИК в община Мирково, Ясен Владимиров Ангелиев е изписано грешно като „Ангелов" вместо „АНГЕЛИЕВ".
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 175-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК в община Мирково, Софийска област, Ясен Владимиров Ангелиев вместо „Ангелов" да се чете „АНГЕЛИЕВ".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения