Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 492-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 175-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-428 от 23.08.2011 г. от Галина Стойкова, председател на ОИК в община Мирково, Софийска област, в което се заявява, че в Решение № 175-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Мирково, Софийска област, е допусната грешка, като фамилното име на члена на ОИК в община Мирково, Ясен Владимиров Ангелиев е изписано грешно като „Ангелов" вместо „АНГЕЛИЕВ".
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 175-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК в община Мирково, Софийска област, Ясен Владимиров Ангелиев вместо „Ангелов" да се чете „АНГЕЛИЕВ".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения