Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 491-МИ
София, 16 август 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област

В Централната избирателна комисия с вх. № ЧМИ-15-76 от 10.08.2021 г. е постъпила преписка от ОИК – Ихтиман, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 01/МИ от 05.08.2021 г. на ОИК – Ихтиман, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА поради подадена оставка, са прекратени предсрочно пълномощията на Димитър Ивайлов Стойнов като кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област; протокол № 1 от 05.08.2021 г. от заседание на ОИК – Ихтиман; заверено копие на предложение от председателя на Общински съвет – Ихтиман, адресирано до Общинска избирателна комисия – Ихтиман; заверено копие на заявление от Димитър Ивайлов Стойнов – кмет на кметство Вакарел.

От извършена служебна проверка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Вакарел към 15.06.2021 г. е 1708 души, поради което в кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Ихтиман, Софийска област, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения