Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 491-МИ
София, 16 август 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област

В Централната избирателна комисия с вх. № ЧМИ-15-76 от 10.08.2021 г. е постъпила преписка от ОИК – Ихтиман, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 01/МИ от 05.08.2021 г. на ОИК – Ихтиман, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА поради подадена оставка, са прекратени предсрочно пълномощията на Димитър Ивайлов Стойнов като кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област; протокол № 1 от 05.08.2021 г. от заседание на ОИК – Ихтиман; заверено копие на предложение от председателя на Общински съвет – Ихтиман, адресирано до Общинска избирателна комисия – Ихтиман; заверено копие на заявление от Димитър Ивайлов Стойнов – кмет на кметство Вакарел.

От извършена служебна проверка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Вакарел към 15.06.2021 г. е 1708 души, поради което в кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Ихтиман, Софийска област, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения