Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 491-МИ
София, 16 август 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област

В Централната избирателна комисия с вх. № ЧМИ-15-76 от 10.08.2021 г. е постъпила преписка от ОИК – Ихтиман, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 01/МИ от 05.08.2021 г. на ОИК – Ихтиман, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА поради подадена оставка, са прекратени предсрочно пълномощията на Димитър Ивайлов Стойнов като кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област; протокол № 1 от 05.08.2021 г. от заседание на ОИК – Ихтиман; заверено копие на предложение от председателя на Общински съвет – Ихтиман, адресирано до Общинска избирателна комисия – Ихтиман; заверено копие на заявление от Димитър Ивайлов Стойнов – кмет на кметство Вакарел.

От извършена служебна проверка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Вакарел към 15.06.2021 г. е 1708 души, поради което в кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Ихтиман, Софийска област, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения