Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област София с вх. № НС-05-83\7 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мартина Цветанова Маринова

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Борислав Георгиев Ганчев

ЕГН

СЕКРЕТАР

Александър Ламбринов Шпатов

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Диян Сашов Асенов

ЕГН

 

Силвия Захариева Качулкова

ЕГН

 

Соня Боянова Василева

ЕГН

 

Христианна Василева Василева

ЕГН

 

Людмила Петрова Георгиева

ЕГН

 

Светла Иванова Илиева

ЕГН

 

Нина Анатолиева Димитрова

ЕГН

 

Жана Бориславова Иванова

ЕГН

 

Ивайло Веселинов Василев

ЕГН

 

Елеонора Георгиева Ангелова

ЕГН

 

Ясен Георгиев Стоев

ЕГН

 

Венцеслав Василев Йотов

ЕГН

 

Цветанка Петкова Петкова

ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

89-НС/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения