Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4897-НС
София, 3 октомври 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Елена Стефанова Аксиева за народен представител от Шестнадесети изборен район – Пловдив

С писмо вх. № НС-02-67/29.09.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 29 септември 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Нина Пейчева Миткова като народен представител от Шестнадесети изборен район – Пловдив, издигнат от листата на партия ВОЛЯ в 44-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 44-то Народно събрание от Шестнадесети изборен район – Пловдив, Елена Стефанова Аксиева, ЕГН …, от листата на партия ВОЛЯ.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения