Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4890-МИ/НР
София, 26 септември 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Айтос, област Бургас

С вх. № МИ-15-334\1 от 25.09.2017 г. е постъпило писмо от ОИК – Айтос, с приложено предложение от Димитър Марков Марчев – упълномощен представител на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“ – гр. Айтос, за член на ОИК – Айтос, да бъде назначен Недялко Иванов Койчев на мястото на освободената с Решение № 4882-МИ/НР от 5 септември 2017 г. на ЦИК Татяна Танева Стойкова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, заверено копие от дипломата за завършено висше образование и заверено копие от личната карта на Недялко Иванов Койчев; копие от пълномощно от Валери Симеонов Симеонов от 31.08.2017 г. в полза на Димитър Марков Марчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Айтос, област Бургас, Недялко Иванов Койчев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения