Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4875-МИ
София, 1 септември 2017 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори на 8 октомври 2017 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от ИК и т. 5.2. на Договор № 2 от 23.02.2016 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на произвежданите на 8 октомври 2017 г. частични избори за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, за кмет на кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас, за кмет на кметство Скалак, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца, за кмет на кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, за кмет на община Трън, област Перник, и за кмет на община Вълчи Дол, област Варна, и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите на 8 октомври 2017 г. частични избори за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, за кмет на кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас, за кмет на кметство Скалак, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца, за кмет на кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, за кмет на община Трън, област Перник, и за кмет на община Вълчи Дол, област Варна, както следва:

 

- за ОИК – Никола Козлево, област Шумен        -  864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Айтос, област Бургас                           -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Руен, област Бургас                              -  864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Борован, област Враца                        -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Червен бряг, област Плевен               -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Криводол, област Враца                      -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Бяла, област Варна                               -   864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Трън, област Перник                            - 1104.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Вълчи дол, област Варна                    - 1104.00 лв. с ДДС

 

 1. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 15 октомври 2017 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори за втори тур, както следва:

 

- за ОИК – Никола Козлево, област Шумен        -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Айтос, област Бургас                           -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Руен, област Бургас                              -    294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Борован, област Враца                        -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Червен бряг, област Плевен               -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Криводол, област Враца                      -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Бяла, област Варна                               -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Трън, област Перник                            -  336.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Вълчи дол, област Варна                    -  336.00 лв. с ДДС

 

3. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Владимир Пенев

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения