Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 487-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в секции в община Руен, област Бургас, да започне в 5,00 ч. на 25 май 2014 г.

По електронната поща са постъпили предложения с вх. № ЕП-06-306 от 20.05.2014 г. и 21.05.2014 г. на ЦИК от М. Дервиш и.д. кмет на община Руен, област Бургас, в които по съображения за нормално протичане на изборния ден и осигуряване на възможност на избирателите да упражнят правото си на глас се предлага на ЦИК изборния ден на 25 май 2014 г. в секции 021800012, 021800021, 021800026, 021800031, 021800032, 021800038, 021800036, 021800044 и 021800045 да започне в 5,00 часа на 25 май 2014 г. Изтъкват се причини, че голяма част от избирателите в населените места където са разкрити тези секции работят в други населени места, като тръгват за работа преди 6,00 часа сутринта и се прибират след 20,00 часа вечер, поради което нямат възможност да упражнят правото си да гласуват.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в изборни секции 021800012 - с. Заимчево, 021800021 - с. Мрежичко, 021800026 - с. Припек, 021800031 - с. Рожден, 021800032 - с. Рудина, 021800038 - с. Снежа, 021800036 - с. Сини рид, 021800044 и 021800044 - с. Топчийско, в община Руен, област Бургас, да започне в 5,00 ч. на 25 май 2014 г.

Решението да се изпрати на РИК във Втори район - Бургаски, за сведение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения