Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 486-МИ
София, 3 август 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище

Общинска избирателна комисия – Омуртаг, с писмо вх. № НС-06-537 от 26.07.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 160 от 23.07.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА е обявено прекратяване на пълномощията на Муса Мехмедов Дурльов като кмет на кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 160 от 23.07.2021 г. на ОИК – Омуртаг; заверено копие от акт за смърт № 0150 от 15.07.2021 г. на Муса Мехмедов Дурльов; справка за броя на населението по постоянен адрес към от НБД „Население“ – 1193 жители към 15.06.2021 г., поради което кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Омуртаг, област Търговище, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище.

 

 


За председател: Емил Войнов

За секретар: Димитър Димитров

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения