Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 486-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление от 21.05.2014 г. към вх. № ЕП-23-214 от 19.05.2014 г. от „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ", представлявана от Димитър Георгиев Кисимов за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: Решение № 3 от 02.03.2010 г. по ф.д. № 24/2010 г. на Софийски градски съд и удостоверение от 07.04.2014 г. от Служба по вписванията - София. В самото заявление е посочено едно лице като наблюдател, а именно представляващия сдружението Димитър Георгиев Кисимов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдател на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ" Димитър Георгиев Кисимов с ЕГН ...

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения