Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 485-ПВР
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Николай Кирилов Василев и кандидат за вицепрезидент Владимир Емил Савов за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление за регистрация от инициативен комитет в състав: Христо Иванов Петров, Георги Стоянов Кютев, Вихрен Николаев Михайлов, Николай Иванов Николов, Георги Янакиев Кушвалиев, Мая Янкова Коларова, Теодор Николов Попов, Сергей Димитров Мурджев, Гриша Василев Господинов, Миролюба Богомилова Дренска, Найден Каменов Рангелов, Николина Цветанова Гуляшка, Александър Димитров Димитров, Радко Любенов Ханджиев, Желязко Митев Райков, Иванка Димитрова Джунджулова, Димитър Георгиев Керанов, Стефан Първанов Модев, Калин Николаев Лимберов, Владимир Руменов Трифонов, Борис Спасов Тодоров, Ванина Георгиева Георгиева, Люба-Никол Орлинова Вълова, Райчо Крумов Радев, Методи Стоилов Георгиев, Иван Костадинов Бочков, Румен Димов Дечев за издигане на кандидат за президент Николай Кирилов Василев и кандидат за вицепрезидент Владимир Емил Савов за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 7 на 22 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: протокол за решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява от 20.08.2011 г. за издигане на Николай Кирилов Василев, ЕГН ..., за кандидат за президент на Република България и на Владимир Емил Савов, ЕГН ..., за кандидат за вицепрезидент на Република България в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., същото решение определя Желязко Митев Райков - член на инициативния комитет като представляващ инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК - 27 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 27 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет - 27 бр.; удостоверение изх. № 462/23.08.2011 г. от Прокредит Банк (България) АД, клон София 7 за открита банкова сметка на лицето представляващо инициативния комитет, която ще обслужва предизборната кампания.
Налице са изискванията на чл. 97, ал. 2 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 97, ал. 2 - 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Христо Иванов Петров
2. Георги Стоянов Кютев
3. Вихрен Николаев Михайлов
4. Николай Иванов Николов
5. Георги Янакиев Кушвалиев
6. Мая Янкова Коларова
7. Теодор Николов Попов
8. Сергей Димитров Мурджев
9. Гриша Василев Господинов
10. Миролюба Богомилова Дренска
11. Найден Каменов Рангелов
12. Николина Цветанова Гуляшка
13. Александър Димитров Димитров
14. Радко Любенов Ханджиев
15. Желязко Митев Райков
16. Иванка Димитрова Джунджулова
17. Димитър Георгиев Керанов
18. Стефан Първанов Модев
19. Калин Николаев Лимберов
20. Владимир Руменов Трифонов
21. Борис Спасов Тодоров
22. Ванина Георгиева Георгиева
23. Люба-Никол Орлинова Вълова
24. Райчо Крумов Радев
25. Методи Стоилов Георгиев
26. Иван Костадинов Бочков
27. Румен Димов Дечев

за издигане на кандидат за президент Николай Кирилов Василев, ЕГН ..., и кандидат за вицепрезидент Владимир Емил Савов, ЕГН ..., в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения