Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4846-МИ/НР
София, 1 август 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Руен, община Руен, област Бургас

С вх. № МИ-15-277 от 25.07.2017 г. е постъпило писмо от ОИК – Руен за промяна в състава на ОИК с приложени: молба от Момчил Димитров Марчев – член на ОИК – Руен, за освобождаването му от заеманата длъжност в комисията; предложение от Димитър Марков Марчев – упълномощен представител на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, на мястото на Момчил Димитров Марчев да бъде назначен Войн Цветков Войнов, декларация от Войн Цветков Войнов по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, решение № 286/20.07.2017 г. на ОИК – Руен, решение от 07.08.2014 г. за създаване на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, удостоверение от 03.04.2017 г. по ф.д. № 358/2011 г. от СГС, пълномощно в полза на Димитър Марков Марчев.

С вх. № МИ-15-277 от 31.07.2017 г. на ЦИК е постъпила от ОИК – Руен копие от диплома за завършено висше образование на Войн Цветков Войнов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Руен, община Руен, област Бургас, Момчил Димитров Марчев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Руен, област Бургас, Войн Цветков Войнов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения