Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4844-НС
София, 27 юли 2017 г.

ОТНОСНО: заявление от Живко Николов Желязков с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Осми изборен район – Добрички.

Постъпило е писмо с вх. № НС-02-65/26.07.2017 г., с което Председателя на Народното събрание уведомява ЦИК, че са прекратени пълномощията на народния представител Живко Иванов Мартинов, избран от листата на ПП ГЕРБ в Осми изборен район – Добрички и моли ЦИК да обяви за народен представител от листата на ПП ГЕРБ в Осми изборен район – Добрички. Към писмото е приложено Решение на Народното събрание от 26 юли 2017г. за прекратяване на пълномощията на Живко Иванов Мартинов като народен представител от Осми изборен район – Добрички.

Със заявление вх. № НС-22-316/26.07.2017 г., Живко Николов Желязков, следващият кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Осми изборен район – Добрички, в произведените на 26 март 2017 г.  избори за народни представители, прави искане да не бъде обявяван за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Осми изборен район – Добрички.

Във връзка с постъпилото писмо на Председателя на Народното събрание и решение за прекратени пълномощия на народния представител Живко Иванов Мартинов за ЦИК възниква задължението да обяви за народен представител следващия в листата на ПП ГЕРБ в Осми изборен район – Добрички, а именно Живко Николов Желязков под № 3 в обявения съгласно решение на ЦИК № 4685-НС от 31 март 2017 г. списък А.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението от Живко Николов Желязков, с което лицето прави искане да не бъде обявяван за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Осми изборен район – Добрички, по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за народен представител от района, за който е подадено заявлението. Следва срещу името на лицето в списък А да се отбележи решението на ЦИК за необявяването му за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление Живко Николов Желязков не следва да бъде обявен за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Осми изборен район – Добрички по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК.

Предвид което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с прилагането на чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за народен представител Живко Николов Желязков, ЕГН …, кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Осми изборен район – Добрички.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения