Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4838-МИ/НР
София, 18 юли 2017 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Враца

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-268 от 17.7.2017 г. от ОИК – Враца, с което ни уведомяват, че Румен Езекиев Генов – член на ОИК – Враца, предложен от КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, е починал. Към писмото е приложено копие от акт за смърт № 0441 от 18.05.2017 г. на Румен Езекиев Генов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Румен Езекиев Генов като член на ОИК – Враца, област Враца, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения