Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 481-МИ
София, 26 юли 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград

Общинска избирателна комисия – Кресна, с писмо вх. № МИ-15-554 от 02.07.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 101-МИ от 29.06.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4, предл. първо и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград, Йордан Стоянов Дончев.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 101-МИ от 29.06.2021 г. на ОИК – Кресна, и заверено копие от протокол № 29 от 29.06.2021 г. на ОИК – Кресна; заверено копие на присъда № 1022 от 22.04.2019 г. на Районен съд – Сандански.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кресна, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения