Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4806-МИ
София, 15 юни 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник

Общинска избирателна комисия – Трън, област Перник, с писмо вх. № МИ-15-229/07.06.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 207-МИ от 02.06.2017 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на община Трън, област Перник, Станислав Антонов Николов.

Към преписката са приложени: решение № 207-МИ от 02.06.2017 г. и решение № 208-МИ от 02.06.2017 г. на ОИК – Трън; протокол от 02.06.2017 г. от заседание на ОИК – Трън; писмо изх. № 242/31.05.2017 г., подписано от председателя на ОбС – Трън до ОИК – Трън с вх. № 193/31.05.2017 г. и оставка с вх. № 242/29.05.2017 г. от Станислав Антонов Николов – кмет на община Трън, подадена чрез председателя на Обс – Трън до ОИК – Трън.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Трън, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 от ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Трън, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Трън, област Перник.


За председател: Севинч Солакова

За секретар: Росица Матева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения