Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 48-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен от 28.03.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № ЕП-05-32 от 31.03.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Петнадесети район - Плевенски, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 25.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Петнадесети район - Плевенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Петнадесети район - Плевенски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кръстьо Христов Крачунов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Николова Митева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Крумова Добрева
СЕКРЕТАР: Татяна Николова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Генова Петровска
Пламен Витков Цветанов
Милен Георгиев Първанов
Десислава Цветанова Велчовска
Ярослав Николов Димитров
Евгения Вескова Миланова - Аршинкова
Евгения Върбанова Станева
Анатолий Емануилов Манолов
Ростислава Албертова Димитрова
Христо Димитров Каленов
Елица Валериева Георгиева

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения