Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4797-МИ/НР
София, 9 юни 2017 г.

ОТНОСНО: прекратяване на пълномощията на член на ОИК – Девня

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-231 от 08.06.2017 г. от Илиян Иванов Карагьозов – секретар на ОИК – Девня, за освобождаването му като секретар на ОИК – Девня.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Девня, област Варна, Илиян Иванов Карагьозов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения