Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4796-МИ/НР
София, 9 юни 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-22 от 09.06.2017 г. от Стефан Николаев Грънчаров – упълномощен представител на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“, на мястото на освободената с Решение № 4788-МИ/НР от 1 юни 2017 г. на ЦИК Ивета Стоянова Кабакчиева – член на ОИК – Велико Търново, да бъде назначен Кирил Георгиев Станчев.

Към предложението са приложени: пълномощно на Стефан Николаев Грънчаров, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66, копие от диплома за висше образование и копие на решение за създаване на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Кирил Георгиев Станчев, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения