Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4793-МИ
София, 6 юни 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна

Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, област Варна, с писмо вх. № МИ-15-223/01.06.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 188-МИ от 21.05.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на община Вълчи дол, област Варна, Тошко Петров Янев.

Към преписката са приложени: решение № 188-МИ от 21.05.2017 г. и решение № 189-МИ от 29.05.2017 г. на ОИК – Вълчи дол; протокол № 28 от 21.05.2017 г.; писмо от ОбС – Вълчи дол до ОИК – Вълчи дол с вх. № 236 от 19.05.2017 г.; препис-извлечение от акт за смърт № 692 от 18.05.2017 г., издаден от Столична община, район „Триадица“.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 от ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения