Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 479-МИ
София, 22 юли 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Калояново, област Пловдив

Общинска избирателна комисия – Калояново, с писмо вх. № МИ-15-149 от 01.06.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 144-МИ от 27.05.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4, предл. първо и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново, област Пловдив, Георги Любенов Георгиев.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 144-МИ от 27.05.2021 г. на ОИК – Калояново, заверено копие от протокол № 32 от 27.05.2021 г. на ОИК – Калояново, и копие от протокол № 260248 на Пловдивски районен съд, ХVІ наказателен състав, по нохд № 7101 по описа за 2020 г.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Калояново, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Калояново, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Калояново, област Пловдив.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения