Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 479-МИ
София, 22 юли 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Калояново, област Пловдив

Общинска избирателна комисия – Калояново, с писмо вх. № МИ-15-149 от 01.06.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 144-МИ от 27.05.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4, предл. първо и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново, област Пловдив, Георги Любенов Георгиев.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 144-МИ от 27.05.2021 г. на ОИК – Калояново, заверено копие от протокол № 32 от 27.05.2021 г. на ОИК – Калояново, и копие от протокол № 260248 на Пловдивски районен съд, ХVІ наказателен състав, по нохд № 7101 по описа за 2020 г.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Калояново, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Калояново, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Калояново, област Пловдив.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения