Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4789-МИ
София, 1 юни 2017 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори на 2 юли 2017 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от ИК и т. 5.2. на Договор № 2 от 23.02.2016 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на произвежданите на 2 юли 2017 г. частични избори за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, за кмет на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково и за кмет на община Антоново,  област Търговище, и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите на 2 юли 2017 г. частични избори за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, за кмет на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково и за кмет на община Антоново, област Търговище, както следва:

- за ОИК – Септември, област Пазарджик         -    864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Иваново, област Русе                         -    864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Димитровград, област Хасково       -    864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Антоново, област Търговище           -  3882.00 лв. с ДДС

2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 9 юли 2017 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори за втори тур, както следва:

- за ОИК – Септември, област Пазарджик       -    294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Иваново, област Русе                       -    294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Димитровград, област Хасково     -    294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Антоново, област Търговище         -  1146,60 лв. с ДДС

3. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения