Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4788-МИ
София, 1 юни 2017 г.

ОТНОСНО: прекратяване на пълномощията на член на ОИК – Велико Търново

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-222 от 31.05.2017 г. от Ивета Стоянова Кабакчиева – член на ОИК – Велико Търново за освобождаването й като член на ОИК – Велико Търново поради избирането й за заместник областен управител на Велико Търново.

Към заявлението й е приложено копие от Заповед № КВ – 413 на Министерския съвет от 30 май 2017г. за назначаването й за заместнвик областен управител.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 5от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Ивета Стоянова Кабакчиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения