Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4784-МИ
София, 30 май 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4783-МИ от 27 май 2017 г. на ЦИК

Заявеното искане за отпечатване на наименованието на партия ВОЛЯ в бюлетината е ВОЛЯ, което налага поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 4783-МИ от 27 май 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 4783-МИ от 27 май 2017 г. на ЦИК, като текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ВОЛЯ“ да се чете „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ВОЛЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4783-МИ/

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения