Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4784-МИ
София, 30 май 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4783-МИ от 27 май 2017 г. на ЦИК

Заявеното искане за отпечатване на наименованието на партия ВОЛЯ в бюлетината е ВОЛЯ, което налага поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 4783-МИ от 27 май 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 4783-МИ от 27 май 2017 г. на ЦИК, като текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ВОЛЯ“ да се чете „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ВОЛЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4783-МИ/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения