Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4784-МИ
София, 30 май 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4783-МИ от 27 май 2017 г. на ЦИК

Заявеното искане за отпечатване на наименованието на партия ВОЛЯ в бюлетината е ВОЛЯ, което налага поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 4783-МИ от 27 май 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 4783-МИ от 27 май 2017 г. на ЦИК, като текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ВОЛЯ“ да се чете „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ВОЛЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4783-МИ/

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения